Merimies Martti Kuusela on työskennellyt jäänmurtajilla lähes 30 vuotta ja särkenyt elämänsä aikana useat jäät, mutta työnantajapuolen ajettelutapaa hän ei pysty ymmärtämään:

"Suomalaisen jäänmurron kilpailuttaminen on ajamassa alaa kohti villiä länttä. Nyt olisi Arctian kannalta hyvä hetki pysäyttää juna ja tasapainottaa markkinatilanne.”

Nyt puhuvat työntekijät:

”Työnantaja ei ymmärrä, mikä on yleissitova työehtosopimus”

 
(26.3.2015)

Miksi Arctia Shippingin toimitusjohtaja haluaa antaa markkinoilla toimiville kilpailijoille hyötyedun ja halvemmat työehdot kuin omalla varustamolla? Yleissitovalla työehtosopimuksella kaikki alan toimijat saatettaisiin samalle viivalle.
 
Arctia Shipping -varustamon työntekijät ovat ihmeissään työnantajan itsepäisyydestä olla hyväksymättä jäänmurtoon yleissitovaa työehtosopimusta.
 
”Se olisi pienestä kiinni, että sopuun päästäisiin. Vaikuttaa siltä, että työnantaja ei ymmärrä, mistä yleissitovassa työehtosopimuksessa on kysymys”, jäänmurtajien miehistöt ihmettelevät pattitilannetta pitkään jatkuneissa valtakunnansovittelijan johdolla käydyissä työehtosopimusneuvotteluissa.
 
Arctia Shipping -varustamoa koskee tällä hetkellä normaalisitova työehtosopimus, jonka julistaminen yleissitovaksi ei vaikuttaisi Arctia Shipping -varustamoon käytännössä lainkaan. Päinvastoin se vain parantaisi yrityksen asemaa markkinoilla tulevaisuudessa, toisin kuin Arctia Shipping Oy:n toimitusjohtaja Tero Vauraste väitti Helsingin Sanomissa 25.3.2015.
 
”Alan työntekijöistä 95 prosenttia kuuluu jo sopimuksen piiriin. Yleissitovuudella saataisiin alan muut yrittäjät, jotka eivät ole jo muutoin sidottuja toiseen työehtosopimukseen, samalle viivalle Arctian kanssa tulevaisuudessa ja se näin ollen vain vahvistaisi yhtiön asemaa markkinoilla.”
 
Ruotsalaisten työvoimakustannukset korkeammat – mutta silti särkevät jäitä Suomessa
 
Suomalaisen jäänmurron kilpailuttaminen on ajanut Arctia Shippingin kilpailemaan ”keikoista” alan muiden toimijoiden kanssa. Kilpailuttamisen myötä muun muassa ruotsalaiset jäänmurtajat ovat alkaneet särkeä jäitä Suomen puolella ja avustaa laivoja maamme satamiin. Samaan aikaan kotimaiset murtajat makaavat työtä vailla laiturissa.
 
”Ruotsalaisten murtajien työvoimakustannukset ovat Suomea korkeammat, eivätkä ne maksa tänne väylämaksuja. Ne myös käyttävät korkeampipäästöistä polttoainetta kuin kotimaan murtajat.”
 
Sangen erikoista onkin, että liikennevirasto on saanut rauhassa tilata Suomeen Ruotsin murtajia ehdoilla, jotka eivät kestä päivänvaloa. Asiasta luulisi kiinnostuvan myös rikkipäästöjä tutkivien viranomaisten.
 
”Toimitusjohtaja Vaurasteen takinkääntötemppu”
 
Arctia Shipping-varustamon toimitusjohtaja Tero Vauraste kuuluu Suomen valtionyhtiöiden hyvin ansaitsevaan eliittiin. Eilisessä ulostulossaan Helsingin Sanomissa hän osoitti olevansa taikuri, jolla on kaksivärinen viitta tilanteen mukaan.
 
”Arctia Shippingin työehtosopimusneuvotteluissa esitettiin alun alkaen ulkomaalaisen halpatyövoiman rekrytoimista suomalaisille jäänmurtajille. Ei voi näin ollen kuin ihmetellä, mistä toimitusjohtaja esittää yht’äkkiä että yhtiö olisi palkkaamassa lisää työvoimaa murtajille kotimaasta. Selvä pyrkimys sen sijaan on ollut vähentää väkeä – suomalaisia merimiehiä – ja korvata heitä ulkomaalaisella halpatyövoimalla. Yt-neuvottelut Arctia Shipping -varustamossa ovat muodostuneet ennemminkin säännöksi kuin poikkeukseksi ja työvoimaa on vähennetty aluksilta vuosien saatossa sankoin joukoin.”
 
