Kuljetusliitot:
Finnairissa palattava neuvottelupöytään


(9.9.2014)


Kuljetusliitot vaativat, että matkustamohenkilökunnan ulkoistamissuunnitelmien sijasta Finnair palaa neuvottelupöytään. Päämääränä on oltava Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY:n kanssa solmittava sopimus, jossa tunnustetaan Finnairin lentokoneiden olevan suomalainen työpaikka.

Omistajaohjauksesta vastaavien virkamiesten tehtävänä on osaltansa edesauttaa tällaisen ratkaisun syntymistä ja työpaikkojen säilymistä Suomessa. Se edellyttää jatkossa molempien osapuolten tasapuolista kuulemista ja vahvempaa yhteiskuntavastuun kantoa työllisyydestä niin Finnairissa kuin muissakin valtio-omisteisissa yrityksissä.

Finnairin säästöohjelman läpiviemiseksi tarvitaan kaikkien henkilöstöryhmien panosta – johto mukaan lukien. Tämä tarkoittaa sitovia säästösopimuksia myös heidän osaltaan. Tilanne, jossa johtoa palkitaan samaan aikaan kun muut henkilöstöryhmät säästävät, ei voi enää toistua.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry
Ilmailualan Unioni IAU ry 
Rautatievirkamiesliitto ry
Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry
Suomen Merimiesunioni SMU ry
Veturimiesten Liitto ry

 

Kotimainen öljykuljetusten huoltovarmuus on käytännössä enää vain nimi paperilla


Norjalainen miehitysfirma valtasi vaivihkaa kotimaan markkinat:

Suomen huoltovarmuuslaivaston miehitys valui norjalaisille ja  nyt kylmä kyyti uhkaa myös lentoemäntiä


Erikoista norjalaisen miehitysfirman Suomen markkinoille tulossa on toimien yllätyksellisyys ja salaperäisyys.

Norjalainen OSM-konserni on saapunut Suomen kuljetusalan henkilöstömarkkinoille kuin kala vedessä, vai onko. Ihmetystä herättää, kuinka eduskunta ja poliittiset päättäjät sallivat valtionyritysten henkilöstön siirron norjalaisen yrityksen hallintaan Venäjän ja Ukrainan kriisin kärjistyessä.
Ensin ovea näytettiin öljytankkareiden merimiehille ja nyt lentoemännät ovat lähtöliipaisimen alla: Finnair ilmoitti alkuviikosta, että sen tavoitteena on ulkoistaa 20 reitin matkustamohenkilökunta kahden vuoden aikana. Uhkana on Finnairin 540 suomalaisen matkustamotyöntekijän vähennys ja heidän korvaaminen halvemmalla aasialaisella henkilökunnalla.

Onkin erityisen huolestuttavaa, että valtiolle strategisesti tärkeitä toimintoja valuu ulkomaalaisten yritysten, tässä tapauksessa norjalaisten, hoitoon.

>> Lue lisää...

 

Merimiespalvelutoimisto (MEPA)
hakee uutta toimitusjohtajaa

Tarjolla on monipuolinen, haastava ja kansainvälinen työn merenkulun piirissä.  

MEPAn lakisääteisenä tehtävänä on tukea merenkulkijoiden aikuisopiskelua ja harrastustoimintaa sekä tarjota heille opinto-, tiedotus- ja vapaa-ajan palveluja.

Tarjoamme nyt monipuolisen, haastavan ja kansainvälisen työn merenkulun piirissä.
Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 30.9.2014 mennessä.

>> Lue lisää...Estonian uppoaminen ravisteli merenkulun turvallisuuskäytäntöjä

Kaksi vuosikymmentä sitten tapahtunut Estonian uppoaminen syysmyrskyisellä Itämerellä antoi sysäyksen merenkulun turvallisuuskulttuurin kehittymiselle.

Konkreettisia muutoksia on tehty mm. alusten rakenteisiin ja vakavuuteen, evakuointisuunnitelmiin ja hengenpelastusvälineistöönkin, mutta ennen kaikkea onnettomuus vaikutti ajattelutapaan turvallisuudesta ja turvallisuusjohtamisen merkityksestä.

>> Lue lisää...


 

Vuorotteluvapaan ehdot muuttuvat 1.9.2014

Vuorotteluvapaalle voi jatkossa päästä 16 vuoden työhistorian jälkeen nykyisen 10 vuoden sijasta. Vuorotteluvapaalta ei voi enää jäädä suoraan eläkkeelle. Laki on tarkoitus vahvistaa elokuun alussa, ja muutokset tulisivat voimaan 1.9.2014.

>> Lue lisää...
 


 

Suomen meriliikennestrategia 2014-2022

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmisteltu Suomen meriliikennestrategia valmistui maaliskuussa 2014. Strategian toimeenpanon käynnistystilaisuus oli ministeriössä huhtikuun lopussa.

Suomen meriliikennestrategialla on luotu kokonaisvaltainen Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä palveleva sekä uusia ympäristönormeja huomioon ottava näkemys vuosille 2014–2022. Strategiassa on analysoitu menneinä vuosina tapahtuneet muutokset, edessä olevat haasteet ja valmisteltu visio vuodelle 2030 sekä tunnistettu sen saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Strategian keskeisenä tavoitteena on varmistaa Suomen merikuljetusten ja merellisten elinkeinojen toimintakyky ottaen samalla huomioon kansantalouden kilpailukyky sekä ympäristö- ja turvallisuuskysymykset.

>> Lue lisää strategiasta - tutustu esitteeseen sekä strategia-asiakirjaan!

 
 

Merimieseläkejärjestelmää uudistetaan


Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen kehysriihessä 2012 asetettiin yhdeksi tavoitteeksi vähentää valtion merenkulun tukia 20 miljoonalla eurolla. 

