Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

14.9.2018

Kollektivavtalsmotioner: Tillfällen på fartygen och i land under tiden 12.9.-22.10.2018

De branschvisa kollektivavtalen som tillämpas för Finlands Sjömans-Union FSU rf:s medlemmar på fartygen upphör den 28. februari 2019.

Enligt Unionens stadgar beslutar Unionens styrelse om godkännande av ett kollektivavtal. När besluten görs behöver styrelsen också känna till medlemmarnas åsikter.

Tillfällen på fartygen och i land under tiden 12.9.-22.10.2018

Huvudförtroendemännen ordnar tillsammans med fartygens förtroendemän tillfällen ombord på fartygen, där man tillsammans med medlemmarna funderar över kollektivavtalsförslag. Fackavdelningarna bör på motsvarande sätt ordna tillfällen i land.

Tillfällena halls så att förslagen kan vara tillhanda på Unionens kontor senast den 24.10.2018. Ni kan använda våra bifogade mötesprotokoll eller skriva förslagen som meddelanden i fri form.