Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

14.12.2022

Havsförmedlingen informerar: Sjöfartscertifikaten är huvudsakligen i kraft 5 år, även de på specialbehörighetsbrevet


Det tas med jämna mellanrum kontakt till Havsförmedlingen och man är mycket konfunderad över vilka kurser som bör gås och när. Det kommer ibland fram att vissa kurser har blivit föråldrade. Rederier får ständigt bristfälliga arbetsansökningar där kurserna inte är längre i kraft. Havsförmedlingen vill påminna om att största delen av kurserna är i kraft 5 år och efter det bör kursen repeteras.

Observera att själva specialbehörighetsbrevet också är i kraft 5 år och det bör läggas särskild uppmärksamhet vid det faktum att specialbehörighetskurserna kan bli föråldrade då själva specialbehörighetsbrevet är i kraft. Genom att vara noggrann och ha vetskap om denna sak kan man försnabba sin sysselsättning.

Havsförmedling hemsidor:

toimistot.te-palvelut.fi/varsinais-suomi/merivalitys

Anvisning för uträttande av ärenden

Inom Havsförmedlingen uträttas ärenden per telefon och e-post.
Tidsbokning krävs för att uträtta personliga ärenden vid TE-byrån.

Kontaktuppgifter:

Ville Käldström
Tel. 0295 044 821

Teemu Pesonen
Tel. 0295 044 764

Peter Ramstén
p. 0295 044 647

​​​​​​​Våra e-postadresser har formen förnamn.efternamn@te-byran.fi