Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

27.1.2022

Löneförhöjningarna är godkända för utrikesfartens lastfartyg samt passagerarfartygen


Finlands Sjömans-Union FSU rf samt Rederierna i Finland r.f. har godkänt löneförhöjningarna för utrikesfartens lastfartyg samt passagerarfartyg i sina styrelser.

Löneförhöjningarna för lastfartygen är 2 % 1.3.2022 samt 1,9 % 1.3.2023. Genom det två åriga avtalet ville man för sjöbranschen skapa goda förutsättningar för långvarigt arbete med sikte mot framtiden.

Samtidigt förlängde man avtalsperioden för utrikesfartygens kollektivavtal för lastfartygen till och med den 29.2.2024.

Löneförhöjningarna för utrikesfartens passagerarfartyg är 1 % 1.3.2022 och 1 % 1.9.2022 samt 1,9 % 1.3.2023. I och med verkställandet av förhöjningarna har man beaktat det svåra läget för passagerarfartygen som Coronapandemin orsakar.

Samtidigt förlängde man avtalsperioden för utrikesfartenspassagerarfartygs kollektivavtalen till och med den 29.2.2024.

Tillägsinformation:

Kenneth Bondas
ordförande
Sjömans-Unionen
tel. 040 456 0245

Hans Ahlström
vice verkställande direktör
Rederierna i Finland
tel. 040 725 7110