Mistä jäänmurtaja Urholla puhuttiin 12.12.2014?


Valtakunnansovittelija Minna Helle siirsi eilen (25.2.2015) jäänmurtoon kohdistunutta työtaistelu-uhkaa kahdella viikolla.

LVM esitti Liikennevirastolle vuoden päästä valmistuvan jäämurtajan myymistä 100 miljoonalla eurolla Arctia Shippingille, Kauppalehti uutisoi 12.11.2014. Onko valtion ja Arctian välillä käyty jo tuolloin mahdollisia neuvotteluja alusten tulevaisuudesta, herätyskellot soivat merimiesten päässä.
Tietojen mukaan nykyinen valtakunnansovittelija Minna Helle vieraili kuukautta myöhemmin 12.12.2014 Arctia Shipping Oy:n toimitusjohtaja Tero Vaurasteen henkilökohtaisena vieraana jäänmurtaja Urholla. Mistä asioista tuolloin puhuttiin?

>> Lue lisää...

 

Ruotsalaismurtajat Atle ja Frej avustavat laivoja Perämeren satamiin

Valuvatko jäänmurron tulot Ruotsin valtion pussiin?

Mitä järkeä on makuuttaa kotimaisia jäänmurtajia Katajanokalla?

(26.2.2015)

Ruotsalaismurtajat Atle ja Frej avustavat parhaillaan laivoja Perämeren satamiin. Jäänmurtaja Atle oli Raahen edustalla 26.2.2015. Torstaina Oulun Hailuodossa liikkui puolestaan ruotsalainen jäänmurtaja Frej.

Samaan aikaan Helsingissä Katajanokalla seisoo Suomen omia jäänmurtajia työtä vailla. Aivan Arctia Shippingin konttorin vieressä laiturissa töitä odottavat jäänmurtajat Sisu, Urho ja Voima.

>> Lue lisää tilanteesta...


 

Merimies-Unioni: Jäänmurtajalakon siirrolla pelataan aikaa työnantajan pussiin


(25.2.2015)

Valtakunnansovittelijan ilmoitus siirtää Arctia Shipping Oy:n jäänmurtajia ja monitoimimurtajia koskevaa työtaistelua on Merimies-Unionin mielestä ajan pelaamista työnantajan pussiin.

”On mahdollista, että työnantaja yrittää rekrytoida aluksille nyt rikkurivoimaa ja ajaa murtajat satamasta pois, jotta lakolta vältyttäisiin”, Merimies-Unionista epäillään.

Merimies-Unioni ihmettelee, kuinka valtio ja valtiota edustava sovittelija voivat kieltää työntekijöitä aloittamasta työtaistelun ja siirtää valtion 100 prosenttisesti omistamaan yhtiöön kohdistuvan laillisen työtaistelun. Toiminnasta on puolueettomuus kaukana ja päämääränä näyttää olevan pyrkimys vesittää työntekijöiden vaatimukset.

”Me emme ainakaan liiku mihinkään, yrittäköön henkilöstöpäällikkö David Lindström hankkia millaista rikkurityövoimaa aluksille tahansa”, Merimies-Unionin jäsenistö seisoo sanojensa takana.
”Ruotsalaiset murtajat vievät jo nyt työt kotimaisilta murtajilta, jolloin myös tuotot menevät Ruotsiin, eivätkä Suomeen. Ruotsalaiset eivät maksa Suomeen väylämaksuja ja ajavat korkeapäästöisellä polttoaineella samaan aikaan, kun suomalaiset toimivat sääntöjen mukaan.”

>> Lue lisää tilanteesta...


 

Jäänmurtajalakkoa siirrettiin kahdella viikolla

(25.2.2015 klo 12.15)

Työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä valtakunnansovittelija siirsi jäänmurtajalakkoa kahdella viikolla.MERIMIES-UNIONI ON VALMIS JÄÄNMURTAJALAKKOON


Valtio-omisteinen Arctia Shipping ehdottaa mittavia heikennyksiä työehtoihin


Jäänmurtaja ja monitoimimurtaja koskevasta työehtosopimuksesta on neuvoteltu tuloksetta valtakunnan sovittelijan johdolla jo toista viikkoa. Mikäli neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, jäänmurtajia ja monitoimimurtajia koskeva työtaistelu alkaa sunnuntaina 1.3.2015 klo 10.00.

