Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

10.4.2020

Miksi Huoltovarmuuskeskus ja Ilmarinen myivät raakaöljytankkeri M/t Masteran salaa Ruotsiin 2019?

Suomen suurin raakaöljytankkeri M/t Mastera myytiin salaa ruotsalaiselle SEB-pankin tytäryhtiölle huhtikuun 2019 lopussa. Kaupan toteuttivat Huoltovarmuuskeskus ja työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Hieman aiemmin, maaliskuussa 2019 entinen liikenneministeri Anne Berner valittiin SEB:n hallitukseen.

Suomen suurin raakaöljytankkeri ruotsalaisomistuksessa


Mastera-tankkeri on ainoa säännöllisesti raakaöljyä Suomeen tuova säiliöalus, ja se on määritelty Suomen huoltovarmuuden kannalta tärkeäksi alukseksi. Keväällä 2019 toteutetun kaupan myötä ruotsalaisomistaja määrää kriisitilanteessa Masteran tehtävät.

Miksi Suomen öljykuljetuksia turvaava tankkeri myytiin salaa Ruotsiin? Huoltovarmuuskeskukselta on yritetty saada vastauksia, mutta asiasta ollaan oltu vaitonaisia. 

Mastera-kauppaan on saatava selvyys


Olisiko nyt hyvä hetki tutkia Mastera-kaupan taustat? Miten on mahdollista, että Suomen öljykuljetusten huoltovarmuus on voitu antaa vieraan valtion – Ruotsin hoitoon - Masteran osalta. Suomen suurin öljykuljetuksia hoitava tankkeri on myyty Ruotsiin, eli ruotsalaisomistaja määrää Masteran tehtävät.

Suomen lipun alla tällä hetkellä enää jäljellä viisi tankkeria ja kolme hinaajaa, jotka muodostavat niin sanotun huoltovarmuuslaivaston ja turvaavat Suomen öljykuljetuksia. M/t Mastera on niistä suuri ja ainoa raakaöljyä Suomeen toimittava tankkeri.

Merenkulun huoltovarmuutta tutkinut väitös 2019: poikkeusolosuhteissa vain Suomen lippuun voi luottaa


Keväällä 2019 valmistui lippuamiraali Bo Österlundin väitöstutkimus (2019) merenkulun huoltovarmuudesta. Laaja ja seikkaperäinen väitöstutkimus toi esiin, että kriisitilanteessa ja poikkeuolosuhteissa ”vain Suomen lippuun voi luottaa”. 

Kuin povaten, Österlund totesi väitöksensä julkaisun yhteydessä: ”Krii­si on eh­do­ton uh­ka Suo­men huol­to­var­muu­del­le, sil­lä täl­lä het­kel­lä va­ras­to­ja py­ri­tään pis­tä­mään li­hoik­si.” 

Vain vuotta myöhemmin 2020 Suomessa eletään historian pahinta kriisiä koronan seurauksena sitten sotavuosien. Suomessa on otettu käyttöön valmiuslait.

Ilman meriteitä Suomi ei pärjää


Suomalaiset matkustaja- ja rahtilaivat turvaavat tällä hetkellä Suomen huoltovarmuuskuljetuksia, jotka tuovat maamme kauppoihin ruokaa ja apteekkeihin elintarvikkeita. Kuivarahtialukset turvaavat teollisuuden kuljetuksia ja öljytankkerit huolehtivat siitä, että öljyä on käytössä niin teollisuuden käyttöön kuin kuluttajille.

”Mei­dän on syy­tä muis­taa, et­tä il­man me­ri­tie­tä Suo­mi ei pär­jää. Yh­den kont­ti­lai­van kor­vaa­mi­nen vaa­ti­si tu­hat rek­kaa kuljetuksiin”, lippuamiraali Bo Ös­ter­lund muistuttaa.

Österlundin väitöstutkimus tuo vahvasti esiin kotimaisen tonniston pienuuden kriisitilanteessa ja että kapasiteettia tarvitaan Suomen lipun alle lisää.

”Suomessa jo pelkästään huoltovarmuusnäkökohdat edellyttävät riittävän suurta kotimaista tonnistoa. Oman kauppalaivaston tarvetta korostavat Suomen syrjäinen sijainti ja ulkomaankaupan riippuvuus merikuljetuksista Itämeren yli.”

Väitöskirja ehdottaakin tarpeen ja kapasiteettien uudelleenmäärittelyä. Väitöstutkimuksen lopputuloksena todetaan, että mikäli Suomi haluaa kehittää meriliikenteen huoltovarmuutta ja kasvattaa Suomen lipun alla purjehtivan tonniston kuljetusosuutta, on ryhdyttävä toimenpiteisiin, asetettava konkreettiset tavoitteet ja ohjattava tarvittavat resurssit tavoitteiden saavuttamiseen.
 

Aiheesta lisää:

Merenkulun ammattilaisia huoltovarmuuden kannalta varsin vähän
https://www.smu.fi/uutiset/huoltovarmuuskeskuksen-tuore-raportti-merenkulun-ammattilaisia-huoltovarmuuden-kannalta-varsin-vahan/

Satakunnan Kansa 2019: Bo Österlund: Kriisi on uhka huoltovarmuudelle 
http://www.satakunnanviikko.fi/teksti/bo-osterlund-kriisi-on-uhka-huoltovarmuudelle-6.56.77377.23a4570de1

Iltalehti 5.8.2019: Suomen suurin öljytankkeri ruotsalaisomistukseen
https://www.iltalehti.fi/talous/a/bbf276e3-8881-40fc-bbb7-72c78d38b116

Maanpuolustustuskorkeakoulu: Väitös Suomen meriliikenteen huoltovarmuudesta 14.12.2018
https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vaitos-suomen-meriliikenteen-huoltovarmuudesta