Toimitusjohtaja Vauraste on pysytellyt neuvotteluissa tähän saakka taka-alalla ja hän on antanut käsikassaran yhtiön henkilöstöjohtaja David Lindströmille, joka toimii myös Suomen Erityisalusten Työnantajaliitto SET ry:n toimitusjohtajana. Vasta uhka työtaistelun laajenemisesta sai Vaurasteen ulos poterostaan. Yhtiön toimitusjohtajan olisi nyt kreivin aika luopua omista itsepintaisista periaatteistaan.
 
”Jokainen päivä jäänmurtajalakossa tarkoittaa Arctia Shippingille 220 000 euron menetystä. Ei voi kuin ihmetellä, miten työnantajalla on varaa tällaiseen haaskaukseen”, yhtiön työntekijät ihmettelevät.


 

JÄÄNMURTAJALAKKO LAAJENEE ULKOMAANLIIKENTEESEEN:

PÄÄSIÄISLIIKENNE PYSÄHTYY KIIRASTORSTAINA 2.4.2015 KLO 14.00 ALKAEN

(24.3.2015)

Suomen Merimies-Unioni ja Suomen Konepäällystöliitto ovat päättäneet jäänmurtajalakon tukitoimista, jotka alkavat kiirastorstaina 2.4.2015 klo 14. Merimies-Unionin ja Konepäällystöliiton jäsenet eivät enää seuraa tämän jälkeen satamaan saapuvien ja ulkomaanliikenteessä olevien lasti- ja rahtialusten mukana takaisin merelle. Ulkomaanliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla työskentelevät liittojen jäsenet eivät seuraa klo 14 jälkeen alusten mukana merelle, mikäli alusten autokansilla kuljetetaan rahtia. Autokansilla voidaan kuitenkin toistaiseksi kuljettaa matkustajien henkilöautoja ja matkustajien kuljettamiseen tarkoitettuja linja-autoja.

Neuvottelut jäänmurtajia koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta ovat jatkuneet jo kolmatta kuukautta. Työtaisteluilmoituksen jättämisen jälkeen neuvotteluja on jatkettu tuloksetta valtakunnansovittelijan johdolla jo yli kuusi viikkoa.

Uuden työehtosopimuksen solmimisen esteeksi on selvästi noussut se, että Arctia Shipping vastustaa työehtosopimuksen soveltamisalan muuttamista koskemaan kaikkia Suomen Erikoisalusten Työnantajaliiton jäsenvarustamoja ja sitä, että jäänmurtoa koskeva työehtosopimus voitaisiin vahvistaa yleissitovaksi. Arctia Shippingille muutoksella ei ole merkitystä. Sen sijaan alan työntekijöille muutoksella on erittäin suuri merkitys työsuhteiden ehtojen ja työvoimakustannusten leikkaamiseen perustuvan jatkuvan kilpailuttamisen johdosta.

Arctia Shipping on aloittanut työtaistelun johdosta laittoman työsulun sekä uhkaillut työntekijöitään tavalla, jota ei voida pitää hyväksyttävänä.

 


 

SAK:n kuljetusliitot koolle jäänmurtajalakon vuoksi


(20.3.2015)
SAK:n kuljetusliitot kokoontuivat 19.3. käsittelemään jäänmurtajia ja monitoimimurtajia koskevaa työtaistelua, joka on jatkunut jo toista viikkoa. Työtaistelua on soviteltu valtakunnansovittelijan johdolla jo viisi viikkoa. 

Jäänmurtajia koskeva työehtosopimus päättyi helmikuun lopussa. Uuden työehtosopimuksen aikaansaamisen esteeksi on noussut se, että valtion kokonaan omistama Arctia Shipping ei ole suostunut neuvottelemaan jäänmurtoa koskevan työehtosopimuksen muuttamisesta yleissitovaksi vaikka sopimuksen piiriin kuuluu jo yli 95 prosenttia alan työntekijöistä ja vaikka yleissitovuudesta olisi varustamolle vain etua.

