Kuljetusliitot epäilevät neuvottelujärjestelmän
uudistuksen onnistumista

Kuljetusalan ammattiliittojen yhteenliittymä KAF pelkää neuvottelujärjestelmän uudistamiseen liittyvän uudistuksen vesittymistä.

KAF:ssa hämmästellään uudistumista valmistelevan työryhmän syyskuun alkuun sovitun kokouksen siirtämistä syyskuun loppupuolelle. Työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovittiin neuvottelujärjestelmän uudistamisen valmistelusta alkavan syksyn loppuun mennessä. Uudistusta on valmisteltu vuoden 2014 alusta lukien, mutta edelleen on kesken jopa asioiden selvittely.

>> Lue lisää...


 

Kuva: Wärtsilä

Wärtsilä suunnittelee Merenkurkkuun uuden lautan

Merenkurkkuun aletaan suunnitella uutta, ympäristöystävällistä lauttaa. Vaasasta Uumajaan liikennöi tällä hetkellä M/s Wasa Express-laiva, joka tarvitsee lähivuosina uuden seuraajan.
Wärtsilä valittiin kumppaniksi uuden lautan suunnitteluun osana ’Midway Alignment of the Bothnian Corridor’-projektia. Uuden lautan rakentamisessa panostetaan vahvasti ympäristöystävällisyyteen ja tehokkaaseen suorituskykyyn.

>> Lue lisää...

 

Keskisuomalainen,
mielipide 1.7.2014:

Miksi ammattijärjestöt,
eikö Loimaan kassa riitä?

Niin sanottu "Loimaan kassa" ja järjestäytyminen puhuttavat tällä hetkellä valtakunnan politiikassa. Miksi liittoon kuuluminen kannattaa?

Lue mielenkiintoinen mielipidekirjoitus 1.7.2014 Keskisuomalaisesta:

"Negatiivisen palkkajouston mahdollistamiseksi työnantajapuoli haluaa yksittäiset työntekijät pois ammattiliitoista, joiden ensisijaisena tehtävänä on turvata tasapuolinen ja oikeudenmukainen tulotaso samaa työtä tekeville työntekijöille – ”pärstäkertoimesta” riippumatta."

"Kenties merkittävin syy järjestäytymisvapauden systemaattiseen rajoittamiseen on puhtaasti taloustieteellinen, sillä yksittäisen työntekijän arvo työmarkkinoilla on kokonaisuutena alhaisempi kuin kollektiivisesti järjestäytyneen. Siten yksittäiselle työntekijälle työnantajan yksipuolisesti sovittelema palkka joustaa useimmiten alaspäin siinä, missä yhteisöllisesti rakentuneilla työmarkkinoilla palkkajoustoa tapahtuu myös ylöspäin."

>> Lue juttu... 

Kuva: Minna Kiiski

Perinteisiä majakoita kunnostetaan vierailukuntoon

Liikennevirasto on aloittanut kolmen vuoden projektin, jonka aikana kymmenen vanhaa majakkarakennusta kunnostetaan vierailukuntoon. Kunnostusten jälkeen vierailut näihin ainutlaatuisiin ja historiallisiin rakennuksiin ovat mahdollisia ilman turvallisuusriskejä. Tänä vuonna on tarkoitus kunnostaa mm. Utö, Märket, Isokari ja Tankar.

>> Lue lisää...

>> Suomen Majakkaseura

 

 

Uudistettu STCW-yleissopimus asetti viime vuonna muutoksia pätevyyskirjoihin

Ammattimerenkulun pätevyyskirjojen vaatimukset muuttuivat merkittävästi vuoden 2013 maaliskuussa uuden STCW-yleissopimuksen myötä. Muutokselle on varattu neljä vuotta siirtymäaikaa – uutta sopimusta aletaan noudattaa täysmääräisesti 1.1.2017 alkaen. Tätä ennen siirtymää vanhoista vaatimuksista uusiin pyritään sujuvoittamaan siirtymäsäännöksillä.

”Laivasähkömiehen, sähkömestarin, matruusin ja konemiehen pätevyyskirjat lisättiin uutena tähän kansainväliseen STCW-sopimukseen. Siirtymäsäännösten mukaan näiden lupien omistajat voivat hakea uusia pätevyyskirjoja suoraan meripalvelun perusteella. Pätevyyskirjat on kuitenkin muistettava uusia viimeistään 31.12.2016 mennessä”, kertoo Trafin yksikönpäällikkö Stella Wallenius.

>> Lue lisää...

 

Vuorotteluvapaan ehdot muuttuvat 1.9.2014

Vuorotteluvapaalle voi jatkossa päästä 16 vuoden työhistorian jälkeen nykyisen 10 vuoden sijasta. Vuorotteluvapaalta ei voi enää jäädä suoraan eläkkeelle. Laki on tarkoitus vahvistaa elokuun alussa, ja muutokset tulisivat voimaan 1.9.2014.

>> Lue lisää...
 


