Suomen Merimies-Unioni SMU ry


hakee palvelukseensa kokopäiväistä

ITF-TARKASTAJAA


ITF-tarkastajan tehtäviin kuuluu toteuttaa yhdessä muiden ITF-tarkastajien kanssa niin sanottua mukavuuslippulaivakampanjaa Suomessa. Kampanjassa seurataan ja kohennetaan alustarkastuksin ja muilla tavoin Suomen satamiin saapuvien ulkomaalaisten alusten miehistöjen työ- ja elinolosuhteita.

Hakemukset on toimitettava  viimeistään 16.5.2014 mennessä joko kirjallisina tai sähköpostilla Suomen Merimies-Unionin toimistoon.

>> Lue tehtävän tarkempi kuvaus ja hae paikkaa...Liikennevirasto toiminta hämmästyttää. Virasto antoi tänä talvena töitä ruotsalaisille murtajille ja siirsi kotimaisia murtajia työttömäksi rantaan. Tässä ruotsalainen murtaja Frej Kemin edustalla.

Kansanedustaja Mikko Alatalo haluaa liikenneviraston jäänmurtajatoiminnan syyniin

Eduskunnan liikennevaliokunnan jäsen Mikko Alatalo (kesk) ihmettelee Liikenneviraston toimia jäänmurtajasektorilla. Hänen mielestään Liikennevirastolla ei ole toimivaltaa toimia varustamona ja tuottaa itse jäänmurtopalveluita.

"Jäänmurtoon on luotu aikanaan tilaaja-tuottajamalli, jossa Arctia Shipping velvoitetaan rahoittamaan itse investointinsa. Liikennevirastolle nyt tilatun murtajan maksavat veronmaksajat", Alatalo toteaa.

Alatalo ihmettelee myös miksi liikennevirasto rakennuttaa vain Itämerellä toimivan murtajan.

"Miksi liikennevirasto tilaa itselleen vain Itämerellä toimivan murtajan? Mikäli murtaja olisi tullut Arctia Shippingille, olisi se varustettu paremmilla jääominaisuuksilla. Näin se voisi siten mennä arktisille alueille tienaamaan rahaa eikä jäädä vain Itämerelle ja olla lopun ajan tehottomasti reservissä", Alatalo sanoo.

>> Lue Alatalon kirjallinen kysymys aiheesta


Spotlight 24.2.2014:

Liikenneviraston tilaamiin konsulttikuluihin miljoonia


- kannattaako ulkoistus vai tulisiko työt halvemmaksi tehdä itse?

Vuonna 2012 liikennevirasto osti asiantuntijapalveluita 129 miljoonalla eurolla. Näillä rahoilla olisi voinut työllistää 2 000 omaa asiantuntijaa vuodeksi, Spotlight uutisoi 24.2.2014.

Liikenneviraston synnyn myötä valtion entisiä töitä, kuten väylänhoitoa, kilpailutetaan. Moni kaipaa takaisin vanhoja, maalaisjärkisiä aikoja.

> Lue lisää...

 

Merimies-Unioni: Jäänmurron kilpailuttamiselle loppu

- jäänmurtajat valtion varustamoyhtiöön

Jäänmurtajia tarvitaan, mutta palvelusta ei olla valmiita maksamaan. Jäänmurron hinta närästää virkamiehiä ja ministeriöt haluavat selvittää jäänmurron kustannuksia. Se on erikoista, sillä lukujen pitäisi olla jo ministeriössä tiedossa.

Jäänmurtobisneksen ympärillä liikkuu tällä hetkellä paljon puhujia ja toimijoita, joilla on kyllä antaa näkemyksiä ja mututuntuma-kommentteja toiminnasta ja palveluiden hinnoista. Hyvä kysymys kuuluu, onko heillä itsellään antaa lukuja jäänmurron kustannuksista.

Pakkokilpailutus on ajamassa kotimaista jäänmurtoa kohti ahtojäitä, ellei kurssia saada pikaisesti muutettua. Entisen Merenkulkulaitoksen lopettamisen jälkeen tapahtuneet yhtiöittämiset ovat ajaneet jäänmurron tilanteeseen, jossa valtio tilaa valtionyhtiöltä palveluja.

