Merimieseläkelain uudistaminen eduskuntaan vielä ennen vuodenvaihdetta

Hallitus antoi merimieseläkelakia (MEL) ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamista koskevan esityksen (HE 321/2014 vp) eduskunnalle torstaina 4. joulukuuta 2014. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

>> Lue Merimieseläkekassan artikkeli: Merenkulkijat ja syksyn eläkesopimus

 

Lähde opiskelemaan
laivasähkömieheksi Kotkassa!

Hakuaika päättyy 7.1.2015.

Koulutus alkaa 7.1.2015 vahtimieskoulutuksella.

Lähtötaso: sähkö- tai automaatioasentajan perustutkinto+työkokemus, merimieslääkärintodistus.
Työssäoppiminen M/s Katariinalla ja kauppa-aluksilla.

Tutkintotodistus nimikkeellä laivasähköasentaja.
Pätevyyskirjan nimi: laivasähkömies

Hakuaika päättyy 7.1.2015.

www.ekami.fi/merenkulku

Lisätietoja:

Risto Ruuskanen
lehtori, ylikonemestari
050 596 1074

Mari Melotindos
sähkömestari
044 702 8521

Marketta Stauffer
opinto-ohjaaja
040 704 2282


 

Lahjaksi tai pukinkonttiin!

Ääniä mereltä – merenkulkijat muistelevat

Joulukuun alussa julkaistun kirjan on toimittanut Äänimeri.fi-sivuston ylläpitäjä Timo Sylvänne sekä kahdeksan muuta merenkulkijaa. Kirjaan on talletettu suomalaisten merenkulkijoiden elämää.

>> Lue lisää...

 

 
M/s Finnsailorin yt-neuvottelut päättyivät 

41 henkeä irtisanotaan tai lomautetaan toistaiseksi: 29 heistä miehistöön kuuluvia


Merimies-Unioni varoitti päättäjiä jo vuosia sitten rikkidirektiivin mahdollisista vaikutuksista kotimaiseen merenkulkuun, mutta puheet valuivat kuuroille korville.

FINNLINES-varustamon M/s Finnsailor-alusta koskevat yt-neuvottelut päättyivät 27.11. Niiden johdosta 41 henkeä joko irtisanotaan tai lomautetaan toistaiseksi. 29 heistä on miehistön jäsentä ja loput päällystöä. 
Suuret rahtilaivat tarjoavat työpaikkoja suurelle joukolle ihmisiä, joten yhdenkin aluksen lähtö kotimaasta on aina kouraiseva ja kova isku kotimaiselle merenkululle ja yksittäiselle merimiehelle. Uusia työpaikkoja on häävisti tarjolla, jos lainkaan.

>> Lue lisää...


Rikkidirektiivin kustannuksia ei saa maksattaa merimiehillä

Merimies-Unionin valtuusto ei hyväksy, että varustajat yrittävät karsia rikkidirektiivin mukanaan tuomia kustannuksia alentamalla merimiesten palkkoja tai karsimalla työvoimaa. Eräät varustamot ovat ilmoittaneet aikeistaan ulosliputtaa koko tonnistonsa.

Merimies-Unioni ei hyväksy, että merimiehistä tulee rikkidirektiivin maksumiehiä, koska se ei tee varustamotoimintaa kannattavaksi. Varustajien tulisi tarkastella toimintojaan laajemmin ja tutkia esimerkiksi vaihtoehtoja, joissa rikkidirektiivin tuomat kustannukset lisätään matkalippujen tai rahtien hintoihin, kuten esimerkiksi lentoliikenteessä on jo tapahtunut.

>> Lue Merimies-Unionin valtuuston tiedote


SAK: Turvaamistoimet rajattava pois työriidoista

SAK:n vastaavan työehtoasiantuntijan Katarina Murron mukaan turvaamistoimien käyttö mahdollisten työtaistelutoimien estämisessä on viime vuosina lisääntynyt.

Turvaamistoimilla on pyritty estämään muun muassa mukavuuslippulaivojen saartaminen. Käräjäoikeus on saattanut asettaa ammattiliitolle jopa satojen tuhansien eurojen suuruisen uhkasakon pelkästään sen perusteella, että liitto on lähettänyt varustamolle kirjeen kysyäkseen laivan työehdoista.

– Päätös tehdään käräjäoikeudessa jopa päivässä, yleensä kuulematta ammattiliittoa, Katarina Murto paheksuu.

>> Lue lisää aiheesta...

 

Viranomaiset ja oikeuslaitos venäläisten rosvovarustamojen asiamiehinä?

Lokakuun 23. saatiin seurata ennennäkemätöntä mediatapahtumaa, kun ulosottomiehet Helsingin käräjäoikeuden toimeksiannosta tunkeutuivat Suomen Merimies-Unionin toimistoon kiipeämällä kahden metrin korkuisen lumilasiseinän yli, ja kampesivat itsensä 30 cm levyisestä raosta seinän ja katon välissä niin että kattolevyt irtoilivat toisistaan. Myöhemmin samana iltana tunkeuduttiin liiton lakimiehen yksityisasuntoon huoltoyhtiön avaimella.

Suomen satamiin saapuu tänäkin päivänä laivoja, joissa merimies voi työskennellä orjatyöolosuhteissa

Kukaan ei keskustele siitä, miksi ITF-työtä ja mukavuuslippulaivakampanjaa harjoitetaan.
Toiminnan tarkoituksena on auttaa rahattomia ja ahdingossa olevia merimiehiä, jotka saattavat työskennellä laivoilla orjatyöolosuhteissa ja palkat olla kuukausien ajalta maksamatta. Poislähtö laivalta voi mahdotonta, minkä lisäksi kohteluna saattaa olla uhkailua ja väkivaltaa.