Jos kiistassa ei päästä ratkaisuun, uhkana on, että työtaistelussa olevat Suomen Merimies-Unioni ja Suomen Konepäällystöliitto joutuvat laajentamaan työtaistelutoimiaan, jolloin niiden vaikutukset tulevat kohdistumaan laajalti teollisuuteen ja yhteiskunnan eri aloille. Kuljetusliitot kokoontuvat uudestaan ensi viikolla pohtimaan tilannetta ja mahdollisia omia toimiaan.


SAK:n kuljetusliitot:

Auto-ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Ilmailualan Unioni IAU ry
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
Rautatievirkamiesliitto ry
Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry
Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Veturimiesten liitto ry

>> NYT RIITTI! -sivustolle

 

Monitoimimurtaja Nordican lähtö arktisille vesille viivästyy.

JÄÄNMURTOLAKKO LAAJENEE 

- MIEHISTÖT JÄTTÄVÄT LAIVAT:

Vastalause työnantajan mielivaltaisille toimille

(18.3.2015)
Jäänmurtolakko laajenee. Raumalla telakalla olevien monitoimimurtajien M/s Fennican ja M/s Nordican varustelu keskeytyy tänään 18.3.2015 ja miehistöt jättävät laivat. Työtaistelun leviäminen viivästyttää monitoimimurtajien lähtöä arktisille alueille.

Työt päättyvät tänään myös Katajanokalla olevilla jäänmurtajilla Urholla, Sisulla ja Voimalla.
Syynä työtaistelun leviämiseen on työnantajan mielivaltainen käytös, jonka aluksilla olevat merimiehet kokevat uhkailevaksi ja suoranaiseksi kiristämiseksi.
Merimies-Unioni ja Suomen Konepäällystöliitto ovat käyneet tuloksetta työehtosopimusneuvotteluja Arctia Shippingin kanssa valtakunnansovittelijan johdolla jo viidettä viikkoa. Suurin neuvotteluissa hiertävä kysymys on työntekijäpuolen esitys työehtosopimuksen soveltamisalan muuttamisesta siten, että työehtosopimuksesta voisi tulla yleissitova. Varustamo on vastustanut esitystä periaatteesta, koska se pelkää yleissitovuuden rajoittavan mahdollisuutta polkea työsuhteiden ehtoja.

>> Siirry NYT RIITTI! -sivustolle


Työehtosopimuksen yleinen soveltamisala ja yleissitovuus - mistä on kyse?

(tiedote 17.3.2015)


Helmikuun loppuun 2015 voimassa olleen, Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n ja Suomen Erityisalusten Työnantajaliitto SET ry:n kesken tehdyn työehtosopimuksen mukaan erikoisalusten kansi- ja konemiehistöä sekä taloushenkilökuntaa koskevaa työehtosopimusta sovelletaan ainoastaan Arctia Shipping-konsernin perinteisillä jäänmurtajilla, monitoimimurtajilla, yhteysaluksilla ja muilla erikoisaluksilla, jotka eivät ole perinteisiä lasti- ja/tai matkustaja-aluksia. Sopimus on siis tämän määritelmän mukaisesti sovellettavissa ainoastaan mainitun konsernin aluksilla ja työsuhteissa. Työehtosopimus on luonteeltaan normaalisitova eli se sitoo työnantajaa työnantajayhdistyksen jäsenyyden kautta.

Kyseisin työehtosopimuksen soveltamisala voisi olla myös yleinen. Soveltamisala voitaisiin määritellä koskemaan kaikkia SET ry:n jäsenvarustamoiden jäänmurtajia ja erikoisaluksia yleisellä tasolla siitä riippumatta, kuka ja mikä varustamo niitä operoi ja miehittää. Tällainen työehtosopimus voitaisiin vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriön alaisessa yleissitovuuden vahvistamislautakunnassa yleissitovaksi.

Yleissitova voi olla sellainen työehtosopimus, joka on tehty työmarkkinajärjestöjen eli työnantajayhdistyksen ja ammattiliiton kesken. Sen pitää olla merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n mukaan valtakunnallinen ja asianomaisella alalla edustavana pidettävä. Saman pykälän mukaan työnantajan on noudatettava vähintään yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä työsuhteen ehdoista ja työoloista. Yleissitovassa työehtosopimuksessa määritellään siis ne vähimmäisehdot, joita sen soveltamisalan piiriin kuuluvissa työsuhteissa on noudatettava. Lain mukaan sellainen työsopimuksen ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen määräyksen kanssa, on mitätön.

Merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n kolmannen momentin mukaan työnantaja, joka on työehtosopimuslain mukaisesti sidottu ja näin velvollinen noudattamaan normaalisitovaa työehtosopimusta, saa ja pitää noudattaa sitä yleissitovan sopimuksen asemesta.  

Näin ollen soveltamisalan muuttamisella yleiseksi, ei siis vain yhtä ja nimettyä varustamoa koskevaksi, ei olisi käytännössä mitään merkitystä Arctia-konsernin kannalta.

Merkitys ja vaikutus näkyisivät sen sijaan muualla. Työehtosopimus koskisi kaikkia Suomen Erityisalusten Työnantajaliitto SET ry:n jäsenvarustamoiden jäänmurtajia, monitoimimurtajia jne. Kun se ei koskisi ainoastaan yhtä varustamoa, voidaan tehdä hakemus yleissitovaksi vahvistamisesta. Jos vahvistamislautakunta toteaisi sopimuksen yleissitovaksi, olisivat kaikki Suomessa jäänmurtoa harjoittavat varustamot, jotka eivät ole sidottu johonkin muuhun työehtosopimukseen, mukaan luettuna Arctian uudelle jäänmurtajalle mahdollisesti perustettava yhtiö, velvollisia noudattamaan samoja työ- ja palkkaehtoja kuin yleissitovassa työehtosopimuksessa. Soveltamisalan muuttaminen yleiseksi on siis siksi tärkeää, että tällä tavoin vakiinnutetaan ja yhtenäistetään alalla sovellettavat työehdot yksiin kansiin kaikkia alalla toimivia sitovaksi. Tällöin merkitystä ei ole esimerkiksi sillä, onko työnantaja yhtiöittämisin tai muiden yhtiöjärjestelyiden avulla siirtämässä työnantajavelvoitteita pois olemassa olevan työehtosopimuksen soveltamispiiristä. Tietojen mukaan työnantajalla on tällaisia hankkeita suunnitteilla.

 
 

Jäänmurtajien miehistö barrikadeilla. Työtuomioistuin totesi vast'ikään työtaistelun lailliseksi.
Kuva: Jussi Helminen

Arctia Shipping on julistanut laittoman työsulun

– tukitoimien laajeneminen mahdollista


(13.3.2015)Jäänmurtajia koskevan työriidan sovittelu jatkui tänään perjantaina tuloksettomana. Osapuolet, Suomen Merimies-Unioni, Suomen Konepäällystöliitto työntekijöiden edustajina ja Suomen Erikoisalusten Työnantajaliitto/Arctia Shipping työnantajan edustajana tapaavat uudestaan maanantaina 16.3.

Tänään käydyissä neuvotteluissa valtion 100 prosenttisesti omistaman yhtiön Arctia Shippingin edustajat ilmoittivat, että asiassa ei ole kyse kustannuksista, joita Merimies-Unionin ja Konepäällystöliiton esitykset aiheuttaisivat. Esitysten kustannusvaikutus jäisi kymmeniin tuhansiin euroihin yhtiössä, jonka maksamien palkkojen kokonaismäärä on merimiesten osalta vuositasolla noin 12 miljoonaa euroa.
Sen sijaan asiassa on varustamon mukaan kyse periaatteesta ja siitä, että yhtiö ei hyväksy Merimies-Unionin ja Konepäällystöliiton vaatimusta työehtosopimuksen soveltamisalan muuttamisesta koskemaan kaikkia Suomen Erikoisalusten Työnantajaliiton jäsenvarustamoiden jäänmurtajia ja muita vastaavia aluksia. Mikäli soveltamisalaa koskeva määräys muutetaan yleiseksi eikä vain Arctia Shipping -konsernia koskevaksi, työehtosopimus voidaan julistaa yleissitovaksi. Merimies-Unionin ja Konepäällystöliiton mukaan on käsittämätöntä, että valtion omistama yhtiö vastustaa työehtosopimusten yleissitovuutta.
Arctia Shipping on käytännössä julistanut aluksilleen laittoman työsulun, josta Merimies-Unioni ja Konepäällystöliitto ovat tehneet poliisille tutkintapyynnön työriitojen sovittelusta annetun lain rikkomisen johdosta. Merimies-Unionin ja Konepäällystön aloittama työtaistelu sen sijaan on jo todettu työtuomioistuimen 11.3. antamalla päätöksellä lailliseksi. Työtuomioistuin velvoitti varustamon korvaamaan oikeudenkäynnin johdosta Merimies-Unionin ja Konepäällystöliiton oikeudenkäyntikulut.
Pohjoismaiden Kuljetustyöntekijöiden Federaatio, joka edustaa käytännössä kaikkia pohjoismaisia kuljetustyöntekijöiden ammattiliittoja, on jo ilmoittanut tukevansa Merimies-Unionin ja Konepäällystöliiton työtaistelua. Mikäli työriitaa ei saada sovittua lähipäivinä, todennäköistä on, että työtaistelu laajenee tukitoimien johdosta muuhun kauppamerenkulkuun, mistä taas saattaa seurata Suomen ulkomaankaupan pysähtyminen.

