Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

7.9.2017

Unionin hallitus kokousti keskustellen

Merimies-Unionin hallitus oli koolla Helsingissä keskiviikkona 6. syyskuuta. Yli nelituntisessa kokouksessa keskusteltiin päätöksenteon ohessa vilkkaasti. 

Hallitus päätti Merimies-Unionin ensi vuoden budjettiesityksestä, joka menee valtuuston päätettäväksi.  

Kokouksessa käytiin läpi sopimusten tulkintoja, joita Merimies-Unioni on täsmentänyt yhdessä työnantajan kanssa. Tarkennuksia on tehty muun muassa tulkintoihin, jotka koskevat luottamusmiesten tiedonsaantia, määräaikaisuuden perusteita, ammattinimikkeiden käyttöä työsopimuksissa sekä lepoaikojen merkintää työvuorolistoihin.

Vuosi sitten solmituissa työehtosopimuksissa asetetut työryhmät ovat jatkaneet toimintaansa. Työnantajapuolen kanssa pohditaan parhaillaan osa-aikatyötä sekä häirinnän kitkemistä työpaikoilta. 

Työehtosopimustilanteesta todettiin, että Unioni neuvottelee työnantajien kanssa vuodenvaihteen jälkeen palkankorotuksista.  Pääsopimusalojen tekstikysymyksiä ei merenkulussa käsitellä tällä kierroksella.   Niiden aika on vasta vuonna 2019.  

 Puheenjohtaja Simo Zitting informoi hallitusta kuljetusliittojen yhteisesiintymisestä sen jälkeen, kun maan hallitus julkisti suunnitelmat avata rautateiden henkilöliikenne kilpailulle pilkkomalla VR useaksi yhtiöksi. Kuljetusliitot vastustavat ”rivit suorina” esitetyn kaltaista kilpailumallia.    

Puheenjohtaja kertoi hallitukselle tilannetietoa myös merenkulun oman työterveyshuoltoyhtiön perustamisesta. Maresan Oy aloittaa ensi vuoden alussa.    

Pääluottamusmiehet esittivät katsauksen varustamojensa tilanteesta. Esille otettiin muun muassa alusten tulevat telakoinnit.

Eläkkeelle jääneen Kari Nurmirinnan tilalla Unionin hallituksen jäsenenä on aloittanut Tero Yli-Mäenpää. Koulutusvaliokunnassa Nurmirinnan korvaa Timo Purho. SAK:n edustajiston varsinaiseksi jäseneksi nousee niin ikään Timo Purho. Toisena varsinaisena jäsenenä jatkaa Tarja Rännäli-Lehto.

Hallitus päätti tukea Merieläkeläisten keskusliiton toimintaa 2 500 eurolla.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 25. lokakuuta. Tuona päivänä kokoontuu myös Merimies-Unionin valtuusto.