Matkustaja-alusten miehistötuen leikkausuhasta kirjallinen kysymys maan hallitukselle:

Merimiesten massatyöttömyys estettävä - Suomella ei ole varaa 4 000 kortistossa istuvaan merimieheen


Kansanedustaja Leena Meri (ps.) on laatinut kirjallisen kysymyksen matkustaja-alustukiin liittyvistä mahdollisista leikkauksista: matkustaja-alusten miehistötuen leikkaus merkitsee pahimmillaan jopa 4000 työpaikan menetystä.

Menetettyjä merityöpaikkoja ei enää tulla saamaan takaisin Suomeen - niin kuin ei myöskään ulosliputettuja matkustaja-aluksia, mikäli leikkaukset toteutettaisiin.

>> Lue lisää...

 

Minne unohtuivat veroparatiisit,
pääministeri Juha Sipilä?


Vuonna 2012 pääministeri Juha Sipilä piti harmaan talouden torjuntaa parhaana keinona ratkaista EU:n talousongelmat. Kolme vuotta myöhemmin puheet veroparatiisien kitkennästä ovat jääneet taka-alalle - nyt leikataan työntekijöiltä.

”Harmaa talous on Euroopalle niin suuri ongelma, että sen poistaminen ratkaisisi koko velkakriisin”, Sipilä totesi Ylen Ykkösaamulle 8.9.2015 antamassaan haastattelussa.

Vuonna 2012 Euroopan harmaan talouden suuruudeksi arvioitiin 1 850 miljardia euroa.

”Jos se olisi normaalin verotuksen piirissä, kattaisi se kaikkien Euroopan maiden yhteenlasketun budjettivajeen”, Sipilä laski.

Nyt veroparatiiseista puhumisesta on tietoisesti vaiettu. Harmaan talouden torjunta ei ole enää hallituksen kärkihankelistalla, kuten se oli vielä Jyrki Kataisen hallituksella. Sen sijaan rikkaille "katujille" pohditaan verohelpotuksia. Samaan aikaan työntekijästä tulevat kustannukset on hintalaputettu tarkoin kiireestä kantapäähän. 

>> Lue lisää...

 

<a href="https://www.flickr.com/photos/91381832@N00/2700897566/">---stress---origami samurai!</a> via <a href="http://compfight.com">Compfight</a> <a href="https://www.flickr.com/help/general/#147">cc</a>

SAK:N KULTTUURIRAHASTO
julistaa vuoden 2016 apurahat haettaviksi


SAK:n kulttuuriapurahat on tarkoitettu ensisijaisesti taidepainotteisten kulttuuriharrastusten tukemiseen.

Apurahoja voivat hakea kaikki SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen yksityiset jäsenet tai harrastajaryhmät. Myös Merimies-Unionin jäsenet voivat hakea apurahaa.

>> Lue lisää ja hae apurahaa...

 

 

Suomen meriklusteri 2020

Brahea-keskus on yhdessä Meriliiton kanssa käynnistänyt Suomen meriklusteri 2020 -hankkeen, jossa luodaan katsaus meriklusterissa tapahtuneisiin muutoksiin vuonna 2008 edelliseen meriklusteriselvitykseen verrattuna.

Hankkeessa esitetään kokonaiskuva Suomen meriklusterista vuonna 2014: keskeiset taloudelliset, työllistävyyteen liittyvät ja alueellisen vaikuttavuuden tunnusluvut sekä yritysrakenne. Tilanneanalyysissa selvitetään perinteisen ja uuden liiketoiminnan merkitys meriklusteriyrityksille. Erityisen mielenkiinnon kohteena on ulkomaisen omistuksen rooli meriklusteriyritysten päätöksenteossa ja kehittämisessä. Loppuraportti toimialan tilasta julkaistaan keväällä 2016.

>> Lue lisää...
 


 

Helsingin Sanomat 11.9.2015 - Vieraskynä: "Pakottava lainsäädäntö olisi vastoin ILO:n sopimuksia"

Polkeeko Suomen hallitus kansainvälisiä sopimuksia?


"Työmarkkinajärjestöjen neuvottelu- ja sopimisoikeudella on vahva kansainvälisten sopimusten suoja", kirjoittaa työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori Ulla Liukkunen Helsingin Sanomien Vieraskynä palstalla 11.9.2015.

