Pahaa merenkulkua

Aimo Myräkän ajatuksia vuodenvaihteen onnettomuuksista

Ihmisten salakuljetus Afrikasta Eurooppaan on 2000-luvun orjakauppaa. Vuodenvaihteessa tapahtuneet alusonnettomuudet osoittavat vakavat turvallisuuspuutteet. Upotettiinko Skotlannin edustalle uponnut sementtilaiva tahallaan?

>> Lue pakina

 

Merimuseon asiakirjat löytyvät nyt myös netistä

Suomen merimuseon asiakirjakokoelman metadata eli kuvailutiedot on avattu Finna-tietokantaan (www.finna.fi) josta löytyy suomalaisten museoiden, arkistojen ja kirjastojen aineistoja.

Luetteloitu aineisto sisältää lähes 12 000 kohdetta ja on kokonaisuudessaan selattavissa Finna-tietokannassa. Asiakirjakokoelma koostuu mm. tuhansista merikartoista ja laiva- ja konepiirustuksista, laivanrakennukseen ja merenkulkuun liittyvistä asiakirjoista sekä matkailun ja merenkulunopetuksen materiaalista.

>> Lue lisää ja tutustu tietokantaan!
Merimieseläkelain uudistus


Hallitus antoi merimieseläkelakia (MEL) ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamista koskevan esityksen (HE 321/2014 vp) eduskunnalle torstaina 4. joulukuuta 2014. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

>> Lue Merimieseläkekassan artikkeli: Merenkulkijat ja syksyn eläkesopimus

 

Suomen Majakkaseuran
10-vuotisjuhlanäyttely
8.1.–1.3.2015 Merikeskus Vellamo, Kotka


Mikä majakoissa kiehtoo? Upeat maisematko vai ajan ja historian kouriintuntuva läsnäolo? Ihmisen ja luonnon kohtaaminen, jossa luonto on ihmistä voimakkaampi - joskus suopea ja joskus ankara? Hieno vanha tekniikka kenties, valolaitteiden vaikuttavat kristallilinssistöt? Vai kauniit ja erityiset rakennukset?

Merikeskus Vellamossa Kotkassa avautuu Suomen Majakkaseuran 10-vuotisjuhlanäyttely, joka esittelee seuran valokuvaajien ottamia majakkavalokuvia. Suomen majakat esittäytyvät näyttelyssä panoraamavalokuvissa vuodenaikojen ja vuorokaudenaikojen vaihdellessa.

>> Lue lisää...

 

Nautica Fennica 2013-2014

Uusi Nautica Fennica esittelee moni-ilmeistä merihistoriaa kalliotaiteesta kauppaan ja pursiseuratoimintaan

 
Museoviraston/Suomen merimuseon ja Suomen merihistoriallisen yhdistyksen julkaisema Nautica Fennica 2013–2014 – Moni-ilmeinen merihistoria tuo esiin monipuolisen kirjon uusia näkökulmia merihistoriaan. Kirjan artikkelit perustuvat tuoreeseen tutkimustietoon ja niiden aihepiirit vaihtelevat Porin Reposaaren kalliohakkauksista parkkilaiva Helioksen rahtimatkoihin ja turkulaisten pursiseurojen toiminnasta suomalaisten merimiesten kuvaan kirjallisuudessa.

>> Tutustu kirjaan...

 

Ääniä mereltä – merenkulkijat muistelevat

Joulukuun alussa julkaistun kirjan on toimittanut Äänimeri.fi-sivuston ylläpitäjä Timo Sylvänne sekä kahdeksan muuta merenkulkijaa. Kirjaan on talletettu suomalaisten merenkulkijoiden elämää.

>> Lue lisää...

 

 
M/s Finnsailorin yt-neuvottelut päättyivät 

41 henkeä irtisanotaan tai lomautetaan toistaiseksi: 29 heistä miehistöön kuuluvia


Merimies-Unioni varoitti päättäjiä jo vuosia sitten rikkidirektiivin mahdollisista vaikutuksista kotimaiseen merenkulkuun, mutta puheet valuivat kuuroille korville.

FINNLINES-varustamon M/s Finnsailor-alusta koskevat yt-neuvottelut päättyivät 27.11. Niiden johdosta 41 henkeä joko irtisanotaan tai lomautetaan toistaiseksi. 29 heistä on miehistön jäsentä ja loput päällystöä. 

>> Lue lisää...


Rikkidirektiivin kustannuksia ei saa maksattaa merimiehillä

Merimies-Unionin valtuusto ei hyväksy, että varustajat yrittävät karsia rikkidirektiivin mukanaan tuomia kustannuksia alentamalla merimiesten palkkoja tai karsimalla työvoimaa. Eräät varustamot ovat ilmoittaneet aikeistaan ulosliputtaa koko tonnistonsa.

Merimies-Unioni ei hyväksy, että merimiehistä tulee rikkidirektiivin maksumiehiä, koska se ei tee varustamotoimintaa kannattavaksi. Varustajien tulisi tarkastella toimintojaan laajemmin ja tutkia esimerkiksi vaihtoehtoja, joissa rikkidirektiivin tuomat kustannukset lisätään matkalippujen tai rahtien hintoihin, kuten esimerkiksi lentoliikenteessä on jo tapahtunut.

>> Lue Merimies-Unionin valtuuston tiedote
 

Merenkulun avoimien työpaikkojen löytäminen on neulan etsimistä heinäsuovasta

Helsingissä toiminut merityönvälitys, eli ”mylly” lakkautettiin reilu vuosi sitten. Ovien sulkeminen tuli merenkulun toimijoille täytenä yllätyksenä.

Myöhemmin uudistettiin työ- ja elinkeinotoimiston kotisivut ja vanhoja ammattinimikkeitä poistui käytöstä. Nyt merenkulun avoimien työpaikkojen löytäminen on neulan etsimistä heinäsuovasta: työt ja työttömät eivät kohtaa.

>> Lue lisää ja lähetä oma kommenttisi tilanteesta!

TUTUSTU MYÖS JUTTUUN SAAPUNEISIIN KOMMENTTEIHIN!Jäänmurtaja Urholle luovutettiin arvostettu Rôtisseurs-kilpi

- Arvovaltaisia valtiovieraita, yrityksia ja yksityisiä juhlatilaisuuksia -

Jäänmurtaja Urho liittyi 13. lokakuuta kymmenen Helsinkiläisen huippuravintolan joukkoon, joille on myönnetty arvostettu Rôtisseurs, eli Paistinkääntäjien kilpi. Arvostettu kunniamaininta myönnetään laatukriteerien perusteella ravintoille, joiden ruoka- ja palvelutuotteen laatu on erittäin korkeatasoinen.

>> Lue lisää ja katsoa kuvia upeasta juhlaillallisesta...

 

 

Uudistettu STCW-yleissopimus asetti viime vuonna muutoksia pätevyyskirjoihin

Ammattimerenkulun pätevyyskirjojen vaatimukset muuttuivat merkittävästi vuoden 2013 maaliskuussa uuden STCW-yleissopimuksen myötä. Muutokselle on varattu neljä vuotta siirtymäaikaa – uutta sopimusta aletaan noudattaa täysmääräisesti 1.1.2017 alkaen. Tätä ennen siirtymää vanhoista vaatimuksista uusiin pyritään sujuvoittamaan siirtymäsäännöksillä.

”Laivasähkömiehen, sähkömestarin, matruusin ja konemiehen pätevyyskirjat lisättiin uutena tähän kansainväliseen STCW-sopimukseen. Siirtymäsäännösten mukaan näiden lupien omistajat voivat hakea uusia pätevyyskirjoja suoraan meripalvelun perusteella. Pätevyyskirjat on kuitenkin muistettava uusia viimeistään 31.12.2016 mennessä”, kertoo Trafin yksikönpäällikkö Stella Wallenius.

>> Lue lisää...

 

Merimies, pidä tullauskirja matkassasi!

Tulli ohjeistaa: Verovapaat tuomiset & tullauskirja

Kuluneen vuoden aikana on ilmennyt, että tullituomisten kanssa on ilmennyt epäselvyyttä.

Mikä on tullauskirja ja kuinka sen kanssa toimia?

>> Tutustu ohjeistukseen 
 

 

Tiedote Ruotsin lipun alla työskenneille:

Ohje liiton ja työttömyyskassan vaihtamiseen


>> Tutustu ohjeisiin... 

Aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä koskeva lainsäädäntö on uudistettu

Miehitys- ja pätevyysasioita koskeva lainsäädäntö muuttui 1.3.2013 STCW-yleissopimuksen muutoksien voimaansaattamisen johdosta:

Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki (95/2013)

ja aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annettu valtioneuvoston asetus (166/2013 tulivat voimaan 1.3.2013.

>> Lue lisää...

 

 

 

 

 

 


 

 Merimies 5/2014
(joulukuu)TAPAHTUMAT


Henry Nielsen
Nostalgia 5 -risteily

5.-7.5.2015
Helsinki - Tukholma - Helsinki

>> Lue lisää ja ilmoittaudu!

 

 

 

 

 

©  Suomen Merimies-Unioni SMU ry, John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki, Puh. +358 (0)9 615 2020, Fax: +358 (0)9 615 20 227- Tekninen toteutus Optinet Oy