Suomen Merimiesunioni logo

HYWÄT JOULUN TOIWOTUKSET, RAUMALTA !

Toivoo,

- Matti,Vaikkinen

rauma