Merimies-Unioni esittää,  että jäänmurron kilpailutuksesta luovuttaisiin kokonaan. Perustetaan valtion varustamoyhtiö.

>> Lue juttu...

 

Merimies-Unionin puheenjohtaja Simo Zitting Demokraatissa:

”Kuka maksaa miljardin investoinnit? Nesteen tankkerikaupoista tulossa jättilasku”

Uutispäivä Demokraatti nosti esiin 27.1.2014 Neste Shippingin tankkerikaupat. Merimies-Unionin puheenjohtaja Simo Zittingin mukaan iso kysymysmerkki on vajaan miljardin vaativa tankkeri-investointi. Ilmarisen ja Huoltovarmuuskeskuksen perustamaan Huoltovarmuuslaivastoon jää jäljelle viisi tankkeria, jotka pitää uusia muutamien vuosien päästä.

”Olen kysynyt ministeritason ihmisiltä, kuka maksaa niiden tankkerien uusimisen, jotka on päätetty ostaa valtion omistamalle yhtiölle”, puheenjohtaja Simo Zitting toteaa Demokraatille.

Merimies-Unionin puheenjohtajaa huolestuttaa myös vuoden 2015 alussa voimaan tuleva rikkidirektiivi ja sen vaikutukset merenkulkuun.

>> Lue toimittaja Timo Vainion juttu Demokraatin verkkosivuilta. Laajempi juttu 27.1.2014 päivän lehdessä.

 

 

Merimies, pidä tullauskirja matkassasi!

Tulli ohjeistaa: Verovapaat tuomiset & tullauskirja

Kuluneen vuoden aikana on ilmennyt, että tullituomisten kanssa on ilmennyt epäselvyyttä.

Mikä on tullauskirja ja kuinka sen kanssa toimia?

>> Tutustu ohjeistukseen 
 

 

Miten hankintalakia pitää uudistaa? Ota kantaa verkossa

Millaisia kokemuksia sinulla tai organisaatiollasi on nykyisestä hankintalaista? Miten hankintalakia pitäisi mielestäsi uudistaa?

Uudistuksessa pyritään siihen, että tulevaisuudessa hankintalaki tarjoaisi viranomaisille ja kunnille nykyistäkin paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon hankintojen laatu ja se, että ne tukevat esimerkiksi työllisyyttä, työoloja, terveyttä ja ympäristönsuojelua.

>> Lue lisää...

 
 

Työnantajat rikkovat määräyksiä useilla työpaikoilla

- kovaa peliä etenkin kuljetusalalla

Joka kolmas SAK:lainen luottamushenkilö kertoo työnantajansa rikkovan työpaikalla noudatettavia lakeja ja sopimuksia. Kuljetusalalla osuus on peräti 57 prosenttia, ilmenee SAK:n luottamushenkilöpaneelin tuloksista.

Luottamushenkilöiden avovastausten perusteella varsinkin yhteistoimintalaki on SAK:laisilla työpaikoilla aika ajoin kovilla. Työnantajat rikkovat usein myös työehtosopimusten kirjauksia ja paikallisia sopimuksia.
 

>> Lue lisää SAK:n sivuilta…

 
 

Tiedote Ruotsin lipun alla työskenneille:

Ohje liiton ja työttömyyskassan vaihtamiseen


>> Tutustu ohjeisiin... 

Aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä koskeva lainsäädäntö on uudistettu

Miehitys- ja pätevyysasioita koskeva lainsäädäntö muuttui 1.3.2013 STCW-yleissopimuksen muutoksien voimaansaattamisen johdosta:

Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki (95/2013)

ja aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annettu valtioneuvoston asetus (166/2013 tulivat voimaan 1.3.2013.

>> Lue lisää...

  

 

 

 Merimies 2/2014
(huhtikuu)

 


Kesäsesonki on ajalla
4.6. - 3.9.2014
(viikot 23 - 36).

Vain 22.4.2014 mennessä palautetut hakemukset huomioidaan.

>> Hakukaavake


 

©  Suomen Merimies-Unioni SMU ry, John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki, Puh. +358 (0)9 615 2020, Fax: +358 (0)9 615 20 227- Tekninen toteutus Optinet Oy