Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

7.9.2018

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday Markku Myllylle

Vuoden 2018 merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday luovutettiin erittäin merkittävälle suomalaiselle, Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) pääjohtajalle, merenkulkuneuvos Markku Myllylle. Palkinnon saaja, pääjohtaja Markku Mylly korostaa merenkulun kansainvälisyyttä ja siitä johtuvia universaaleja turvallisuusjärjestelmiä ja toimenpiteitä.

Mylly on toiminut vuodesta 2012 alkaen Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA:n pääjohtajana. Tämä on ensimmäinen kerta, kun suomalainen on valittu EU:n liikennealan viraston pääjohtajaksi.

EMSA:n tehtävä on auttaa EU:n jäsenvaltioita ja EU:n komissiota edistämään meriturvallisuutta sekä ennalta ehkäisemään merionnettomuuksia ja suojelemaan meriympäristöä merenkulun aiheuttamilta päästöiltä. EMSA:n pääjohtajana Markku Mylly on energisellä ja määrätietoisella asenteellaan kehittänyt EMSA:n työtä ja toimintatapoja sekä edesauttanut EU-lainsäädännön yhtenäisessä toimeenpanossa koko EU:n alueella.

Palkinnon saaja, pääjohtaja Markku Mylly, korostaa merenkulun kansainvälisyyttä ja siitä johtuvia universaaleja turvallisuusjärjestelmiä ja toimenpiteitä:

”IMO on merenkulun globaali sääntelijä ja onkin tärkeää, että tätä kansainvälistä toimintaa säätelee vain yksi organisaatio. EMSA ei ole IMO:n kilpailija, vaan vahvistaa ja tukee IMO:n toimintaa Euroopassa, sillä pääsääntöisesti kaikki merenkulkua sääntelevät direktiivit perustuvat IMOn sääntelyyn ja resoluutioihin.”  

Markku Myllyn panos Euroopan meriturvallisuuden kehittäjänä on vahvistanut onnettomuuksia ennalta ehkäisevää meriturvallisuustyötä myös Suomessa.

Esimerkillinen suomalainen kotimaassa ja maailmalla

Myllyn työura merenkulun parissa on pitkä ja laaja-alainen ja hän on toiminut merenkulun turvallisuuden edistäjänä koko työuransa. Vankka osaaminen pohjautuu alan tuntemukseen aina ruohonjuuritasolta alan viimeisimpiin EU-kiemuroihin. Mylly lähti merille vuonna 1973. Merikapteeniksi hän valmistui Raumalta 1980. Vuodesta 1987 hän toimi luotsina Kokkolan Tankkarissa ja myöhemmin Utössä. Tämän jälkeen Mylly siirtyi rakentamaan Saaristomeren VTS-järjestelmää.

Vuonna 1993 hänet nimettiin Pohjanlahden merenkulkupiirin päälliköksi. Sieltä matka jatkui merenkulkulaitoksen liikenneosaston johtotehtäviin. Tässä työssä hän mm. johti jäänmurtajien yhtiöittämisselvitystä ja siirtyi varustamoliikelaitoksen johtajaksi. Merenkulkulaitoksen pääjohtajana Mylly aloitti vuonna 2004, josta siirtyi Suomen Satamaliiton toimitusjohtajaksi 2010. Tästä tehtävästä hänet valittiin EMSAn pääjohtajaksi. Pääjohtajan toimikausi on viisivuotinen. Pääjohtajana voi toimia kahden kauden ajan, joista Myllyllä on tällä hetkellä käynnissä toinen kausi.

”Olen erittäin iloinen, että olen saanut toimia EMSAn pääjohtaja nyt kuuden vuoden ajan ja voinut kehittää omalta osaltani viraston toimintaa eurooppalaisen meriturvallisuuden, merenkulun turvatoimien ja ympäristönsuojelun edistäjänä.”

EMSA:n pääjohtaja Markku Mylly toimii omalla olemuksellaan ja työllään esikuvana merenkulkuelinkeinolle, viranomaisille ja merenkulkijoille. Lisäksi hän on vaikuttanut kattavan sidosryhmäverkoston ja yhteistyön kautta merkittävästi merenkulkuelinkeinon kehittymiseen.


Merimies-Unionin puheenjohtaja Simo Zitting esitteli merenkulun turvallisuuspalkinnon saajan. Palkinnon luovutti liikenneministeri Anne Berner ja ministeriä avusti Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin merenkulkujohtaja Tuomas Routa. Palkinto luovutettiin pääjohtaja Markku Myllylle 7.9.2018 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tiloissa.

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday on Suomen viranomaisten sekä ammatti- ja vapaa-ajan merenkulun järjestöjen vuonna 1997 perustama palkinto. Palkintotoimikunnan puheenjohtajaorganisaationa toimii Suomen Merimieskirkko ry. Palkintoesineenä on Emil Cedercreutzin tekemä pronssiin valettu veistos Ruorimies.