Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

5.12.2018

Breaking waves 2018 - ihmistä ei saa unohtaa automaatiohuumassa

”Yhteistyö on kultaa. (The key word is co-operation. We are unified.)”

Helsingissä Slush 2018 start up -tapahtuman yhteydessä järjestetty Breaking waves -konferenssi kokosi Euroopan johtavat merenkulun asiantuntijat ensimmäistä kertaa yhteen Helsinkiin.

Merenkulussa on edessään Euroopassa haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Eurooppalaisen meriklusterin on tiivistettävä yhteistyötään ja etsittävä yhdessä ratkaisuja erilaisiin kysymyksiin, jotta selviämme kilpailussa tulevaisuudessa esimerkiksi Kiinaa vastaan.

Eurooppalaisen meriklusterin tulevaisuutta pohdittiin kaksipäiväisessä konferenssissa, jossa ensimmäisenä päivänä järjestettiin Think Tank ja toisena päivänä analysoitiin sen tuloksia. Paneeliin osallistui neljä keskustelijaa: Magda Kopczynska (EU:n komission johtaja, liikenne- ja kuljetusala (DG Move)), Jaakko Eskola (Wärtsilän konsernijohtaja), Jens Meier (Hampurin sataman toimitusjohtaja) ja Martin Dorsman (pääsihteeri, ECSA (Euroopan varustamoiden kattojärjestö).

Eurooppalaisten varustamoiden johtaja Martin Dorsman korosti yhteistyön merkitystä eurooppalaisen meriklusterin sisällä.

”Olemme matkan alussa, jonka avainsana on yhteistyö.”

Ihmistä ei saa unohtaa automaatiohuumassa

Dorsmania on kiittäminen siitä, että hän oli panelisteista ainoa, joka nosti kommenteissaan useaan otteeseen esiin uuden työvoiman saatavuuden ja nuorten houkuttelun merenkulkualalle.

”Euroopan meriklusteri tarjoaa työtä viidelle miljoonalle ihmiselle. Meidän on saatava nuoret kiinnostumaan alasta.”

On hienoa, että Euroopan Varustamoiden johtaja luo uskoa tulevaisuuteen ja siihen, että meriklusteri tarjoaa työtä tulevaisuudessakin ihmisille. Heitä tarvitaan. Viesti on tärkeä, sillä mikäli julkisuudessa esiin tuleva yleisviesti on ainoastaan automatisaatio ja miehittämättömät alukset, kysymys kuuluu miksi nuoret hakeutuisivat enää merenkulkualalle. Tekniikka kehittyy ja muuttuu, siitä emme pääse mihinkään, mutta ihmisiä ja uusia tekijöitä tarvitaan. Suomessa on jo tällä hetkellä varustamoita ja työtehtäviä, joihin ei tahdo löytyä ammattitaitoista työvoimaa.

Breaking waves -tilaisuudessa esiteltiin 3. joulukuuta ensimmäisen autonomisesti operoidun matkan maailmassa tehnyt Rolls-Roycen  kehittämä etäohjattava lautta (Finnferries), joka seilaa Paraisten ja Nauvon välillä. Automaatiota kehittävillä yrityksillä on suuret visiot etäohjattavien alusten yleistymisestä. Tullessaan se tarjoaa uudenlaista työtä, kun alusten ohjaus siirtyy lautalta maihin.

Yksi Breaking waves -tilaisuuden panelisteista oli Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola. Hän totesi hirtehisesti kuulijoille autonomisten alusten myötä samalla päästävän eroon ”hankalista” ammattiliitoista. Heitto ei ollut automatisaatiohuumassa ehkä ihan loppuun asti ajeteltu, koska ammattiliitto valvoo työntekijän etua myös maissa tehtävissä töissä. Lautan etäohjaaja on työntekijä siinä missä merimieskin. Ammattiliitot siis ovat ja pysyvät.

Automatisaatio ja digitaalisaatio arjen apuna

Digitalisaatio ja automatisaatio tulevat muuttamaan maailmaa varmasti enemmän kuin osaamme edes kuvitella. Olemme vasta matkan alkuvaiheessa. Slush 2018 toi monipuolisesti esiin erilaisia kuljetusmuotoja koskevia innovaatioita kuten autonomisesti kulkevan auton. Saattaa olla, että jo tulevan kymmenen vuoden aikana näemme puoliautomaatiolla kulkevan auton. Automaatioa tuo tullessaan myös hyviä asioita, esimerkiksi liikuntarajoitteisten tai vanhusten autoilu saattaa parantua.

Läheskään kaikki kuljetusmuotoja koskevat muutokset eivät ole kuitenkaan käsinkosketeltavissa, vaan yhä enemmän digitaalisia ratkaisuja. Monet uusyritykset etsivät tehokkaampia ja taloudellisempia sekä ympäristöystävällisempiä muotoja kuljetuksen järjestämiseen. Vahva visio on, että autojen yksityisomistus tulee vähenemään ja autoja vuokrataan enemmän tulevaisuudessa, mikä onkin järkevää. Suurin osa suurkaupungeissa olevista autoista seisoo pitkiä aikoja parkkipaikalla tyhjänpantteina. Myös erilaiset kollektiiviset kuljetusmuodot kasvattavat suosiotaan suurkaupungeissa, eli monta perhettä voi yhdistää voimansa yksityisautoilussa kuljettaessaan lapsia esimerkiksi päivähoitoon tai harrastuksiin.

Vuoden 2018 Slushissa oli esillä myös hyvin paljon eettisiä yrityksiä ja sijoittamista, mikä kertoo siitä että nuoret ovat valveutuneita. Maapallo halutaan pelastaa, puhdistaa ja jakaa hyvinvointia maapallon ympäri myös köyhempien maiden ihmisille.

Breaking waves on hieno aloitus yhteistyölle

Breaking waves -konferenssin järjestäminen Slushin yhteydessä oli hieno aloitus tapaamisille, joita ehdottomasti kannattaa jatkaa ja ottaa rohkeasti mukaan jatkossa myös järjestöjä ja esimerkiksi merenkulkukoulujen asiantuntijoita, sillä he vastaavat nuorten ja tulevaisuuden osaajien koulutuksesta. Kuten paneelikeskustelussa todettiin, yhteistyötä tarvitaan eri toimijoiden välillä ja tekniikkahuumassa ei saa unohtaa ihmistä ja työvoimaa. Tekniikka on vain väline ja tärkeää on, että merenkulkuklusteri tarjoaa työtä tulevaisuudessa eurooppalaisille osaajille, minkä johdosta syntyy ostovoimaa ja verotuloja sekä yhteiskunnallisia palveluita, kuten koulutusta. Sen pohjalta on luotu myös Euroopan tämän hetkinen meriklusterin edelläkävijyys.