>> Siirry NYT RIITTI-sivustolle...


 

Oikeuden päätös:
Merenkulun työntekijäjärjestöjen jäänmurtoa koskeva työtaistelu on laillinen eikä riko työrauhaa


(12.3.2015 klo 20:45)

Merimies-Unioni, Suomen Konepäällystöliitto ja Suomen Laivanpäällystöliitto ovat saaneet oikeuden päätöksen jäänmurtoa koskevansa työtaistelun laillisuudesta. Oikeuden päätös asiasta saapui 11.3.2015 ja sen mukaan alkanut työtaistelu on täysin laillinen.

Merimies-Unioni ja Suomen Konepäällystöliitto pitävät saapunutta oikeuden päätöstä “oikeuden voittona” ja sinettinä sille, että työntekijöillä on oikeus taistella työehtojensa puolesta myös työtaistelun keinoin.

Oikeudenkäynti sai alkunsa siitä, kun Arctia Shippingin tytäryhtiö Arctia Karhu Oy haastoi työntekijäjärjestöt oikeuteen työrauhavelvoitteen rikkomisesta ja vaati heiltä hyvityssakkoja. Tapaus liittyy meneillään olevaan jäänmurtajalakkoon.

Nolosti päättynyt oikeudenkäynti koitui suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen voitoksi, ja työnantaja joutuu maksamaan sen päälle oikeudenkäyntikulut työntekijäjärjestöille.

>> NYT RIITTI! -sivustolle...

 

Ruotsalaiset jäänmurtajat mukana tukirintamassa


(13.3.2015)

Ruotsalaiset jäänmurtajat ovat saaneet pyynnön Pohjoismaiselta Kuljetustyöntekijöiden federaatiolta (NTF) olla osallistumatta Suomessa meneillään olevaan Arctia Shipping Oy:n aluksia koskevaan työtaisteluun ja lakon alaiseen työhön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ruotsalaiset murtajat ovat saaneet kehotuksen olla osallistumatta kaikkeen sellaiseen työhön, mikä koskee käynnissä olevaa työtaistelua suomalaisilla jäänmurtajilla.

Jäänmurtajilla käynnissä oleva työtaistelu sai 11.3.2015 työtuomioistuimen päätöksen, jonka mukaan se on laillinen eikä riko työrauhaa. Merenkulun ammattiliitot pitävät päätöstä ”oikeuden voittona” sille, että työntekijöillä on oikeus taistella työehtojensa puolesta myös työtaistelun keinoin ja pitävät saapunutta päätöstä lopullisena tyrmäyksenä EK:n kaavailuille lakko-oikeuden rajoittamisesta.
Pohjoismainen Kuljetustyöläisten federaatio (Nordiska Transportarbetarefederationen) edustaa Pohjoismaiden kuljetusalan ammattiliittojen työntekijöitä. Järjestöön kuuluu vajaa 50 kuljetusalan ammattiliittoa kaikista Pohjoismaista.

 

Mistä työtaistelussa on kysymys?


Lisätietoa suomalaisesta talvimerenkulusta
(6-sivuinen PDF).

Neuvottelujen edistymisen esteenä on ollut valtio-omisteisen Arctia Shipping-konsernin pyrkimys heikentää murtajilla työskentelevien työntekijöiden työsuhteiden ehtoja.

