Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

5.7.2018

Työympäristönä laiva, video löytyy nyt kolmella kielellä

Työympäristönä laiva

Videossa käsitellään monipuolisesti laivatyöympäristön vaaratilanteita ja niiden ennakointia, painotetaan
perehdyttämisen keskeistä merkitystä turvallisten työtapojen omaksumisessa ja muistutetaan työkyvyn
ylläpidon tärkeydestä.”

Ett fartyg som arbetsmiljö

I videon behandlas på ett mångsidigt sätt olika farosituationer i arbetsmiljön ombord ett fartyg samt hur man ska kunna förutse dessa, man betonar vikten av att bekanta sig med och anamma säkra arbetssätt och påminner om vikten av att upprätthålla den egna arbetsförmågan.

The ship as a work environment

The video covers various hazard situations in the working environment on board a ship and how to anticipate them, emphasizing the importance of familiarizing and embracing safe working practices, as well as reminding the importance of maintaining the own work ability.