>> Lue lisää tapahtumista ja aiheesta...

 

SAK:n kulttuurirahasto julistaa vuoden 2015 apurahat haettaviksi

Apurahoja voivat hakea kaikki SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen yksityiset jäsenet tai harrastajaryhmät. Myös Merimies-Unionin jäsenet voivat hakea apurahaa.

>> Lue lisää. Apurahojen hakuaika päättyy 31.12.2014 (hakemusten oltava perillä)


  

Merenkulun avoimien työpaikkojen löytäminen on neulan etsimistä heinäsuovasta

Helsingissä toiminut merityönvälitys, eli ”mylly” lakkautettiin reilu vuosi sitten. Ovien sulkeminen tuli merenkulun toimijoille täytenä yllätyksenä.

Myöhemmin uudistettiin työ- ja elinkeinotoimiston kotisivut ja vanhoja ammattinimikkeitä poistui käytöstä. Nyt merenkulun avoimien työpaikkojen löytäminen on neulan etsimistä heinäsuovasta: työt ja työttömät eivät kohtaa.

>> Lue lisää ja lähetä oma kommenttisi tilanteesta!

TUTUSTU MYÖS JUTTUUN SAAPUNEISIIN KOMMENTTEIHIN!SMU Teollisuuden palkansaajien jäseniksi

Suomen Merimies-Unioni SMU sekä Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT hyväksyttiin 15.10.2014 Teollisuuden palkansaajat TP:n jäseniksi.

Suomen Merimies-Unionissa uskotaan, että teollisuuden yhteisrintamaan liittyminen hyödyttää myös teollisuutta ja vientiä tukevia liittoja ja niiden jäseniä.
”Uskon, että tällä on koko palkansaajaliikkeen edunvalvontaa vahvistava vaikutus. Työnantajat ovat viime aikoina tiivistäneet rivejään ja niin meidänkin pitää tehdä. Teollisuuden palkansaajat tarjoaa myös kuljetussektorin liitoille luontevan yhteistyömuodon”, sanoo SMU:n puheenjohtaja Simo Zitting.

Merimies-Unionin jäsenyyden myötä koko kuljetusala on nyt mukana TP:ssä.

>> Lue tiedote kokonaisuudessaan...
 

Jäänmurtaja Urholle luovutettiin arvostettu Rôtisseurs-kilpi

- Arvovaltaisia valtiovieraita, yrityksia ja yksityisiä juhlatilaisuuksia -

Jäänmurtaja Urho liittyi 13. lokakuuta kymmenen Helsinkiläisen huippuravintolan joukkoon, joille on myönnetty arvostettu Rôtisseurs, eli Paistinkääntäjien kilpi. Arvostettu kunniamaininta myönnetään laatukriteerien perusteella ravintoille, joiden ruoka- ja palvelutuotteen laatu on erittäin korkeatasoinen.

>> Lue lisää ja katsoa kuvia upeasta juhlaillallisesta...

 

 

Uudistettu STCW-yleissopimus asetti viime vuonna muutoksia pätevyyskirjoihin

Ammattimerenkulun pätevyyskirjojen vaatimukset muuttuivat merkittävästi vuoden 2013 maaliskuussa uuden STCW-yleissopimuksen myötä. Muutokselle on varattu neljä vuotta siirtymäaikaa – uutta sopimusta aletaan noudattaa täysmääräisesti 1.1.2017 alkaen. Tätä ennen siirtymää vanhoista vaatimuksista uusiin pyritään sujuvoittamaan siirtymäsäännöksillä.

”Laivasähkömiehen, sähkömestarin, matruusin ja konemiehen pätevyyskirjat lisättiin uutena tähän kansainväliseen STCW-sopimukseen. Siirtymäsäännösten mukaan näiden lupien omistajat voivat hakea uusia pätevyyskirjoja suoraan meripalvelun perusteella. Pätevyyskirjat on kuitenkin muistettava uusia viimeistään 31.12.2016 mennessä”, kertoo Trafin yksikönpäällikkö Stella Wallenius.

>> Lue lisää...

 

Merimies, pidä tullauskirja matkassasi!

Tulli ohjeistaa: Verovapaat tuomiset & tullauskirja

Kuluneen vuoden aikana on ilmennyt, että tullituomisten kanssa on ilmennyt epäselvyyttä.

Mikä on tullauskirja ja kuinka sen kanssa toimia?

>> Tutustu ohjeistukseen 
 

 

Tiedote Ruotsin lipun alla työskenneille:

Ohje liiton ja työttömyyskassan vaihtamiseen


>> Tutustu ohjeisiin... 

Aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä koskeva lainsäädäntö on uudistettu

Miehitys- ja pätevyysasioita koskeva lainsäädäntö muuttui 1.3.2013 STCW-yleissopimuksen muutoksien voimaansaattamisen johdosta:

Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki (95/2013)

ja aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annettu valtioneuvoston asetus (166/2013 tulivat voimaan 1.3.2013.

>> Lue lisää...

 

 

 

 

 

 


 

 Merimies 5/2014
(joulukuu)

 

 

 

 

©  Suomen Merimies-Unioni SMU ry, John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki, Puh. +358 (0)9 615 2020, Fax: +358 (0)9 615 20 227- Tekninen toteutus Optinet Oy