Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

26.1.2024

Anmälan om politisk åsiktsyttring 1.-2.2.2024

Finlands Sjömans-Union FSU rf. meddelar om en politisk åsiktsyttring som kommer att anordnas den 1.2.2024 samt 2.2.2024. Med denna politiska åsiktsyttring motsätts de försämringar i arbetsvillkoren, anställningstryggheten och arbetarnas rätt till stridsåtgärder vid arbetskonflikter som Finlands regering planerat införa. De förändringar som Finlands regering planerat riskerar att skrota den nuvarande arbetsmarknadsmodellen som grundar sig på avtal och överenskommelser och är ett resultat av årtiondens arbete.

Åsiktsyttringen förverkligas så att de Finlands Sjömans-Union FSU rf:s medlemmar som arbetar inom utrikestrafiken inte utför arbeten som hör till lasthantering i finska hamnar – med undantag av lasthantering som hör till proviantering av fartyg – från torsdagen den 1.2.2024 kl. 00.00 till fredagen den 2.2.2024 kl. 23.59.

Finlands Sjömans-Union FSU rf uppmanar sina medlemmar att avhålla sig ifrån allt det arbete som omfattas av hamnarbetarnas åsiktsyttring under dess varaktighet.