Neuvottelujen edistymisen esteenä on ollut valtio-omisteisen Arctia Shipping-konsernin pyrkimys heikentää murtajilla työskentelevien työntekijöiden työsuhteiden ehtoja. Työnantajan päämääränä on välttää palkantarkistukset tulevan sopimuskauden aikana, vähentää alusten miehityksiä, heikentää vuosilomaoikeuksia, romuttaa kokemuslisä-/ikälisäjärjestelmä, pienentää ylityökorvauksia sekä toteuttaa murtajilla sekamiehitys, eli ottaa käyttöön ulkomainen halpatyövoima.
Merimies-Unioni ei ole hyväksynyt työnantajan esityksiä työehtojen leikkaamisesta. Vastaavia heikennyksiä on esitetty myös konepäällystöä ja laivanpäällystöä edustaville järjestöille.

 

Jäänmurtajilla työskentelevät Merimies-Unionin jäsenet
lakkoon 1.3.2015 klo 10


Suomen Merimies-Unioni antoi 10.2.2015 lakkovaroituksen, joka koskee Arctia Shipping Oy:n perinteisillä jäänmurtajilla ja monitoimimurtajilla työskenteleviä Merimies-Unionin jäseniä.
Merimies-Unioni ja Arctia Shippingiä edustava Suomen Erityisalusten työnantajaliitto ovat neuvotelleet Arctia Shipping -konserniin kuuluvia aluksia koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta. Neuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen. Sopimus päättyy 28.2.2015.
Osapuolet ovat aloittaneet valtakunnansovittelijan johdolla sovittelun, jota jatketaan ensi viikon maanantaina 23.2.2015. Mikäli sovittelussa ei saavuteta tulosta, työtaistelu alkaa sunnuntaina 1.3.2015 klo 10.

 

Merimies 1/2015, pääkirjoitus:

Mitä Ahvenanmaan saariston lauttaliikenteen yksityistämisestä seuraa?


Kaikki Ahvenanmaan linjat on kilpailutettu ja yksityistetty. Eräiden linjojen miehityksiä hoitaa virolainen yritys. Saaristolaisia huolettaa lauttojen toimivuus ja kunto pidemmän päälle. Osa entisistä lautoilla työskennelleistä on menettänyt työpaikkansa ja lähtenyt töiden perässä Norjaan. Saariston kunnat ovat menettäneet verotuloja, jatkuvuuden sekä osaamista.

Samaan aikaan Euroopassa perusinfraa halutaan palauttaa takaisin valtion hoitoon. Merimies-Unioni on jo pitkään esittänyt valtiovarustamon perustamista, johon kuuluisivat muun muassa lautat ja yhteysalukset, jäänmurtajat sekä tankkerit, eli niin sanottu huoltovarmuuslaivasto.

>> Lue lisää tilanteesta...

 

Tervetuloa
Seafit –hankkeen päätösseminaariin!


Aika:
Keskiviikko 18.3.2014 klo 12.00 - 16.00

Paikka: Hakaniemi -sali, John Stenbergin ranta 6, Helsinki

Suoriutuuko merenkulkija hätätilannetehtävistään?
Vaarantuuko oma tai muiden turvallisuus?
Vastaako kunto tehtävien vaatimuksiin?

Työterveyslaitoksen Seafit –hanke selvitti hätätilanne- ja pelastustehtävien merenkulkijalle aiheuttamaa fyysistä kuormittumista erilaisissa kenttämittauksissa.

Tilaisuudessa esittelemme:

• hankkeen keskeiset tulokset ja
• arviointiin ja kehittämiseen merenkulkijoiden, varustamoiden ja työterveyshuollon näkökulmasta.

Lisäksi paneelikeskustelussa alan toimijat esittävät ajatuksiaan hankkeen suosituksista.

Ilmoittautuminen:

viimeistään 12.3.2015 osoitteeseen: susanna.visuri (at) ttl.fi

Tilaisuus on maksuton.


