Suomen lippu ja kansainvälinen kilpailu


"Suomalaisten varustamoiden luottamus maan merenkulkupolitiikkaan on kaikista tärkein tekijä tulevaisuutta silmällä pitäen. Jos uskoa tulevaisuuteen on, varustamot uskaltavat myös kehittää toimintaansa ja hankkia uusinvestointeja kotimaahan." 

Vuodesta 2010 Suomen kauppa-alustonnisto on kasvanut 18,7 % ja kaikki uudisrakennukset on tuotu Suomen lipun alle sekä tonnisto on nuorentunut. Suomalaisten lastialusten osuus ulkomaankauppamme merikuljetuksista on noussut yli 33 %:iin ja matkustaja-alusliikenteessä 31 %:iin. Merenkulkijoiden työllisyys on kasvanut 6,6 %:lla vuodesta 2010.

>> Lue lisää aiheesta... 

Merimies-Unionin valtuusto:

Merenkulun tukien leikkaus toisi matkustaja-alussektorille yli 4 000 työtöntä merenkulkijaa ja vaarantaisi päivittäistavarakuljetukset kriisitilanteissa

Merimies-Unionin hallitus hyväksyi 20.10. työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen vaiheen mukaiset palkankorotukset, jotka perustuvat keskusjärjestöjen 15.6.2015 aikaansaamaan neuvottelutulokseen. 

Merimies-Unionin valtuusto edellyttää, että Sipilän hallitus luopuu ohjelmaansa sisällytetystä kauppamerenkulun tuen leikkaamisesta ja pitää kiinni Kataisen hallituksen antamasta lupauksesta olla kajoamatta merenkulkuelinkeinon harjoittamisen kannalta elintärkeisiin tukijärjestelmiin.

>> Lue Merimies-Unionin valtuuston julkilausuma...


 

Huoltovarmuuskeskuksen johtava analyytikko Hannu Hernesniemi:

Huoltovarmuus tarvitsee kotimaisia varustajia ja miehistöjä

Merenkulussa tarvitaan kotimaista varustamotoimintaa. Mitä vakavampi on häiriö, sen kipeämmin. Merikuljetusten huoltovarmuuden viimekäden tae kriisitilanteessa on suomalaisessa omistuksessa ja Suomen lipun alla olevat alukset, jotka on miehitetty olosuhteet tuntevilla miehistön ja päällystön jäsenillä.

>> Lue lisää...

 

Matkustaja-alusten miehistötuen leikkausuhasta kirjallinen kysymys maan hallitukselle:

Merimiesten massatyöttömyys estettävä - Suomella ei ole varaa 4 000 kortistossa istuvaan merimieheen


Kansanedustaja Leena Meri (ps.) on laatinut kirjallisen kysymyksen matkustaja-alustukiin liittyvistä mahdollisista leikkauksista: matkustaja-alusten miehistötuen leikkaus merkitsee pahimmillaan jopa 4000 työpaikan menetystä.

Menetettyjä merityöpaikkoja ei enää tulla saamaan takaisin Suomeen - niin kuin ei myöskään ulosliputettuja matkustaja-aluksia, mikäli leikkaukset toteutettaisiin.

>> Lue lisää...

 

Miehistön pätevyyskirjojen uusiminen pähkinänkuoressa

Miehitys- ja pätevyysasioita koskevan lainsäädännön ns. Manilan muutosten siirtymäaika loppuu 31.12.2016.

Merenkulun ammattilaisten kannattaakin uusia pätevyyskirjansa hyvissä ajoin, sillä loppuvuodelle 2016 on odottavissa ruuhkaa, muistuttaa Trafi.

>> Ohjeet, lue lisää asiasta

 


 

Merimies, pidä tullauskirja matkassasi!

Tulli ohjeistaa: Verovapaat tuomiset & tullauskirja

Kuluneen vuoden aikana on ilmennyt, että tullituomisten kanssa on ilmennyt epäselvyyttä.

Mikä on tullauskirja ja kuinka sen kanssa toimia?

>> Tutustu ohjeistukseen 
 

 

Tiedote Ruotsin lipun alla työskenneille:

Ohje liiton ja työttömyyskassan vaihtamiseen


>> Tutustu ohjeisiin... 


 

 

 

 Merimies 5/2015
(joulukuu)
 

MERILEVI

Hiihtosesonkia Meri-Levin mökillä vielä vapaana

13.2. - 20.2.2016

Mökkivaraamo 09-615 20 260
klo 10 - 14

 

 

 

 

©  Suomen Merimies-Unioni SMU ry, John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki, Puh. +358 (0)9 615 2020, Fax: +358 (0)9 615 20 227- Tekninen toteutus Avoine Oy