Työnantajan päämääränä on välttää palkantarkistukset tulevan sopimuskauden aikana, vähentää alusten miehityksiä, heikentää vuosilomaoikeuksia, romuttaa kokemuslisä-/ikälisäjärjestelmä, pienentää ylityökorvauksia sekä toteuttaa murtajilla sekamiehitys, eli ottaa käyttöön ulkomainen halpatyövoima.

Merimies-Unioni ei ole hyväksynyt työnantajan esityksiä työehtojen leikkaamisesta.

 

Klikkaa kuvaa, saat suurennoksen (PDF) näkyviin, joka myös tulostettavissa.

EI HALPATYÖVOIMAA SUOMALAISILLE JÄÄNMURTAJILLE!

MERIMIES-UNIONI
ON VALMIS
JÄÄNMURTAJALAKKOON 

Ruotsalaismurtajat Atle ja Frej avustavat laivoja Perämeren satamiin

Valuvatko jäänmurron tulot Ruotsin valtion pussiin?

Mitä järkeä on makuuttaa kotimaisia jäänmurtajia Katajanokalla?

(26.2.2015)

Ruotsalaismurtajat Atle ja Frej avustavat parhaillaan laivoja Perämeren satamiin. Jäänmurtaja Atle oli Raahen edustalla 26.2.2015. Torstaina Oulun Hailuodossa liikkui puolestaan ruotsalainen jäänmurtaja Frej.

Samaan aikaan Helsingissä Katajanokalla seisoo Suomen omia jäänmurtajia työtä vailla. Aivan Arctia Shippingin konttorin vieressä laiturissa töitä odottavat jäänmurtajat Sisu, Urho ja Voima.

>> Lue lisää tilanteesta...


 

Mistä jäänmurtaja Urholla puhuttiin 12.12.2014?


Valtakunnansovittelija Minna Helle siirsi eilen (25.2.2015) jäänmurtoon kohdistunutta työtaistelu-uhkaa kahdella viikolla.

LVM esitti Liikennevirastolle vuoden päästä valmistuvan jäämurtajan myymistä 100 miljoonalla eurolla Arctia Shippingille, Kauppalehti uutisoi 12.11.2014. Onko valtion ja Arctian välillä käyty jo tuolloin mahdollisia neuvotteluja alusten tulevaisuudesta, herätyskellot soivat merimiesten päässä.
Tietojen mukaan nykyinen valtakunnansovittelija Minna Helle vieraili kuukautta myöhemmin 12.12.2014 Arctia Shipping Oy:n toimitusjohtaja Tero Vaurasteen henkilökohtaisena vieraana jäänmurtaja Urholla. Mistä asioista tuolloin puhuttiin?

>> Lue lisää...

 

Merimies-Unioni: Jäänmurtajalakon siirrolla pelataan aikaa työnantajan pussiin


(25.2.2015)

Valtakunnansovittelijan ilmoitus siirtää Arctia Shipping Oy:n jäänmurtajia ja monitoimimurtajia koskevaa työtaistelua on Merimies-Unionin mielestä ajan pelaamista työnantajan pussiin.

”On mahdollista, että työnantaja yrittää rekrytoida aluksille nyt rikkurivoimaa ja ajaa murtajat satamasta pois, jotta lakolta vältyttäisiin”, Merimies-Unionista epäillään.

Merimies-Unioni ihmettelee, kuinka valtio ja valtiota edustava sovittelija voivat kieltää työntekijöitä aloittamasta työtaistelun ja siirtää valtion 100 prosenttisesti omistamaan yhtiöön kohdistuvan laillisen työtaistelun. Toiminnasta on puolueettomuus kaukana ja päämääränä näyttää olevan pyrkimys vesittää työntekijöiden vaatimukset.

”Me emme ainakaan liiku mihinkään, yrittäköön henkilöstöpäällikkö David Lindström hankkia millaista rikkurityövoimaa aluksille tahansa”, Merimies-Unionin jäsenistö seisoo sanojensa takana.
”Ruotsalaiset murtajat vievät jo nyt työt kotimaisilta murtajilta, jolloin myös tuotot menevät Ruotsiin, eivätkä Suomeen. Ruotsalaiset eivät maksa Suomeen väylämaksuja ja ajavat korkeapäästöisellä polttoaineella samaan aikaan, kun suomalaiset toimivat sääntöjen mukaan.”