>> Katso tästä tilaisuuden ohjelma 

Miehistön pätevyyskirjojen uusiminen pähkinänkuoressa

Miehitys- ja pätevyysasioita koskevan lainsäädännön ns. Manilan muutosten siirtymäaika loppuu 31.12.2016.

Merenkulun ammattilaisten kannattaakin uusia pätevyyskirjansa hyvissä ajoin, sillä loppuvuodelle 2016 on odottavissa ruuhkaa, muistuttaa Trafi.

>> Ohjeet, lue lisää asiasta

 

 

EU-tuomioistuin: Suomen palkkamääräykset koskevat myös lähetettyjä työntekijöitä


Toisesta EU-maasta Suomeen tulevien työntekijöiden on saatava palkkaa Suomessa noudatettavien yleissitovien työehtosopimusten mukaisesti.

Euroopan unionin tuomioistuin EUT linjasi 12.2.2015 antamassaan ennakkoratkaisussa, että toisesta EU-maasta Suomeen tulevan yrityksen on noudatettava yleissitovien työehtosopimusten palkkamääräyksiä.

EUT:n ratkaisu tarkoittaa, että toisessa EU-valtiossa toimivan yrityksen on maksettava Suomeen lähettämilleen työntekijöille palkkaryhmittelyn mukaisen peruspalkan lisäksi työehtosopimuksessa sovitut lomarahat, urakan takuupalkka, päivärahat ja muut edut. Pelkkä palkkataulukon alimman palkan noudattaminen ei riitä.

>> Lue lisää asiasta SAK:n sivuilta

 

Närbild / Yle Fem - Jan-Erik Berlin: 
20 vuotta merillä - päivääkään en vaihtaisi pois!

Viime maanantaina (9.2.) esitetyssä Närbild-ohjelmassa (Yle Fem, jakso 3/36) lähikuvassa oli M/s Silja Serenadella keittiömestarina toimiva Jan-Erik Berlin, joka kertoi millaista on merimiehen työ.

Ohjelmassa on lyhyt katsaus suomalaisen tonniston tämän hetkisiin haasteisiin ja tulevaisuuteen. Haastateltavina muun muassa Merimies-Unionin liittosihteeri Kenneth Bondas ja Langh Ship-varustamon toimitusjohtaja Laura Langh-Lagerlöf.

Ohjelma on katsottavissa Areenassa vielä vajaan kuukauden ajan.

>> Katso ohjelma

 

Merimuseon asiakirjat löytyvät nyt myös netistä

Suomen merimuseon asiakirjakokoelman metadata eli kuvailutiedot on avattu Finna-tietokantaan (www.finna.fi) josta löytyy suomalaisten museoiden, arkistojen ja kirjastojen aineistoja.

Luetteloitu aineisto sisältää lähes 12 000 kohdetta ja on kokonaisuudessaan selattavissa Finna-tietokannassa. Asiakirjakokoelma koostuu mm. tuhansista merikartoista ja laiva- ja konepiirustuksista, laivanrakennukseen ja merenkulkuun liittyvistä asiakirjoista sekä matkailun ja merenkulunopetuksen materiaalista.

>> Lue lisää ja tutustu tietokantaan!
Merimieseläkelain uudistus


Hallitus antoi merimieseläkelakia (MEL) ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamista koskevan esityksen (HE 321/2014 vp) eduskunnalle torstaina 4. joulukuuta 2014. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

>> Lue Merimieseläkekassan artikkeli: Merenkulkijat ja syksyn eläkesopimus

 

Nautica Fennica 2013-2014

Uusi Nautica Fennica esittelee moni-ilmeistä merihistoriaa kalliotaiteesta kauppaan ja pursiseuratoimintaan

 
Museoviraston/Suomen merimuseon ja Suomen merihistoriallisen yhdistyksen julkaisema Nautica Fennica 2013–2014 – Moni-ilmeinen merihistoria tuo esiin monipuolisen kirjon uusia näkökulmia merihistoriaan. Kirjan artikkelit perustuvat tuoreeseen tutkimustietoon ja niiden aihepiirit vaihtelevat Porin Reposaaren kalliohakkauksista parkkilaiva Helioksen rahtimatkoihin ja turkulaisten pursiseurojen toiminnasta suomalaisten merimiesten kuvaan kirjallisuudessa.

