Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

15.2.2018

Suomella on maailman ympäristöystävällisin kauppalaivasto

Merikuljetukset ovat maailman ympäristöystävällisin kuljetusmuoto. Suomalainen kauppalaivasto on tällä hetkellä maailman ympäristöystävällisin, koska käytämme vähäpäästöisiä – ja jopa päästöttömiä polttoaineita kuten nesteytetty maakaasua, eli LNG:tä. Vahvassa nousussa ovat myös kierrätystuotteista valmistetut polttoaineet, kuten biodiesel. Energiatehokkuus näkyy myös kuluttajien lompakoissa ja yrityksillä liikevaihdossa, kun esimerkiksi laivojen käyttämän polttoaineen kulutus pienenee.

Muualla maailmassa ajetaan tällä hetkellä pääsääntöisesti vielä perinteisillä polttoaineilla. Tonnistoa on kuitenkin uusittava ja oman paineensa aluskannan uudistamiseen luovat kiristyvät ympäristömääräykset, jotka tulevat muuallakin maailmassa voimaan vuoteen 2025 mennessä. Suomalaiset alukset käyttävät jo tällä hetkellä vähäpäästöisiä polttoaineita, joten varustamoilla ja kauppalaivastollamme on etulyöntiasema muuhun maailmaan nähden - mikä tarkoittaa myös markkinoita - kun muut valtiot alkavat uudistaa aluskantaansa.

Suomalaisen merenkulun ja tonniston kehitys on ensiarvoisen tärkeää. Suomalaisten varustamoiden ympäristökeksintöjen kehitystyö on varmasti vasta alkutaipaleella ja uusia keksintöjä luvassa, sillä vuonna 2020 näemme purjeiden uudelleentulon Viking Linen uudisrakennuksen myötä, johon on asennettu roottoripurje. Sen arvioidaan vähentävän polttoaineen kulutusta 10 prosentilla. Purjeen on suunnitellut suomalaisyhtiö Norsepower, joten suomalainen merenkulku työllistää myös suunnittelutoimistoja. Suomalainen meriklusteri kaikkiaan tarjoaa työtä alle 50 000 ihmiselle ja meriteollisuuden liikevaihto alan lukuisine yrityksineen on useita miljardeja.