Väylämaksut puolitetaan vuosiksi
2015-2017

 
Hallitus esittää väliaikaista lakia väylämaksujen alentamiseksi ja rataveron poistamiseksi. Muutokset liittyvät vuoden 2015 budjettiesitykseen.
 
Väylämaksut on tarkoitus puolittaa vuosiksi 2015-2017. Samalla ajanjaksolla ei rautateiden tavaraliikenteessä perittäisi rataveroa.
 
Laeilla kompensoidaan EU:n rikkidirektiivin aiheuttamia lisäkustannuksia merenkululle ja rautatieliikenteelle.
 

>> Lue lisää...


 

Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus
Meriturvassa

on vielä vapaita paikkoja vapaita kurssipaikkoja seuraavilla kertauskursseille lokakuussa:

22.10. 
STCW A-VI/2-1 Pelastuslautta- ja -venemieskurssi (KERTAUS)

23.10. 
STCW A-VI/2-2 Nopean valmiusveneen kuljettajakurssi (KERTAUS)

30.-31.10. 
STCW A-VI/3 Päällystön palokoulutus, kertaus

Lue lisää ja Ilmoittaudu nopeasti: www.meriturva.fi

Lisätiedot ja ilmoittautumiset myös:

Elli Haanpää

koulutussuunnittelija
gsm 0400 - 183 201
elli.haanpaa (at) meriturva.fi

 

 

TEM tukee kolmen LNG-terminaalin rakentamista 65,2 miljoonalla eurolla:


Terminaalit Poriin, Raumalle ja Tornioon


Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 18.9.2014 kolmelle nesteytetyn maakaasun terminaalihankkeelle energiatukea yhteensä 65,2 miljoonaa euroa. Tuen avulla Manga LNG Oy rakentaa Tornioon, Skangass Oy Poriin ja Oy Aga Ab Raumalle terminaalit, joiden kautta saadaan laivaliikenteen ja suomalaisen teollisuuden käyttöön pääosin polttoöljyjä ja nestekaasuja korvaavaa energiaa. 


>> Lue lisää... 

Kotimainen öljykuljetusten huoltovarmuus on käytännössä enää vain nimi paperilla


Norjalainen miehitysfirma valtasi vaivihkaa kotimaan markkinat:

Suomen huoltovarmuuslaivaston miehitys valui norjalaisille ja  nyt kylmä kyyti uhkaa myös lentoemäntiä


Erikoista norjalaisen miehitysfirman Suomen markkinoille tulossa on toimien yllätyksellisyys ja salaperäisyys.

Norjalainen OSM-konserni on saapunut Suomen kuljetusalan henkilöstömarkkinoille kuin kala vedessä, vai onko. Ihmetystä herättää, kuinka eduskunta ja poliittiset päättäjät sallivat valtionyritysten henkilöstön siirron norjalaisen yrityksen hallintaan Venäjän ja Ukrainan kriisin kärjistyessä.
Ensin ovea näytettiin öljytankkareiden merimiehille ja nyt lentoemännät ovat lähtöliipaisimen alla: Finnair ilmoitti alkuviikosta, että sen tavoitteena on ulkoistaa 20 reitin matkustamohenkilökunta kahden vuoden aikana. Uhkana on Finnairin 540 suomalaisen matkustamotyöntekijän vähennys ja heidän korvaaminen halvemmalla aasialaisella henkilökunnalla.

Onkin erityisen huolestuttavaa, että valtiolle strategisesti tärkeitä toimintoja valuu ulkomaalaisten yritysten, tässä tapauksessa norjalaisten, hoitoon.

>> Lue lisää...

 

Merimiespalvelutoimisto (MEPA)
hakee uutta toimitusjohtajaa

Tarjolla on monipuolinen, haastava ja kansainvälinen työn merenkulun piirissä.  

MEPAn lakisääteisenä tehtävänä on tukea merenkulkijoiden aikuisopiskelua ja harrastustoimintaa sekä tarjota heille opinto-, tiedotus- ja vapaa-ajan palveluja.

Tarjoamme nyt monipuolisen, haastavan ja kansainvälisen työn merenkulun piirissä.
Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 30.9.2014 mennessä.

>> Lue lisää...Estonian uppoaminen ravisteli merenkulun turvallisuuskäytäntöjä

Kaksi vuosikymmentä sitten tapahtunut Estonian uppoaminen syysmyrskyisellä Itämerellä antoi sysäyksen merenkulun turvallisuuskulttuurin kehittymiselle.

Konkreettisia muutoksia on tehty mm. alusten rakenteisiin ja vakavuuteen, evakuointisuunnitelmiin ja hengenpelastusvälineistöönkin, mutta ennen kaikkea onnettomuus vaikutti ajattelutapaan turvallisuudesta ja turvallisuusjohtamisen merkityksestä.

>> Lue lisää...


 

Vuorotteluvapaan ehdot muuttuvat 1.9.2014

Vuorotteluvapaalle voi jatkossa päästä 16 vuoden työhistorian jälkeen nykyisen 10 vuoden sijasta. Vuorotteluvapaalta ei voi enää jäädä suoraan eläkkeelle. Laki on tarkoitus vahvistaa elokuun alussa, ja muutokset tulisivat voimaan 1.9.2014.

