Merimies-Unionin valtuusto: Työllisyyspolitiikan hoidossa ei saa toistaa 1990-luvun laman alun virheitä

- Ihmisestä on pidettävä huolta vaikeinakin aikoina. -

 
Merimies-Unioni on huolissaan yhteiskunnan heikompiosaisista hallitustunnustelujen alla. Vaalien voittajapuolueissa vahvana teemana on yrittäjyys ja yhteiskunnan kilpailukyky hinnalla millä hyvänsä. Maan elvytys ei voi perustua kovakätiseen leikkauspolitiikkaan: on muistettava mitä Suomelle tapahtui 90-luvun alussa. Rajut leikkaukset eivät parantaneet massatyöttömyyden vaivaamaa maata, vaan syöksivät monet ihmiset ja kokonaiset perheet entistä syvempiin henkilökohtaisiin ahdinkoihin, joiden jäljet tuntuvat vieläkin.
 
Suomi saadaan nousuun pitämällä ihmisestä huolta vaikeinakin aikoina. Kansamme on pieni ja kaikille tarjolla oleva terveydenhuolto, ilmainen koulutus ja työntekijän kehittämiseen panostaminen tuottavat osaamista, jonka pohjalta ponnistavat myös yrittäjyys ja uudet innovaatiot. Tarvitaan tekoja ja tarvitaan tekijöitä. Hyvinvointi ja vaikeista ajoista yli pääseminen perustuvat yhdessä tekemiseen, tukeen ja kannustamiseen. Työmarkkinoita ei hallita komentajakapteeni-mentaliteetilla ylhäältä alaspäin komentamalla.
 
Suomalaisella työmarkkinapolitiikalla on synnytetty maailman vakain valtio, jossa yritysten on hyvä toimia. Yhteiskuntamme perustuu neuvottelun kulttuuriin ja sitä tulee jatkossakin vaalia. Suomea eivät uhkaa luonnonkatastrofit tai yhteiskunnan epävakaus. Maastamme löytyy osaamista. Monet kansainväliset yritykset ovat siirtäneet toimintojaan viime vuosina Suomeen. Maahamme on houkuteltava määrätietoisesti ja kansallisella ylpeydellä lisää investointeja.
 
Työ tuo turvaa ja takaa yhteiskunnan jatkuvuuden. Repaleiset työsuhteet ja nollatuntisopimusten yleistyminen tekevät ihmisten elämästä epävarmaa eivätkä tuo Suomelle toivottua jatkuvuutta. Tulevan eduskunnan ja hallituksen tärkein tehtävä on luoda edellytyksiä, että myös näillä ihmisillä on uskoa omaan työhönsä ja tulevaisuuteensa. Yhteiskunnan jakautuminen heikko- ja hyväosaisiin on katkaistava. Elvyttäminen ei saa perustua Thatcher-malliseen ”köyhät kyykkyyn” kuritukseen, vaan heikommassa asemassa olevien auttamiseen vaikeina aikoina. 

TIEDOTE MERIMIES-UNIONIN JÄSENILLE


Palvelualojen ammattiliitto PAM ilmoittaa toteuttavansa huhtikuussa 2015 jäsenhankintakampanjan, joka kohdistuu esimerkiksi myyjiin, tarjoilijoihin, siivoojiin, varastohenkilökuntaan ja vartijoihin.

Mikäli saat ammattinimikkeen perusteella lähetettyä kampanjamateriaalia, jätä se huomioon ottamatta.

Merialan työsuhteiden ehdot neuvottelee ja edunvalvonnan toteuttaa Suomen Merimies-Unioni, eli oma ammattiliittosi.

 

Kuva: Työterveyslaitos

Seafit-hanke: Merenkulkijoiden kunto joutuu koville hätätilannetehtävissä

(18.3.2015)

Laivalla työskentelevien kunto joutuu kovalle koetukselle poikkeustilanteissa kuten karilleajossa, tulipalossa tai törmäyksessä. Pelastustoimien kuormitus vastaa ajoittain jopa erittäin raskasta työtä, osoittavat Työterveyslaitoksen SeaFit-hankkeen tulokset.

