Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

20.1.2020

Den första Maritime Cyber Security-kursen arrangeras den 10 februari 2020.

Kursen riktar sig till kaptener, maskinchefer, styrmän och annan fartygspersonal. Kursen är också nyttig för rederiers DPA:n (Designated Person Ashore) och övrig personal, som direkt eller indirekt har att göra med cybersäkerheten.

Sjöfartens utbildningscentrum Aboa Mare arrangerar en Maritime Cyber Security kurs i samarbete med maritima cybersäkerhetsexperten Deductive Labs Ab Ltd. I och med samarbetet utökas Aboa Mares kursutbud. Kursens målsättning är att kursdeltagarna blir förtrogna med Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s regler och anvisningar som skyddar fartygen mot cyberskador i samband med hanteringen av cyberrisker.

Fartygen är nuförtiden allt mer utsatta för cyberangrepp, eftersom mängden av teknologi på fartygen ökar. På grund av att systemen är allt mer integrerade är det inte enbart fartygens traditionella IT-system som är utsatta för fara, utan även teknologin som behövs för att driva fartyget operativt (OT-system). På fartygen finns det många olika IT- och OT-system från traditionella datorer, skrivare och nätkameror till avancerade navigations- och kommunikationssystem. Funktionerna kan hanteras eller kontrolleras på avstånd från virtuella kommandobryggor på land, och digitaliseringen leder till nya utmaningar. Rederier bör utföra cybersäkerhetsutvärderingar på sina fartyg för att förminska risken för cyberangrepp.

IMO har gett anvisningar för hur man hanterar cyberangrepp mot sjöfarten. Anvisningarna uppmanar förvaltningsperso-nalen att säkerställa att cyberriskerna beaktas vederbörligt i befintliga säkerhetshanteringssystem (som det i ISM-koden är fastställt) senast till den första årsgranskningen av företagets kontrolldokument som sker efter den 1 januari 2021. Efter att ha genomgått Aboa Mares Maritime Cyber Security-fortbildning är deltagaren införstådd med de aktuella kraven som IMO:s regler och anvisningar ställer angående hanteringen av cyberriskerna på fartygen, känner till hoten, de hotande faktorerna och målsättningarna för de som utövar hoten och kan identifiera eventuella cybersäkerhetsstörningar.

Efter kursen kan deltagaren förstå och delta i hanteringen av cybersäkerhetsstrategierna och åtgärderna inom organisationen eller på ett fartyg.

Ämnen som behandlas i fortbildningen:

• vad cybersäkerheten är och hur den kan inverka på sjöfartsverksamheten

• hur olika angreppsscenarier inverkar på sjöfartsutrustningen

• hur navigationsutrustningen kan manipuleras eller bli hackad

• hur cybersäkerhetsstörningar upptäcks och hanteras (t.ex. loggning, övervakning, förfaranden)

• IMO:s regler, standarder och anvisningar

• nödvändiga förberedelseåtgärder och utarbetande av strategier
 

Ytterligare information ges av:
Training Director Micael Vuorio
Aboa Mare
tfn +358 44 762 3413
micael.vuorio@aboamare.fi

https://www.aboamare.fi/_media_28928_/Pressmeddelanden/20200115_ENG-FI-SWE_Pressrelease_Maritime_Cyber_Security_aboamare.pdf