Suomen Merimiesunioni logo
Näytä alasivut

Valitut edustajat

 

Päätöksentekijät edustajakokoukseen on valittu.

Merimies-Unionin jäsenistö on valinnut keskuudestaan edustajat toukokuussa pidettävään
edustajakokoukseen. Valitut 38 edustajaa kokoontuvat Helsinkiin 10.-11.5. päättämää
Unionin toiminnan suuntaviivoista.

Edustajat vaalipiireittäin