"Työmarkkinajärjestöjen kollektiivisella neuvottelu- ja sopimisoikeudella on kansainvälisten normien takaama suoja. ILO:n yleissopimukset ovat valtiosopimuksia, jotka myös Suomella on velvoite noudattaa", Liukkonen muistuttaa.

"Oikeus neuvotella työehtosopimuksia liittyy oikeuteen järjestäytyä, joka on taattu ILO:n yleissopimuksella numero 87. Nämä oikeudet ovat työntekijöiden kansainvälisesti tunnustettujen oikeuksien ydinaluetta, ja niitä suojaavat kansainväliset ihmisoikeusasiakirjat."

"Kollektiivinen neuvotteluoikeus liittyy kiinteästi perustuslaissa turvattuun yhdistymisvapauteen. Perustuslain pykälässä 13 säädetään kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta. Yhdistymisvapauteen kuuluvat ammatillinen yhdistymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin."

>> Lue Vieraskynä 11.9.2015 Helsingin Sanomien kotisivuilta

 

Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä kiehuu


(10.9.2015)

Ahvenanmaan maakuntahallituksen järjestämä yhteysaluslinjojen kilpailutus on synnyttänyt myrskyn, joka ei ota laantuakseen. Jos alusten työntekijät joutuvat kilpailutuksen maksumiehiksi, Merimies-Unioni ottaa järeämmät aseet käyttöön.

Merimies-Unionin puheenjohtaja Simo Zitting ei ymmärrä maakuntahallituksen halua kilpailuttaa linjoja. Yhteysalukset ovat ennen työllistäneet ahvenanmaalaisia, nyt kilpailutusten myötä sinne ollaan tuomassa jopa ulkomaalaista väkeä.

Ahvenanmaalaiset ovat huomanneet, että tunnelma kilpailutetuilla yhteysaluksilla on kiristynyt. Asiasta ei haluta puhua, jotta oma työpaikka ei uudessa tilanteessa vaarantuisi.

Yleisradion toimittaja koitti saada miehistön edustajia haastatteluun, melkein kaikki kieltäytyivät. Yksi suostui, mutta hänkin muutti myöhemmin mielensä ja kielsi käyttämästä haastattelua.

>> Lue juttu kokonaisuudessaan...


 

Yhteysalus Gudingen liikennöi eteläisellä linjalla, jonka kilpailutuksen voitti virolainen yhtiö. Miehistöt pelkäävät kuinka heidän käy uuden yrittäjän aloittaessa toimintansa.

Yle 7.9.2015: "Miehistöstäkö yhteysalusten kilpailutusten maksajia?"


Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä on sopimusrikkomuksia, joihin Merimies-Unioni on joutunut puuttumaan. Osaa työntekijöistä on painostettu jatkamaan huonommalla palkalla, uutisoi Yle 7.9.2015.

Merimies-Unioni on joutunut toistuvasti puuttumaan rikkomuksiin. Merimies-Unionin puheenjohtaja Simo Zitting lupaa järeämpiä keinoja, ellei asiaa saada järjestykseen.

>> Lue enemmän tilanteesta Ylen kotisivuilta... 

M/s Skiftetin miehistö pelkää työpaikkojensa puolesta:

Eteläisen linjan sai hoitaakseen virolainen yritys

Lähestulkoon kaikki Ahvenanmaan yhteysalusreitit on nyt kilpailutettu ja yksityistetty. Eteläisen linjan kilpailutus tehtiin viime syksynä ja sen voitti eestiläinen Nordic Jetline Oü. Sopimus on kolme vuotta + neljän vuoden lisäoptio. 

Eteläisen linjan yhteysaluksilla työskentelevä miehistö on peloissaan töidensä jatkuvuudesta, kun virolainen työnantaja aloittaa sillä aikanaan toimintansa.
”Totta kai olemme huolissamme työpaikkojemme puolesta”, M/s Skiftetin miehistö kertoo.

>> Lue juttu ja katso kuvagalleria yhteysaluksilta.


 

Iltalehti 15.6.2015:

"Merimiesunioni: Leikkaukset aiheuttavat totaalista tuhoa!"

