Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

20.1.2020

Ensimmäinen Maritime Cyber Security -kurssi järjestetään 10.2.2020

Kurssi soveltuu kapteeneille, konepäälliköille, perämiehille ja muulle laivan henkilöstölle.

Merenkulun koulutuskeskus Aboa Mare järjestää Maritime Cyber Security -kurssin yhteistyössä merenkulun kyberturvallisuusasiantuntija Deductive Labs Ab Ltd:n kanssa. Yhteistyön myötä Aboa Maren kurssivalikoima laajenee. Kurssin tavoitteena on tutustua Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n kyberriskien hallintaan liittyviin sääntöihin ja ohjeisiin, jotka suojaavat laivoja kyberhaitoilta.

Laivat ovat entistä alttiimpia kyberhyökkäyksille, sillä laivoilla olevan teknologian määrä kasvaa jatkuvasti. Koska järjestelmät ovat yhä integroituneempia, alttiina eivät ole vain laivojen perinteiset IT-järjestelmät, vaan myös operatiivisen teknologian (OT) järjestelmät. Laivoilla on monia erilaisia IT- ja OT-järjestelmiä perinteisistä tietokoneista, tulostimista ja nettikameroista edistyneisiin navigointi- ja viestintäjärjestelmiin. Toimintoja voidaan hallita tai tarkkailla etänä maissa olevilta virtuaalisilta komentosilloilta, ja digitalisaatio johtaa uusiin haasteisiin. Varustamoiden tulee tehdä kyberturvallisuusarviointeja aluksillaan alentaakseen kyberhyökkäysten riskiä.

IMO on antanut ohjeistuksen merenkulun kyberhyökkäysten hallintaan. Ohjeistus kehottaa hallintohenkilöstöä varmistamaan, että kyberriskit huomioidaan olemassa olevissa turvallisuudenhallintajärjestelmissä asianmukaisesti (kuten ISM-koodissa on määritelty) viimeistään ensimmäiseen 1.1.2021 jälkeen tapahtuvaan yhtiön vaatimustenmukaisuusasiakirjojen vuositarkastukseen mennessä.

Käytyään Aboa Maren Maritime Cyber Security -koulutuksen osallistuja ymmärtää laivoilla tehtävään kyberriskien hallintaan liittyvien IMO:n sääntöjen ja ohjeistusten asettamat ajankohtaiset vaatimukset, tuntee uhat, uhkaavat tekijät ja niiden tavoitteet sekä osaa tunnistaa mahdollisia kyberturvallisuushäiriöitä. Kurssin käytyään osallistuja pystyy myös ymmärtämään ja osallistumaan kyberturvallisuusstrategioiden ja -toimien hallintaan organisaatiossa tai aluksella.

Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita:

• mitä kyberturvallisuus on ja miten se voi vaikuttaa merenkulkutoimintaan

• miten erilaiset hyökkäysskenaariot vaikuttavat merenkulkulaitteistoon

• miten navigointilaitteisto voi joutua manipuloinnin tai hakkeroinnin kohteeksi

• miten kyberturvallisuushäiriöitä havaitaan ja hallitaan (esim. kirjaaminen, valvonta, menettelytavat)

• IMO:n säännöt, standardit ja ohjeistukset

• tarpeelliset valmistautumistoimenpiteet ja strategioiden laatiminen

Kurssi soveltuu kapteeneille, konepäälliköille, perämiehille ja muulle laivan henkilöstölle. Kurssista on myös hyötyä varustamoiden DPA-työntekijöille (Designated Person Ashore) ja muille työntekijöille, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti tekemisissä kyberturvallisuuden kanssa.

Lisätietoja:
Training Director
Micael Vuorio
Aboa Mare
puh. 044 762 3413
micael.vuorio@aboamare.fi

Lehdistötiedote:

https://www.aboamare.fi/_media_28928_/Pressmeddelanden/20200115_ENG-FI-SWE_Pressrelease_Maritime_Cyber_Security_aboamare.pdf