Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

12.8.2019

Matkustaja-alustuen heikentäminen toisi Suomeen välittömästi yli 5 000 työtöntä merimiestä ja siirtäisi alukset Ruotsin tai Viron lipun alle


Merimies-Unionin kevätvaltuusto: kauppamerenkulun tukijärjestelmää pitää kehittää
 

Suomi on käytännössä saari ja täysin riippuvainen merenkulusta. Vain oma kauppalaivasto voi turvata maamme huoltovarmuuskuljetukset kriisitilanteessa.

Suomalainen merimies maksaa palkastaan verot ja sosiaaliturvamaksut kuten muutkin palkansaajat. Nämä ennakot palautetaan tukena varustamoille. Vastaavia järjestelmiä käytetään myös muissa EU:n merenkulkuvaltioissa.

Mikäli tukea leikataan, varsinkin matkustaja-alusten osalta, suomalaiset varustamot siirtävät aluksensa joko Ruotsin tai Viron alusrekistereihin. Ruotsissa tuki on jo nyt laajempi kuin Suomessa, Virossa taas työvoimakustannukset ovat sellaisella tasolla, että virolaiset varustamot eivät tarvitse tukea selvitäkseen kansainvälisessä kilpailussa.

Alusten ulosliputtaminen toisi Suomeen välittömästi tuhansia työttömiä merimiehiä. Suomessa asuvien merenkulkijoiden työllistyminen Ruotsin lipun alla ei ole todennäköistä, koska he ovat Ruotsin tukijärjestelmän johdosta varustamoille kalliimpia työntekijöitä kuin Ruotsissa asuvat. Virolaisella palkkatasolla ei taas ole mahdollista tulla toimeen Suomessa.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön kuvitelmat siitä, että matkustaja-alusten lipunvaihto toisi Suomen ravintoloihin ja hotelleihin enemmän asiakkaita, ovat harhaa. Ulosliputetut alukset jatkaisivat liikennöintiä samoilla reiteillä uusilla ulkomaalaisilla miehistöillä. Seurauksena olisi vain suomalaisten merityöpaikkojen häviäminen.

Suomalaisen kauppamerenkulun tukijärjestelmiä on kehitettävä vastikään työnsä päättäneen valtiovarainministeriön virkamiestyöryhmän esittämällä tavalla siten, että ennakonpidätysten ja työnantajamaksujen palauttamista varustamoille nopeutetaan. Lisäksi Suomeen olisi luotava Ruotsin mallin mukaisesti järjestelmä, jossa varustamoiden alushankintojen rahoitukseen luodaan toimiva ja tehokas rahoitus- ja vakuusjärjestelmä.