Matkustajalaivavarustamo Viking Line on ilmoittanut harkitsevansa vakavasti koko Suomen lipun alla olevan tonnistonsa ulosliputtamista Ruotsiin, mikäli maan hallitus leikkaa matkustaja-alustukea -20 miljoonalla eurolla. 
"Silloin Suomeen tulee noin 4 000 työtöntä. Tämäkö on hallituksen näkemys siitä, että tehdään tuottavuushyppyjä Suomeen", Merimies-Unionin puheenjohtaja Simo Zitting sanoo Iltalehden haastattelussa.
Merimiesunionin puheenjohtaja Simo Zittingin mukaan hallitus on pettänyt lupauksensa kesken sopimuskauden. Zittingin mukaan leikkaukset vievät matkustaja-aluksilta edellytykset toimia Suomen lipun alla, minkä vuoksi uhkana on että koko sektori liputetaan Ruotsiin tai Viroon tai jonnekin muualle.

>> Lue Iltalehden juttu...


Sanomalehti Länsi-Suomi 25.6.2015: Nesteen tankkereille filippiiniläismiehistö?


Ruotsalaisomistukseen siirtyvien laivojen nimet muuttuvat. 
Purhasta tulee Baltico, Jurmosta Bonito.

Neste myi viime viikolla tuotetankkerit Purhan ja Jurmon ruotsalaiselle varustamoyhtiölle Rederi AB Donsötankille. Alukset luovutetaan uudelle omistajalle syyskuussa 2015. Ruotsin lipun alle siirtyvien tankkerien hoitovarustamoksi tulee Navix Maritime Chartering Göteborgissa.

 

Nesteen tankkereiden ulosliputukset ovat tähän asti tarkoittaneet lähtöpasseja suomalaisille merimiehille. Heidän tilalle on tullut enimmäkseen filippiiniläisiä. Moni pelkää, että sama on edessä, kun Purha ja Jurmo vaihtavat omistajaa.


– Jos filippiiniläisille ei tarvitse maksaa kuin tuhat dollaria kuukaudessa palkkaa, niin ei suomalaisella merimiehellä ole mitään rahkeita kilpailla työmarkkinoilla heidän kanssaan. Muuta kuin ammattitaidolla, OSM Ship Managementin pääluottamusmies Turo Ihalainen toteaa.

 

>> Lue toimittaja Janne Rantasen ja Jussi Hietikon juttu tilanteesta...
Lounais-Suomen osasto 30 vuotta

Lounais-Suomen osaston 30-vuotisjuhlia vietettiin 21.5.2015 Turun Linnassa.

>> Katso tunnelmia ja kuvagalleria...


 

Miehistön pätevyyskirjojen uusiminen pähkinänkuoressa

Miehitys- ja pätevyysasioita koskevan lainsäädännön ns. Manilan muutosten siirtymäaika loppuu 31.12.2016.

Merenkulun ammattilaisten kannattaakin uusia pätevyyskirjansa hyvissä ajoin, sillä loppuvuodelle 2016 on odottavissa ruuhkaa, muistuttaa Trafi.

>> Ohjeet, lue lisää asiasta

 


 

Merimies, pidä tullauskirja matkassasi!

Tulli ohjeistaa: Verovapaat tuomiset & tullauskirja

Kuluneen vuoden aikana on ilmennyt, että tullituomisten kanssa on ilmennyt epäselvyyttä.

Mikä on tullauskirja ja kuinka sen kanssa toimia?

>> Tutustu ohjeistukseen 
 

 

Tiedote Ruotsin lipun alla työskenneille:

Ohje liiton ja työttömyyskassan vaihtamiseen


>> Tutustu ohjeisiin... 


 

 

 
 
 


 

 

 Merimies 3/2015
(syyskuu)
 


Lähetä jouluterveiset 

Jouluterveiset julkaistaan nyt Merimies-Unionin kotisivuilla.

>> Lähetä jouluterveiset


 


ASETU EHDOKKAAKSI EDUSTAJAKOKOUKSEEN!

>> Lue lisää edustajakokouksesta

 


Hiihtosesongin 13.2. - 23.4.2016 hakuaika käynnissä

>> Hae Merileville...

 

Merenkulun turvallisuuskoulutus - kurssit 2015

>> Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu!

 

 

 

 

©  Suomen Merimies-Unioni SMU ry, John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki, Puh. +358 (0)9 615 2020, Fax: +358 (0)9 615 20 227- Tekninen toteutus Optinet Oy