Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

5.3.2021

Nestes inverkan på hela den finska nationalekonomin och produktutvecklingen är större än vi förstår: det nya raffinaderiet måste hamna i Borgå

Nestes raffinaderiverksamhet har omfattande effekter på hela Finland. Förutom direkta arbetsplatser sträcker de sig även till underleverantörer, produktutveckling och Finlands bränsleleveranser. Raffinaderiet i Borgå är Finlands huvudraffinaderi, och produktutvecklingen och verksamheten måste fortsätta där.

Neste är ett av Finlands största bolag. 2020 omsatte bolaget över 12 miljarder euro. Bolagets marknadsvärde är för närvarande enormt, över 40 miljarder euro. Neste för med sig mycket skatteintäkter och arbete till Finland. Neste själv har 4 825 anställda, och om man dessutom räknar med olika underleverantörsnätverk och produktutvecklingen samt högskolor och universitet sysselsätter bolaget tiotusentals människor i Finland. Man har inte förstått vilken inverkan Neste har på den finska nationalekonomin tillräckligt väl om man planerar att förlägga det nya raffinaderiet i Rotterdam istället för i Borgå.

Nestes nya raffinaderi är en viktig investering och måste hamna i Finland. Uolevi Raade byggde upp Neste till Finlands största bolag. Den finska staten är majoritetsägare i Neste med dryga 36 procent. Bolaget har utvecklats med hela vår nationalekonomi och bedriver en mängd varierande produktutvecklingsarbete. Om den nya anläggningen förläggs i Rotterdam förlorar Finland mycket. Neste har starka band till finska universitet och forskningsinstitut. Nederländerna skulle säkert inte bara få infrastrukturen, utan även produktutvecklingen i samband med det nya raffinaderiet. De konkurrerande länderna skulle också få en fördel och skulle köra om Finland.

De senaste dagarna har media presenterat siffror som visar att Rotterdam vore en 500 miljoner euro billigare investering än Borgå, så därmed skulle det hela vara klart. Dessa siffror har ifrågasatts av personer som känner till branschen. Det verkar som om det istället för kapital snarare är fråga om en ideologisk vridning där man håller på att leda bort den infrastruktur och produktutveckling som ägs av finländarna som en bagge i ett rep. Ska vi tillåta det? Nej, skulle Raade säga.

Utvecklingen av förnybara bränslen har bara börjat. Raffinaderiet som nu planeras kommer inte att vara det sista för att Neste ska kunna uppfylla sina produktionsmål. Dessa investeringar kommer utan tvekan att återbetala sig om det nya raffinaderiet hamnar på finsk mark. Finland är ett stabilt land, även politiskt sett, vilket måste tas med i beräkningen när man planerar var raffinaderiet ska förläggas. Vår infrastruktur är också stabil och kommer inte att hamna under havsytan om 50 år, något som man redan kan se i Rotterdam. Där ligger hamnområdet på en konstgjord ö och klimatförändringarna innebär att havsytan kommer att stiga rejält i framtiden. Utsikten från hamnen i Rotterdam kan vara en helt annan redan om 20 år, då de chefer som fattat beslutet redan gått i pension.

Planen att förlägga Nestes raffinaderi i Rotterdam motiveras också av det rör som ska byggas i hamnen och som ska samla in koldioxidutsläppen i området och leda dem längs röret till botten av Nordsjön. ”Ur syn, ur sinn”, skulle man kunna säga. Bara för att utsläppen leds till sedimenten i havets innandöme innebär det inte att de inte finns. På längre sikt måste man utveckla bättre metoder för att rena utsläpp.

Anledningen till att flytta Nestes nya raffinaderi till Rotterdam handlar inte heller om pengar, eftersom det finns pengar t.ex. i statens utvecklingsbolag Vake, som i december 2020 bytte namn till Ilmastorahasto Oy. Klimatfonden Ilmastorahasto har för närvarande över 2,3 miljarder i tillgångar. Skulle man inte kunna ta pengar till investeringen därifrån för att göra en klimatgärning och få det nya raffinaderiet till Borgå och därmed få arbetsplatser, produktutveckling och skatteintäkter att stanna kvar i Finland och skapa en framtid för vårt land?

Tillgångarna i klimatfonden skapades från början med aktier i Neste. Vake grundades av statsminister Juha Sipilä, som överförde ett tiotal procent av aktierna från Neste till Vake under sin regeringsperiod. Nu har staten bara drygt 36 procents direkt ägande i Neste. Man har beräknat att aktierna som placerades i Vake hade varit värda över 600 miljoner euro i dagens pengar. Nu har man knappt hört något om verksamheten i klimatfonden, som sitter på tillgångar värda mäktiga 3,2 miljarder euro. Vad har man alltså gjort med pengarna från Neste i klimatfonden? Vore det inte hög tid att lägga pengarna i klimatfonden på rätt sak för att se till att Neste förlägger sitt nya raffinaderi i Borgå, där man utvecklar framtidens biobränslen och gör världen till en mer miljövänlig plats att leva i?