>> Lue lisää tilanteesta...


 
Kansanedustaja Eila Tiainen (vas.) vaatii järkeä lakivalmisteluun.

Liikenneministeriön virkamiehet yrittävät runnoa väkipakolla ja kiireellä läpi yksityistämishankkeita eduskunnassa

- Vaaratilanteet lisääntyneet puutteellisten alihankkijoiden myötä.

- Byrokratia olisi lisääntynyt esimerkiksi satamissa.

Euroopan Unionissa työstetään kunnianhimoisilla paketeilla yhtenäistä maanosan laajuista rautatiealuetta. Suomessa liikenneministeriön virkamiehet ovat innolla tarjonneet lakeja direktiivien täytäntöön panemiseksi. Tällä hetkellä Euroopan maista ainoastaan Suomi on tuonut hallituksen esityksenä toimeenpantavaksi myös direktiivin osan, jonka täytäntöönpanoasetuksetkaan eivät ole vielä valmistuneet.

”Ei tällaisia esityksiä pitäisi tuoda eduskuntaan viime metreillä ja yrittää niitä laeiksi ikään kuin huomaamatta. Se on huonoa valmistelua hallituksen ja virkamiesten toimesta”, toteaa liikennevaliokunnan jäsen Eila Tiainen (vas).

>> Lue lisää...

 

Merimies 1/2015, pääkirjoitus:

Mitä Ahvenanmaan saariston lauttaliikenteen yksityistämisestä seuraa?


Kaikki Ahvenanmaan linjat on kilpailutettu ja yksityistetty. Eräiden linjojen miehityksiä hoitaa virolainen yritys. Saaristolaisia huolettaa lauttojen toimivuus ja kunto pidemmän päälle. Osa entisistä lautoilla työskennelleistä on menettänyt työpaikkansa ja lähtenyt töiden perässä Norjaan. Saariston kunnat ovat menettäneet verotuloja, jatkuvuuden sekä osaamista.

Samaan aikaan Euroopassa perusinfraa halutaan palauttaa takaisin valtion hoitoon. Merimies-Unioni on jo pitkään esittänyt valtiovarustamon perustamista, johon kuuluisivat muun muassa lautat ja yhteysalukset, jäänmurtajat sekä tankkerit, eli niin sanottu huoltovarmuuslaivasto.

>> Lue lisää tilanteesta...

 

Euroopan Unioniin halutaan verotutkimuskeskus

Eurooppalaiset ammattijärjestöt peräänkuuluttavat verotuksen oikeudenmukaisuutta ja vaativat uusia kansallisen sekä EU-tason toimia veropetosten, veronkierron, veroparatiisien ja aggressiivisen verosuunnittelun päättämiseksi.

Kannatusta on annettu myös Euroopan laajuisen verotutkimuskeskuksen perustamiselle.

>> Lue lisää..


 

Kuva: Työterveyslaitos

Seafit-hanke: Merenkulkijoiden kunto joutuu koville hätätilannetehtävissä

(18.3.2015)

Laivalla työskentelevien kunto joutuu kovalle koetukselle poikkeustilanteissa kuten karilleajossa, tulipalossa tai törmäyksessä. Pelastustoimien kuormitus vastaa ajoittain jopa erittäin raskasta työtä, osoittavat Työterveyslaitoksen SeaFit-hankkeen tulokset.

Tutkimuksessa selvitettiin hätätilannetehtävissä kuormittumista todellisia olosuhteita simuloivissa allasharjoituksissa, savusukelluskoulutuksessa sekä merellisessä suuronnettomuusharjoituksessa.

>> Lue lisää...

 

Miehistön pätevyyskirjojen uusiminen pähkinänkuoressa

Miehitys- ja pätevyysasioita koskevan lainsäädännön ns. Manilan muutosten siirtymäaika loppuu 31.12.2016.

Merenkulun ammattilaisten kannattaakin uusia pätevyyskirjansa hyvissä ajoin, sillä loppuvuodelle 2016 on odottavissa ruuhkaa, muistuttaa Trafi.

>> Ohjeet, lue lisää asiasta

 

 

EU-tuomioistuin: Suomen palkkamääräykset koskevat myös lähetettyjä työntekijöitä


Toisesta EU-maasta Suomeen tulevien työntekijöiden on saatava palkkaa Suomessa noudatettavien yleissitovien työehtosopimusten mukaisesti.

