Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

4.6.2024

SDP:n Juha Viitalalta kirjallinen kysymys laivasähkön osaamisalan tulevaisuudesta

SDP EDUSKUNTA

Kansanedustaja Juha Viitala (sd.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen laivasähköalan osaamisalasta. Kysymys koskee Suomen merenkulkualan menestystä, jatkuvuutta ja huoltovarmuutta, jotka edellyttävät laivasähköalan ammattitaitoa.

Viitala nostaa esiin, että kauppa-alukset ovat teknisesti sähköistyneet 2020-luvulla lisääntyvissä määrin. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, joka on ollut ainoa suomenkielinen laivasähköalan koulutuksen tarjoaja viime vuosina, on päättänyt lakkauttaa laivasähkön osaamisalan opettajapulaan vedoten. Tämä tarkoittaa, että suomen kielellä alaa ei enää voi opiskella lainkaan. Ainoa mahdollisuus alan opiskeluun on ruotsinkielisessä koulutuksessa Ahvenanmaalla.

Laivasähköasentajien koulutus loppuu osana WinNovan säästötoimenpiteitä. Nykyajan alukset eivät voi seilata pitkiä aikoja ilman sähköasentajia, joten osaavien ammattilaisten tarve on suuri.

"Laivasähköalan ammattitaito on kriittinen osa merenkulun huoltovarmuutta", sanoo Viitala. “Ilman riittävästi koulutettuja ammattilaisia, Suomen merenkulku ja siihen liittyvä infrastruktuuri ovat vaarassa. Laivasähköasentajat vastaavat alusten sähköjärjestelmien toimivuudesta, mikä on kriittistä niin turvallisuuden kuin operatiivisen tehokkuuden kannalta.”

Suomen viennin ja tuonnin kannalta merenkulku on kriittinen ala, sillä yli 95 % Suomen ulkomaankaupasta kuljetetaan meritse. Laivasähköalan osaamisen puute voi johtaa ongelmiin tämän elintärkeän sektorin toiminnassa.

Viitala korostaa, että laivasähköalan koulutuksen loppuminen heikentää merenkulun toimintakykyä ja Suomen huoltovarmuutta. Hän esittää asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavat kysymykset:

1. Miten hallitus aikoo varmistaa, että laivasähköalan ammattitaito säilyy Suomessa?

2. Mitä toimenpiteitä hallitus aikoo toteuttaa, jotta laivasähköasentajien suomenkielinen koulutus saadaan palautettua?

3. Miten hallitus aikoo tukea laivasähköalan koulutuksen järjestäjiä ja varustamoita alan osaamistason ylläpitämisessä ja kehittämisessä?

4. Miten hallitus aikoo ratkaista opettajapulan laivasähköasentajien koulutuksessa?

“On välttämätöntä, että hallitus tarttuu tähän ongelmaan pikaisesti,” Viitala jatkaa. “Merenkulku on elintärkeä osa Suomen kansainvälistä kauppaa ja huoltovarmuutta, eikä meillä ole varaa menettää tätä osaamista.”

KUVA: JUKKA-PEKKA FLANDER