Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

22.11.2019

Sjömans-Unionens stödåtgärder fortsätter

Utredningsgruppens målsättning, som den 21.11.2019 har tillsatts av kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero är att hitta en lösning i den tvist som omfattar Postens paketsorterare.

Sjömans-Unionens stödåtgärder fortsätter och tillsättandet av utredningsgruppen ändrar inte på stödåtgärdernas förverkligande.

Sjömans-Unionen hoppas, att arbetsgruppens arbete leder till ett positivt slutresultat under veckoslutet före måndagen. Även transportbranschens övriga fackförbund håller fast vid sina stödåtgärder och kommer även sannolikt att meddela om förverkligandet av nya åtgärder.

Stödåtgärderna varar tills det att Posten och dess arbetstagares representant Post- och logistik-unionen PAU uppnår en lösning, eller fram tills det att annat meddelas senare.

Sjömans-Unionen fördömer Postens åtgärder gällande nedskärningen av deras arbetstagares löne- och arbetsvillkor samt försöket till att bryta PAU:s lagliga strejk.