Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

25.2.2019

Sjömans-Union och Rederierna i Finland har godkänt förlikningsförslaget för sjöfartens kollektivavtal

 

Finlands Sjömans-Union har godkänt 25.2.2019 riksförlikningsmannens Jukka Ahtelas förlikningsförslag.

Finlands Sjömans-Union FSU rf och Rederierna i Finland rf förnyar kollektivavtalen för utrikesfartens passagerarfartyg och handelsfartyg samt Arctia koncernens isbrytare och kombi-isbrytare. Kollektivavtalen är i kraft 1.3.2019 – 28.2.2021.

Den hotande arbetsnedläggningen 1.3.2019 kl.10 inhiberas på grund av godkännande av förlikningsförslaget.