 

Väylämaksuihin kaavaillaan alennusta

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut muutosehdotuksen väylämaksulakiin. Ehdotuksen mukaan väylämaksun yksikköhintoja alennettaisiin lastialusten parhaita jääluokkia painottaen. Jäänmurtajat vapautettaisiin kokonaan väylämaksun maksamisesta valtion vesiväyläverkolla. Lisäksi täsmennettäisiin Saimaan sisävesiliikenteen säätelyä.

>> Lue lisää...

 

Suomen meriliikennestrategia 2014-2022

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmisteltu Suomen meriliikennestrategia valmistui maaliskuussa 2014. Strategian toimeenpanon käynnistystilaisuus oli ministeriössä huhtikuun lopussa.

Suomen meriliikennestrategialla on luotu kokonaisvaltainen Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä palveleva sekä uusia ympäristönormeja huomioon ottava näkemys vuosille 2014–2022. Strategiassa on analysoitu menneinä vuosina tapahtuneet muutokset, edessä olevat haasteet ja valmisteltu visio vuodelle 2030 sekä tunnistettu sen saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Strategian keskeisenä tavoitteena on varmistaa Suomen merikuljetusten ja merellisten elinkeinojen toimintakyky ottaen samalla huomioon kansantalouden kilpailukyky sekä ympäristö- ja turvallisuuskysymykset.

>> Lue lisää strategiasta - tutustu esitteeseen sekä strategia-asiakirjaan!

 
 

Merimieseläkejärjestelmää uudistetaan


Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen kehysriihessä 2012 asetettiin yhdeksi tavoitteeksi vähentää valtion merenkulun tukia 20 miljoonalla eurolla. 

Yhdeksi leikkauskohteeksi selvityksessä kaavailtiin valtion antamia tukia merimieseläkkeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän 1.4.2013 alkaen selvittämään ja tekemään ehdotuksensa siitä, miten merimieseläkejärjestelmän mukaisia etuuksia ja rahoitusta voidaan muuttaa.  Ehdotuksia tehtäessä työryhmän tulee ottaa huomioon myös merimieseläkejärjestelmän nykyiset ja tulevat eläkevastuut.

>> Lue lisää...

 

Palvelupiste risteilylaivojen henkilöstölle

Merimieskirkko ja Merimiespalvelutoimisto avaavat kesäkuun alussa Hernesaareen palvelupisteen merenkulkijoille.

Cruise crew lounge Anchor – niminen klubi sijaitsee laiturilla 2 (LHB) olevassa paviljongissa, jota aikaisemmin on käytetty matkamuistomyymälänä. Anchor -klubilta käsin tullaan palvelemaan myös muihin laitureihin kiinnitettyjä laivoja.

Merenkulkijoille tarjotaan muun muassa viestintä-, opastus-, kuljetus- ja liikuntapalveluita, sekä pidetään pienimuotoista kanttiinia. Mahdollisesti voidaan järjestää myös valuutansiirtoa. Anchor -klubi on auki elokuun loppuun asti päivittäin klo 10.00 – 17.00 aina, kun Hernesaaressa on risteilyalus.

Aiheesta lisää:

www.mepa.fi

www.merimieskirkko.fi 

Ideoita ammattiosastoille

TIETOISKU? KOULUTUS? KONSERTTI? KULTTUURIRETKI? LÄTKÄMATSI? MITÄ MUUTA?

Merimies-Unionin ammattiosastot ovat kiinnostuneita kuulemaan, millaista toimintaa he voisivat järjestää jäsenilleen? Ajatuksia ja ideoita toiminnan järjestämisestä kerätään tälle sivulle, jonne voit käydä lähettämässä omia toiveitasi ja palautteet ovat siellä yhteenvetona luettavissa. 

>> Lue lisää ja lähetä oma ideasi!Merimies, pidä tullauskirja matkassasi!

Tulli ohjeistaa: Verovapaat tuomiset & tullauskirja

Kuluneen vuoden aikana on ilmennyt, että tullituomisten kanssa on ilmennyt epäselvyyttä.

Mikä on tullauskirja ja kuinka sen kanssa toimia?

>> Tutustu ohjeistukseen 
 

 

Tiedote Ruotsin lipun alla työskenneille:

Ohje liiton ja työttömyyskassan vaihtamiseen


>> Tutustu ohjeisiin... 

Aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä koskeva lainsäädäntö on uudistettu

Miehitys- ja pätevyysasioita koskeva lainsäädäntö muuttui 1.3.2013 STCW-yleissopimuksen muutoksien voimaansaattamisen johdosta:

Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki (95/2013)

ja aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annettu valtioneuvoston asetus (166/2013 tulivat voimaan 1.3.2013.

>> Lue lisää...

 

 

 

 

 

 


 

 Merimies 3/2014
(kesäkuu)

KESÄKAMPANJA-ALENNUKSET 1.6.–31.8.2014

TUTUSTU NYT!


 

©  Suomen Merimies-Unioni SMU ry, John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki, Puh. +358 (0)9 615 2020, Fax: +358 (0)9 615 20 227- Tekninen toteutus Optinet Oy