Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

25.2.2019

Kollektivavtalsperiod samt löneförhöjningar


Finlands Sjömans-Union och Rederierna i Finland förnyar sina kollektivavtal för utrikesfartens passagerarfartyg och utrikesfartens handelsfartyg samt Arctia koncernens isbrytare och multiisbrytare.

Avtalsperiod

Nya avtalsperioden är 1.3.2019 – 28.2.2021.

Lönejusteringar 1.3.2019

Utrikesfartens handelsfartygs och passagerarfartygs, traditionella isbrytarnas och multiisbrytarnas löner höjs med 1,6 % den 1.3.2019.

Eurobeloppen höjs 1.3.2019

Utrikesfartens handelsfartygs garantilöner höjs med minst 32,50 € och småtonnagets garantilöner höjs med minst 38,50 €.

Utrikesfartens passagerarfartygs garantilöner höjs med minst 43,50 €.

Traditionella isbrytarnas månadslöner höjs med minst 44 €.

Multiisbrytarnas månadslöner höjs med minst 59 €.

Löneförhöjningar 1.3.2020

Löneförhöjningar 1.3.2020 avtalar man om separat.

Textförändringar

I samband med förnyandet av kollektivavtalet, avtalade man dessutom om flera textförändringar.