Tutkimuksessa selvitettiin hätätilannetehtävissä kuormittumista todellisia olosuhteita simuloivissa allasharjoituksissa, savusukelluskoulutuksessa sekä merellisessä suuronnettomuusharjoituksessa.

>> Lue lisää... 

Merimies 1/2015, pääkirjoitus:

Mitä Ahvenanmaan saariston lauttaliikenteen yksityistämisestä seuraa?


Kaikki Ahvenanmaan linjat on kilpailutettu ja yksityistetty. Eräiden linjojen miehityksiä hoitaa virolainen yritys. Saaristolaisia huolettaa lauttojen toimivuus ja kunto pidemmän päälle. Osa entisistä lautoilla työskennelleistä on menettänyt työpaikkansa ja lähtenyt töiden perässä Norjaan. Saariston kunnat ovat menettäneet verotuloja, jatkuvuuden sekä osaamista.

Samaan aikaan Euroopassa perusinfraa halutaan palauttaa takaisin valtion hoitoon. Merimies-Unioni on jo pitkään esittänyt valtiovarustamon perustamista, johon kuuluisivat muun muassa lautat ja yhteysalukset, jäänmurtajat sekä tankkerit, eli niin sanottu huoltovarmuuslaivasto.

>> Lue lisää tilanteesta...

 

Euroopan Unioniin halutaan verotutkimuskeskus

Eurooppalaiset ammattijärjestöt peräänkuuluttavat verotuksen oikeudenmukaisuutta ja vaativat uusia kansallisen sekä EU-tason toimia veropetosten, veronkierron, veroparatiisien ja aggressiivisen verosuunnittelun päättämiseksi.

Kannatusta on annettu myös Euroopan laajuisen verotutkimuskeskuksen perustamiselle.

>> Lue lisää..


 

Miehistön pätevyyskirjojen uusiminen pähkinänkuoressa

Miehitys- ja pätevyysasioita koskevan lainsäädännön ns. Manilan muutosten siirtymäaika loppuu 31.12.2016.

Merenkulun ammattilaisten kannattaakin uusia pätevyyskirjansa hyvissä ajoin, sillä loppuvuodelle 2016 on odottavissa ruuhkaa, muistuttaa Trafi.

>> Ohjeet, lue lisää asiasta

 

 

EU-tuomioistuin: Suomen palkkamääräykset koskevat myös lähetettyjä työntekijöitä


Toisesta EU-maasta Suomeen tulevien työntekijöiden on saatava palkkaa Suomessa noudatettavien yleissitovien työehtosopimusten mukaisesti.

Euroopan unionin tuomioistuin EUT linjasi 12.2.2015 antamassaan ennakkoratkaisussa, että toisesta EU-maasta Suomeen tulevan yrityksen on noudatettava yleissitovien työehtosopimusten palkkamääräyksiä.

EUT:n ratkaisu tarkoittaa, että toisessa EU-valtiossa toimivan yrityksen on maksettava Suomeen lähettämilleen työntekijöille palkkaryhmittelyn mukaisen peruspalkan lisäksi työehtosopimuksessa sovitut lomarahat, urakan takuupalkka, päivärahat ja muut edut. Pelkkä palkkataulukon alimman palkan noudattaminen ei riitä.

>> Lue lisää asiasta SAK:n sivuilta

 


 

Kansanedustaja Eila Tiainen (vas.) vaatii järkeä lakivalmisteluun.

Liikenneministeriön virkamiehet yrittävät runnoa väkipakolla ja kiireellä läpi yksityistämishankkeita eduskunnassa

- Vaaratilanteet lisääntyneet puutteellisten alihankkijoiden myötä.

