Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

24.2.2016

Unioni neuvottelee työehtosopimusten jatkamisesta

 

Merimies-Unioni ja varustamoita edustava Suomen Varustamot ovat käynnistäneet neuvottelut siitä, onko mahdollista jatkaa niiden keskenään solmimia työehtosopimuksia. Sopimukset päättyvät helmikuun 2017 lopussa.  

Neuvotteluissa selvitetään, voitaisiinko näin menetellen taata mahdollisimman hyvät edellytykset kehittää Suomen kauppamerenkulkua sekä turvata merenkulkijoiden työllisyys.

Neuvottelujen tulos selvinnee lähiviikkoina.

Merimies-Unionin pääsopimusaloilla nyt voimassa olevat työehtosopimusratkaisut ovat työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset.