Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

16.2.2024

Strejkvarsel mot Nordic Jetline Finland

Finlands Sjömans-Union, Finlands Skeppsbefälsförbund och Finlands Maskinbefälsförbund har tillsammans gett Nordic Jetline Finland (NJL) ett strejkvarsel på torsdag kväll 15.2.2024. Orsaken till strejkvarslet är att det nuvarande kollektivavtalet mellan facken och NJL upphör den 29.2.2024. Facken har försökt inleda förhandlingar om ett nytt kollektivavtal med NJL men arbetsgivaren har vägrat att inleda förhandlingar.

I det fall att parterna inte har lyckats komma överens om att förnya kollektivavtalet innan det nuvarande avtalet upphör att gälla kommer en strejk att bryta ut den 1. mars 2024 klockan 06.00 allt eftersom fartygen ligger förtöjda i hamn.

Arbetsnedläggelsen gäller alla fartyg i Ålands förbindelsefartygstrafik där kollektivavtalet mellan facken och NJL tillämpats och som inte har ett gällande kollektivavtal från den 1.3.2024. Under strejken utför fartygens besättning alla andra till dem tillhörande arbetsuppgifter, men vägrar att följa med fartygen om de försöker avsegla från hamn. Allt nödvändigt nöd-, säkerhets- och annat skyddsarbete är undantaget från stridsåtgärden.

Bakgrund

Facken strejkvarslade delar av samma bolagsgrupp även i november 2023. Den då förestående arbetskonflikten förlikades på riksförlikningsmannens byrå.

Parterna uppnådde i november en förlikning där villkoren var bl.a. att anställningsförhållandet för samtliga anställda i bolagsgruppen skulle överföras till NJL senast den sista november 2023 och att kollektivavtalet för NJL skulle tillämpas på samtliga anställda på förbindelsefartyg retroaktivt från första maj 2023. Enligt överenskommelsen var det arbetsgivarens skyldighet att på eget initiativ korrigera lönerna ifall de anställda hade fått sämre löner än vad som avtalats i kollektivavtalet med NJL. Lönekorrigeringarna skulle finnas till arbetstagarens förfogande senast den sista december 2023.

Enligt fackens uppgifter har arbetsgivaren endast till vissa delar uppfyllt sina skyldigheter i överenskommelsen.

Tilläggsinformation:

Finlands Skeppsbefälsförbund 
Johan Ramsland, verksamhetsledare
tel. 040 667 2227                  

Finlands Maskinbefälsförbund
Riku Muurinen, avtalsansvarig
tel. 050 405 9397

Finlands Sjömans-Union
Kenneth Bondas, ordförande
tel. 040 456 0245