>> Tutustu kirjaan...

 

Ääniä mereltä – merenkulkijat muistelevat

Joulukuun alussa julkaistun kirjan on toimittanut Äänimeri.fi-sivuston ylläpitäjä Timo Sylvänne sekä kahdeksan muuta merenkulkijaa. Kirjaan on talletettu suomalaisten merenkulkijoiden elämää.

>> Lue lisää...

 

 
Merenkulun avoimien työpaikkojen löytäminen on neulan etsimistä heinäsuovasta

Helsingissä toiminut merityönvälitys, eli ”mylly” lakkautettiin reilu vuosi sitten. Ovien sulkeminen tuli merenkulun toimijoille täytenä yllätyksenä.

Myöhemmin uudistettiin työ- ja elinkeinotoimiston kotisivut ja vanhoja ammattinimikkeitä poistui käytöstä. Nyt merenkulun avoimien työpaikkojen löytäminen on neulan etsimistä heinäsuovasta: työt ja työttömät eivät kohtaa.

>> Lue lisää ja lähetä oma kommenttisi tilanteesta!

TUTUSTU MYÖS JUTTUUN SAAPUNEISIIN KOMMENTTEIHIN!Uudistettu STCW-yleissopimus asetti viime vuonna muutoksia pätevyyskirjoihin

Ammattimerenkulun pätevyyskirjojen vaatimukset muuttuivat merkittävästi vuoden 2013 maaliskuussa uuden STCW-yleissopimuksen myötä. Muutokselle on varattu neljä vuotta siirtymäaikaa – uutta sopimusta aletaan noudattaa täysmääräisesti 1.1.2017 alkaen. Tätä ennen siirtymää vanhoista vaatimuksista uusiin pyritään sujuvoittamaan siirtymäsäännöksillä.

”Laivasähkömiehen, sähkömestarin, matruusin ja konemiehen pätevyyskirjat lisättiin uutena tähän kansainväliseen STCW-sopimukseen. Siirtymäsäännösten mukaan näiden lupien omistajat voivat hakea uusia pätevyyskirjoja suoraan meripalvelun perusteella. Pätevyyskirjat on kuitenkin muistettava uusia viimeistään 31.12.2016 mennessä”, kertoo Trafin yksikönpäällikkö Stella Wallenius.

>> Lue lisää...

 

Merimies, pidä tullauskirja matkassasi!

Tulli ohjeistaa: Verovapaat tuomiset & tullauskirja

Kuluneen vuoden aikana on ilmennyt, että tullituomisten kanssa on ilmennyt epäselvyyttä.

Mikä on tullauskirja ja kuinka sen kanssa toimia?

>> Tutustu ohjeistukseen 
 

 

Tiedote Ruotsin lipun alla työskenneille:

Ohje liiton ja työttömyyskassan vaihtamiseen


>> Tutustu ohjeisiin... 

Aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä koskeva lainsäädäntö on uudistettu

Miehitys- ja pätevyysasioita koskeva lainsäädäntö muuttui 1.3.2013 STCW-yleissopimuksen muutoksien voimaansaattamisen johdosta:

Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki (95/2013)

ja aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annettu valtioneuvoston asetus (166/2013 tulivat voimaan 1.3.2013.

>> Lue lisää...

 


 

 

 

 

 

 

 Merimies 5/2014
(joulukuu)AVOIMET TYÖPAIKAT

Yt-laivasähkömies
J/m Sampo, Kemi

Kemin Satama Oy hakee matkailujäänmurtaja Sampolle määräaikaiseen toimeen yt-laivasähkömiestä
kaudelle 2015-2016
.

>> Lue lisää...


 


 

TAPAHTUMAT


Henry Nielsen
Nostalgia 5 -risteily

5.-7.5.2015
Helsinki - Tukholma - Helsinki

>> Lue lisää ja ilmoittaudu!

 

 

 

 

 

©  Suomen Merimies-Unioni SMU ry, John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki, Puh. +358 (0)9 615 2020, Fax: +358 (0)9 615 20 227- Tekninen toteutus Optinet Oy