Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

10.1.2024

Finlands Sjömans-Union FSU rf söker en heltidsanställd OMBUDSMAN till kontoret i Helsingfors


Finlands Sjömans-Union är sjömännens intressebevakare. Förbundet tecknar kollektivavtal för sina medlemmar och bevakar att kollektivavtalen följs och arbetar även i övrigt för att förbättra medlemmarnas arbets- och levnadsförhållanden.

Ombudsmannens arbetsuppgifter består av arbete med branschens arbets- och socialrättsliga frågor inklusive lagberedning, kollektivavtalsförhandlingar, medlemsrådgivning, förtroendemanskolning och övriga uppgifter i anknytning till branschens intressebevakning och fackförbundets verksamhet.

Av ombudsmannen önskas högskoleexamen, erfarenhet från sjöfarten och arbete till sjöss samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i båda inhemska samt engelska språken. Arbetet förutsätter en del resande.

Lönen och övriga anställningsförmåner fastställs enligt kollektivavtalet tillämpat av Sjömans-Unionen.

Ansökningen skall skickas skriftligen senast den 16.2.2024 till Sjömans-Unionens kontor:

Finlands Sjömans-Union
John Stenbergs strand 6
00530 Helsingfors

Ansökningen kan skickas också per e-post: smu@smu.fi

För ytterligare information:

Joachim Alatalo
Förbundssekreterare
050 529 9206
joachim.alatalo@smu.fi