- Byrokratia olisi lisääntynyt esimerkiksi satamissa.

Euroopan Unionissa työstetään kunnianhimoisilla paketeilla yhtenäistä maanosan laajuista rautatiealuetta. Suomessa liikenneministeriön virkamiehet ovat innolla tarjonneet lakeja direktiivien täytäntöön panemiseksi. Tällä hetkellä Euroopan maista ainoastaan Suomi on tuonut hallituksen esityksenä toimeenpantavaksi myös direktiivin osan, jonka täytäntöönpanoasetuksetkaan eivät ole vielä valmistuneet.

”Ei tällaisia esityksiä pitäisi tuoda eduskuntaan viime metreillä ja yrittää niitä laeiksi ikään kuin huomaamatta. Se on huonoa valmistelua hallituksen ja virkamiesten toimesta”, toteaa liikennevaliokunnan jäsen Eila Tiainen (vas).

>> Lue lisää...

 

Uudistettu STCW-yleissopimus asetti viime vuonna muutoksia pätevyyskirjoihin

Ammattimerenkulun pätevyyskirjojen vaatimukset muuttuivat merkittävästi vuoden 2013 maaliskuussa uuden STCW-yleissopimuksen myötä. Muutokselle on varattu neljä vuotta siirtymäaikaa – uutta sopimusta aletaan noudattaa täysmääräisesti 1.1.2017 alkaen. Tätä ennen siirtymää vanhoista vaatimuksista uusiin pyritään sujuvoittamaan siirtymäsäännöksillä.

”Laivasähkömiehen, sähkömestarin, matruusin ja konemiehen pätevyyskirjat lisättiin uutena tähän kansainväliseen STCW-sopimukseen. Siirtymäsäännösten mukaan näiden lupien omistajat voivat hakea uusia pätevyyskirjoja suoraan meripalvelun perusteella. Pätevyyskirjat on kuitenkin muistettava uusia viimeistään 31.12.2016 mennessä”, kertoo Trafin yksikönpäällikkö Stella Wallenius.

>> Lue lisää...

 

Merimies, pidä tullauskirja matkassasi!

Tulli ohjeistaa: Verovapaat tuomiset & tullauskirja

Kuluneen vuoden aikana on ilmennyt, että tullituomisten kanssa on ilmennyt epäselvyyttä.

Mikä on tullauskirja ja kuinka sen kanssa toimia?

>> Tutustu ohjeistukseen 
 

 

Tiedote Ruotsin lipun alla työskenneille:

Ohje liiton ja työttömyyskassan vaihtamiseen


>> Tutustu ohjeisiin... 

Tapahtumakalenteri

Ei tapahtumia

Lisää tapahtumia


 

 

 
 
 

 

 

 

 Merimies 1/2015
(maaliskuu)
Kesäsesonki on ajalla
1.6. - 2.9.2015
(viikot 23 - 36).

Vain 24.4.2015 mennessä palautetut hakemukset huomioidaan.

>> Hakukaavake


Raakaa voimaa – Suomalaisen jäänmurtamisen tarina

Nyt vain 15 euroa kipale Into Kustannuksessa!

Raakaa voimaa kertoo suomalaisten jäänmurtajien tarinan. 200-sivuinen teos esittelee suomalaista osaamista yli 300 kuvan voimalla.

>> Tutustu tarjoukseen


Merenkulun turvallisuuskoulutus - kurssit 2015

>> Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu!

 

AVOIMET TYÖPAIKAT

Yt-laivasähkömies
J/m Sampo, Kemi

Kemin Satama Oy hakee matkailujäänmurtaja Sampolle määräaikaiseen toimeen yt-laivasähkömiestä
kaudelle 2015-2016
.

>> Lue lisää...


 

 

 

 

 

©  Suomen Merimies-Unioni SMU ry, John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki, Puh. +358 (0)9 615 2020, Fax: +358 (0)9 615 20 227- Tekninen toteutus Optinet Oy