Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

7.3.2016

Pätevyyskirjat hakuun sähköisesti

 

Pätevyyskirjat Trafilta kannattaa hakea sähköisellä lomakkeella.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on ottanut käyttöön uuden järjestelmän merenkulun pätevyyskirjojen käsittelyyn ja merimiesrekisterin hallinnointiin. 
Samalla virasto on päivittänyt hakemuslomaketta.  Trafi kehottaa kaikkia käyttämään uutta sähköistä lomaketta, joka löytyy  täältä.

Trafi kertoo, että se pystyy käsittelemään hakemukset nopeammin, kun ne tehdään sähköisellä lomakkeella.
Ennen kuin työntekijä täyttää hakemuksen, hän voi miettiä, mitä häneltä vaaditaan aluksella, miten hän saa tarvittavan hakemuksen
ja minkä niminen kyseinen pätevyys on.

Eniten epäselvyyttä hakijoille aiheuttaa yhdistetty lisäpätevyys. Kun haetaan yhtä tai useampaa lisäpätevyyttä, pitää hakemusta tehtäessä
ilmoittaa, että kyseessä on yhdistetty pätevyyskirja.

http://www.trafi.fi/merenkulku/patevyydet/mita_lisapatevyyksia_minulta_vaaditaan