Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

Ammatillinen koulutus

Merenkulkualan ammatillista koulutusta järjestetään sekä toisen asteen oppilaitoksissa että ammattikorkeakouluissa.

Koulutus järjestetään rinnakkaisesti sekä tulevalle miehistölle että päällystölle.  Koulutusta on tarjolla  Raumalla, Turussa ja Kotkassa sekä Maarianhaminassa Ahvenanmaalla. Raumalla ja Kotkassa opetuskieli on suomi, Turussa ja Maarianhaminassa ruotsi. Merenkulun koulutus on suunnattu sekä nuoriso- että aikuisopiskelijoille.

Toisella asteella järjestetään koulutusta, joka tähtää merenkulkualan perustutkintoon (kesto noin 3 vuotta).
Osaamisalat ovat:

 • kansi- ja konekorjaukset, korjaaja/korjausmies (miehistökoulutus)

 • sähkökäyttö, laivasähköasentaja (miehistökoulutus)

 • kansipäällystö, vahtiperämies (päällystökoulutus)

 • konepäällystö, vahtikonemestari (päällystökoulutus).

  Tässä linkki yllä olevan tutkinnon perusteisiin.
   

Toisella asteella järjestetään myös merenkulkualan laivasähkömestarin (STCW III/6) erikoisammattitutkinnon.


Ammattikorkeakoulussa tarjotaan koulutusta (kesto noin 4½ vuotta) kahteen tutkintoon:

 • merikapteenin tutkinto (päällystökoulutus)
 • meri-insinöörin tutkinto (päällystökoulutus).
   

Merenkulun ammattipätevyydet

Kaikki koulutukset, jotka johtavat merenkulkualan tutkintoon ja ammattipätevyyteen perustuvat  kansainväliseen sopimukseen
(STCW-yleissopimus; Standards of Training, Certification and Watchkeeping). Merenkulkualan tutkinto ja ammattipätevyys
eivät välttämättä aina tarkoita samaa asiaa.

 

Miehistön koulutus johtaa seuraaviin ammattipätevyyksiin

 • vahtimies kansi ja/tai kone (STCW II/4 ja/tai III/4)

 • matruusi tai konemies (STCW II/5 ja/tai III/5)

 • korjausmies kansi (pursimies) tai kone (STCW II/5, III/5)*

 • laivasähkömies (STCW III/7).

*Korjausmiehen ja pursimiehen pätevyys saavutetaan tutkinnon suorittamisen sekä riittävän meripalvelun jälkeen.

 

Päällystön koulutuksella saavutetaan

 • vahtiperämiehen tai vahtikonemestarin pätevyys (STCW II/1 tai III/1)

 • laivasähkömestarin pätevyys (STCW III/6)

 • yliperämiehen tai konemestarin pätevyys (STCW II/2 tai III/2)

 • merikapteenin tai ylikonemestarin pätevyys (STCW II/2 tai III/2).

Päällystön alimmat ammattipätevyydet saavutetaan tutkinnon suorittamisen sekä ohjatun harjoittelun jälkeen.
Ylimmät pätevyyskirjat saavutetaan riittävän meripalvelun jälkeen.

 

Näyttötutkinnot ja -kokeet

Näyttötutkintoja sekä näyttökokeita tarjotaan lähinnä aikuisopiskelijoille. Ne järjestetään toisen asteen oppilaitoksissa (WinNova, Axxell, EKAMI ja Sjöfartsgymnasiet).

 

Keittiö-, ravintola- ja hyttiosaston henkilökunnan koulutus  

Talousesimieheksi, kokkistuertiksi, laivakokiksi tai tarjoilijaksi laivalle eli laivan talousosaston ammatteihin
voi kouluttautua suorittamalla hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon yleisessä ammattioppilaitoksessa.

Jotta saa ammattipätevyyden ja lisäpätevyystodituksen meri- tai aluspalvelua varten, on suoritettava lisäksi kurssi/kurssit, jotka sisältävät alusturvaa ja -turvallisuutta sekä -taloutta.

Matkustaja-alukset työllistävät myös muita ammattiryhmiä, esimerkiksi hyttiemäntiä ja -siivoojia, baarimestareita,
myyjiä, varastonhoitajia ja lastenhoitajia. Heiltäkin vaaditaan aluskohtainen turvallisuuskoulutus.