Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

Mikä on edustajakokous?


Edustajakokous on Merimies-Unionin korkein päättävä elin.
Edustajakokouksessa luodaan suuntaviivat seuraavalle nelivuotiskauden toiminnalle.
Edustajakokous valitsee myös liiton johtohenkilöt, hallituksen ja valtuuston yhteisistä asioista päättämään.


Varsinaisessa edustajakokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen järjestäytyminen;

2. toiminta- ja tilikertomukset edellisen varsinaisen edustajakokouksen jälkeiseltä ajalta sekä tilintarkastajien lausunnot;

3. päätetään kuluneen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;

4. vahvistetaan toiminnan suuntaviivat ja taloussuunnitelma seuraavaa edustajakokouskautta varten;

5. valitaan valtuuston puheenjohtaja ja valtuuston muut varsinaiset jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä;

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, liittosihteeri ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä;

7. valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;

8. päätetään edustajakokousedustajille maksettavista päivärahoista ja matkakustannusten korvauksista; sekä käsitellään edustajakokoukselle tehdyt aloitteet.