Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

21.2.2018

Förhandlingsresultat om löneförhöjningar i utrikesfarten

Den 20.2.2018 nådde Sjömans-Unionen och Rederierna i Finland ett förhandlingsresultat om lönejusteringar i utrikesfarten.
Lönejusteringarna gäller också isbrytare och kombiisbrytare.


Lönejusteringar 1.3.2018

Utrikesfartens handelsfartyg

Tabellönerna enligt kollektivavtalet för utrikesfartens handelsfartyg höjs från och med den 1.3.2018 med 1,6 procent, dock minst med 30,50 euro, och garantilönerna för småtonnagefartyg med 1,6 procent, dock minst 35 euro.

Eurotilläggen enligt handelsfartygsavtalet höjs med 1,6 procent.
 

Utrikesfartens passagerarfartyg

Garantilönerna enligt utrikesfartens passagerarfartygsavtal höjs från och med den 1.3.2018 med 1,6 procent, dock minst med 40,50 euro.

Eurotilläggen enligt passagerarfartygsavtalet höjs med 1,6 procent.

Isbrytare och kombiisbrytare

Tabellönerna för traditionella isbrytare enligt kollektivavtalet för isbrytare och kombiisbrytare höjs från och med den 1.3.2018 med 1,6 procent, dock minst med 39 euro, och garantilönerna för kombiisbrytare med 65 euro.

Ersättning för matlagning

Dessutom avtalades att om en besättningsmedlem på ett småtonnagefartyg som måste laga mat till besättningen ska denne erhålla en ersättning på 7,20 €/dag. Ersättningen utbetalas endast till 1 anställd på fartyget.