Euroopan unionin tuomioistuin EUT linjasi 12.2.2015 antamassaan ennakkoratkaisussa, että toisesta EU-maasta Suomeen tulevan yrityksen on noudatettava yleissitovien työehtosopimusten palkkamääräyksiä.

EUT:n ratkaisu tarkoittaa, että toisessa EU-valtiossa toimivan yrityksen on maksettava Suomeen lähettämilleen työntekijöille palkkaryhmittelyn mukaisen peruspalkan lisäksi työehtosopimuksessa sovitut lomarahat, urakan takuupalkka, päivärahat ja muut edut. Pelkkä palkkataulukon alimman palkan noudattaminen ei riitä.

>> Lue lisää asiasta SAK:n sivuilta

 

Uudistettu STCW-yleissopimus asetti viime vuonna muutoksia pätevyyskirjoihin

Ammattimerenkulun pätevyyskirjojen vaatimukset muuttuivat merkittävästi vuoden 2013 maaliskuussa uuden STCW-yleissopimuksen myötä. Muutokselle on varattu neljä vuotta siirtymäaikaa – uutta sopimusta aletaan noudattaa täysmääräisesti 1.1.2017 alkaen. Tätä ennen siirtymää vanhoista vaatimuksista uusiin pyritään sujuvoittamaan siirtymäsäännöksillä.

”Laivasähkömiehen, sähkömestarin, matruusin ja konemiehen pätevyyskirjat lisättiin uutena tähän kansainväliseen STCW-sopimukseen. Siirtymäsäännösten mukaan näiden lupien omistajat voivat hakea uusia pätevyyskirjoja suoraan meripalvelun perusteella. Pätevyyskirjat on kuitenkin muistettava uusia viimeistään 31.12.2016 mennessä”, kertoo Trafin yksikönpäällikkö Stella Wallenius.

>> Lue lisää...

 

Merimies, pidä tullauskirja matkassasi!

Tulli ohjeistaa: Verovapaat tuomiset & tullauskirja

Kuluneen vuoden aikana on ilmennyt, että tullituomisten kanssa on ilmennyt epäselvyyttä.

Mikä on tullauskirja ja kuinka sen kanssa toimia?

>> Tutustu ohjeistukseen 
 

 

Tiedote Ruotsin lipun alla työskenneille:

Ohje liiton ja työttömyyskassan vaihtamiseen


>> Tutustu ohjeisiin... 


 

 

 
 
 


Aiheesta lisää:

Uusi Suomi 26.3.2015:

"Lamaannuttavalla lakolla uhkaavat työntekijät raivostuivat toimitusjohtalle – ”220 000 €/päivä – Ei voi kuin ihmetellä”

>> Uusi Suomi

 

 

 

 Merimies 1/2015
(maaliskuu)
Kesäsesonki on ajalla
1.6. - 2.9.2015
(viikot 23 - 36).

Vain 24.4.2015 mennessä palautetut hakemukset huomioidaan.

>> Hakukaavake


Raakaa voimaa – Suomalaisen jäänmurtamisen tarina

Nyt vain 15 euroa kipale Into Kustannuksessa!

Raakaa voimaa kertoo suomalaisten jäänmurtajien tarinan. 200-sivuinen teos esittelee suomalaista osaamista yli 300 kuvan voimalla.

>> Tutustu tarjoukseen


Merenkulun turvallisuuskoulutus - kurssit 2015

>> Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu!

 

AVOIMET TYÖPAIKAT

Yt-laivasähkömies
J/m Sampo, Kemi

Kemin Satama Oy hakee matkailujäänmurtaja Sampolle määräaikaiseen toimeen yt-laivasähkömiestä
kaudelle 2015-2016
.

>> Lue lisää...


 

TAPAHTUMAT


Henry Nielsen
Nostalgia 5 -risteily

5.-7.5.2015
Helsinki - Tukholma - Helsinki

>> Lue lisää ja ilmoittaudu!

 

 

 

 

 

©  Suomen Merimies-Unioni SMU ry, John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki, Puh. +358 (0)9 615 2020, Fax: +358 (0)9 615 20 227- Tekninen toteutus Optinet Oy