Yhdeksi leikkauskohteeksi selvityksessä kaavailtiin valtion antamia tukia merimieseläkkeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän 1.4.2013 alkaen selvittämään ja tekemään ehdotuksensa siitä, miten merimieseläkejärjestelmän mukaisia etuuksia ja rahoitusta voidaan muuttaa.  Ehdotuksia tehtäessä työryhmän tulee ottaa huomioon myös merimieseläkejärjestelmän nykyiset ja tulevat eläkevastuut.

>> Lue lisää...

 

Kuva: Wärtsilä

Wärtsilä suunnittelee Merenkurkkuun uuden lautan

Merenkurkkuun aletaan suunnitella uutta, ympäristöystävällistä lauttaa. Vaasasta Uumajaan liikennöi tällä hetkellä M/s Wasa Express-laiva, joka tarvitsee lähivuosina uuden seuraajan.
Wärtsilä valittiin kumppaniksi uuden lautan suunnitteluun osana ’Midway Alignment of the Bothnian Corridor’-projektia. Uuden lautan rakentamisessa panostetaan vahvasti ympäristöystävällisyyteen ja tehokkaaseen suorituskykyyn.

>> Lue lisää...

 

Uudistettu STCW-yleissopimus asetti viime vuonna muutoksia pätevyyskirjoihin

Ammattimerenkulun pätevyyskirjojen vaatimukset muuttuivat merkittävästi vuoden 2013 maaliskuussa uuden STCW-yleissopimuksen myötä. Muutokselle on varattu neljä vuotta siirtymäaikaa – uutta sopimusta aletaan noudattaa täysmääräisesti 1.1.2017 alkaen. Tätä ennen siirtymää vanhoista vaatimuksista uusiin pyritään sujuvoittamaan siirtymäsäännöksillä.

”Laivasähkömiehen, sähkömestarin, matruusin ja konemiehen pätevyyskirjat lisättiin uutena tähän kansainväliseen STCW-sopimukseen. Siirtymäsäännösten mukaan näiden lupien omistajat voivat hakea uusia pätevyyskirjoja suoraan meripalvelun perusteella. Pätevyyskirjat on kuitenkin muistettava uusia viimeistään 31.12.2016 mennessä”, kertoo Trafin yksikönpäällikkö Stella Wallenius.

>> Lue lisää...

 

Palvelupiste risteilylaivojen henkilöstölle

Merimieskirkko ja Merimiespalvelutoimisto avaavat kesäkuun alussa Hernesaareen palvelupisteen merenkulkijoille.

Cruise crew lounge Anchor – niminen klubi sijaitsee laiturilla 2 (LHB) olevassa paviljongissa, jota aikaisemmin on käytetty matkamuistomyymälänä. Anchor -klubilta käsin tullaan palvelemaan myös muihin laitureihin kiinnitettyjä laivoja.

Merenkulkijoille tarjotaan muun muassa viestintä-, opastus-, kuljetus- ja liikuntapalveluita, sekä pidetään pienimuotoista kanttiinia. Mahdollisesti voidaan järjestää myös valuutansiirtoa. Anchor -klubi on auki elokuun loppuun asti päivittäin klo 10.00 – 17.00 aina, kun Hernesaaressa on risteilyalus.

Aiheesta lisää:

www.mepa.fi

www.merimieskirkko.fi 

Ideoita ammattiosastoille

TIETOISKU? KOULUTUS? KONSERTTI? KULTTUURIRETKI? LÄTKÄMATSI? MITÄ MUUTA?

Merimies-Unionin ammattiosastot ovat kiinnostuneita kuulemaan, millaista toimintaa he voisivat järjestää jäsenilleen? Ajatuksia ja ideoita toiminnan järjestämisestä kerätään tälle sivulle, jonne voit käydä lähettämässä omia toiveitasi ja palautteet ovat siellä yhteenvetona luettavissa. 

>> Lue lisää ja lähetä oma ideasi!Merimies, pidä tullauskirja matkassasi!

Tulli ohjeistaa: Verovapaat tuomiset & tullauskirja

Kuluneen vuoden aikana on ilmennyt, että tullituomisten kanssa on ilmennyt epäselvyyttä.

Mikä on tullauskirja ja kuinka sen kanssa toimia?

>> Tutustu ohjeistukseen 
 

 

Tiedote Ruotsin lipun alla työskenneille:

Ohje liiton ja työttömyyskassan vaihtamiseen


>> Tutustu ohjeisiin... 

Aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä koskeva lainsäädäntö on uudistettu

Miehitys- ja pätevyysasioita koskeva lainsäädäntö muuttui 1.3.2013 STCW-yleissopimuksen muutoksien voimaansaattamisen johdosta:

Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki (95/2013)

ja aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annettu valtioneuvoston asetus (166/2013 tulivat voimaan 1.3.2013.

>> Lue lisää...

 

 

 

 

 

 


 

 Merimies 4/2014
(syyskuu)

Lähetä jouluterveiset 2014

Merimies-lehti kerää perinteisiä jouluterveisiä aluksilta mitä pikimmiten.

Toimita laivasti tai omat terveisesi viimeistään marraskuun 11. päivään mennessä.

>> Lähetä jouluterveiset
Hiihtosesonki 2015 hakuaika käynnissä

>> Hae Merileville...

 

Merimies-Unionin toimitsija päivystää Kotkassa ja Vaasassa


Toimitsija Kotkassa
ma 22.9.2014
osoite: Puutarhakatu 12  

 

©  Suomen Merimies-Unioni SMU ry, John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki, Puh. +358 (0)9 615 2020, Fax: +358 (0)9 615 20 227- Tekninen toteutus Optinet Oy