>> Lue lisää...
 


 

Suomen meriliikennestrategia 2014-2022

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmisteltu Suomen meriliikennestrategia valmistui maaliskuussa 2014. Strategian toimeenpanon käynnistystilaisuus oli ministeriössä huhtikuun lopussa.

Suomen meriliikennestrategialla on luotu kokonaisvaltainen Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä palveleva sekä uusia ympäristönormeja huomioon ottava näkemys vuosille 2014–2022. Strategiassa on analysoitu menneinä vuosina tapahtuneet muutokset, edessä olevat haasteet ja valmisteltu visio vuodelle 2030 sekä tunnistettu sen saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Strategian keskeisenä tavoitteena on varmistaa Suomen merikuljetusten ja merellisten elinkeinojen toimintakyky ottaen samalla huomioon kansantalouden kilpailukyky sekä ympäristö- ja turvallisuuskysymykset.

>> Lue lisää strategiasta - tutustu esitteeseen sekä strategia-asiakirjaan!

 
 

Merimieseläkejärjestelmää uudistetaan


Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen kehysriihessä 2012 asetettiin yhdeksi tavoitteeksi vähentää valtion merenkulun tukia 20 miljoonalla eurolla. 

Yhdeksi leikkauskohteeksi selvityksessä kaavailtiin valtion antamia tukia merimieseläkkeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän 1.4.2013 alkaen selvittämään ja tekemään ehdotuksensa siitä, miten merimieseläkejärjestelmän mukaisia etuuksia ja rahoitusta voidaan muuttaa.  Ehdotuksia tehtäessä työryhmän tulee ottaa huomioon myös merimieseläkejärjestelmän nykyiset ja tulevat eläkevastuut.

>> Lue lisää...

 

Uudistettu STCW-yleissopimus asetti viime vuonna muutoksia pätevyyskirjoihin

Ammattimerenkulun pätevyyskirjojen vaatimukset muuttuivat merkittävästi vuoden 2013 maaliskuussa uuden STCW-yleissopimuksen myötä. Muutokselle on varattu neljä vuotta siirtymäaikaa – uutta sopimusta aletaan noudattaa täysmääräisesti 1.1.2017 alkaen. Tätä ennen siirtymää vanhoista vaatimuksista uusiin pyritään sujuvoittamaan siirtymäsäännöksillä.

”Laivasähkömiehen, sähkömestarin, matruusin ja konemiehen pätevyyskirjat lisättiin uutena tähän kansainväliseen STCW-sopimukseen. Siirtymäsäännösten mukaan näiden lupien omistajat voivat hakea uusia pätevyyskirjoja suoraan meripalvelun perusteella. Pätevyyskirjat on kuitenkin muistettava uusia viimeistään 31.12.2016 mennessä”, kertoo Trafin yksikönpäällikkö Stella Wallenius.

>> Lue lisää...

 

Ideoita ammattiosastoille

TIETOISKU? KOULUTUS? KONSERTTI? KULTTUURIRETKI? LÄTKÄMATSI? MITÄ MUUTA?

Merimies-Unionin ammattiosastot ovat kiinnostuneita kuulemaan, millaista toimintaa he voisivat järjestää jäsenilleen? Ajatuksia ja ideoita toiminnan järjestämisestä kerätään tälle sivulle, jonne voit käydä lähettämässä omia toiveitasi ja palautteet ovat siellä yhteenvetona luettavissa. 

>> Lue lisää ja lähetä oma ideasi!Merimies, pidä tullauskirja matkassasi!

Tulli ohjeistaa: Verovapaat tuomiset & tullauskirja

Kuluneen vuoden aikana on ilmennyt, että tullituomisten kanssa on ilmennyt epäselvyyttä.

Mikä on tullauskirja ja kuinka sen kanssa toimia?

>> Tutustu ohjeistukseen 
 

 

Tiedote Ruotsin lipun alla työskenneille:

Ohje liiton ja työttömyyskassan vaihtamiseen


>> Tutustu ohjeisiin... 

Aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä koskeva lainsäädäntö on uudistettu

Miehitys- ja pätevyysasioita koskeva lainsäädäntö muuttui 1.3.2013 STCW-yleissopimuksen muutoksien voimaansaattamisen johdosta:

Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki (95/2013)

ja aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annettu valtioneuvoston asetus (166/2013 tulivat voimaan 1.3.2013.

>> Lue lisää...

 

 

 

 

 

 


 

 Merimies 4/2014
(syyskuu)

Lähetä jouluterveiset 2014

Merimies-lehti kerää perinteisiä jouluterveisiä aluksilta mitä pikimmiten.

Toimita laivasti tai omat terveisesi viimeistään marraskuun 11. päivään mennessä.

>> Lähetä jouluterveiset
Hiihtosesonki 2015 hakuaika käynnissä

>> Hae Merileville...

 

 

©  Suomen Merimies-Unioni SMU ry, John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki, Puh. +358 (0)9 615 2020, Fax: +358 (0)9 615 20 227- Tekninen toteutus Optinet Oy