Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

8.9.2021

Arbetarskyddsval 1.11. - 31.12.2021

På fartygen förrättas arbetarskyddsval i november-december. De valdas mandatperiod omfattar de på valet följande två (2) kalenderåren om inte inom branschen eller i arbetarskyddskommissionen eller motsvarande samarbetsorgan på fartygen överenskommits om en längre period.  

Ifall det på grund av det stora antalet permitteringar är svårt att arrangera valet, kan man rederi- eller fartygsvist komma överens om att förlänga mandatperioden.

Valanvisningar för sjöfartsbranschen