Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

18.2.2019

Meriklusterin tuoreet tunnusluvut: Varustamoiden liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia


Tutkimus: suotuisa kehitys voimistui vuonna 2017

Meriklusterin tuoreet tunnusluvut julkistettiin helmikuussa. Ne osoittavat, että meriklusterin ja varustamoiden suotuisa kehitys voimistui vuonna 2017.

Varustamoiden ja muiden merenkulkuun liittyvien elinkeinojen muodostaman toimialaryhmän liikevaihto kasvoi 4,3 % ja oli 3,62 mrd. euroa. Rahtimarkkinoiden suotuisa kehitys on tärkein taustatekijä.

Myös satamissa käsiteltiin edellistä vuotta enemmän tavaraa, koska ulkomaan merikuljetusten määrä kasvoi 4,1 %. Satamatoiminnoissa henkilöstömäärä väheni, muissa toimialaryhmissä määrä kasvoi.

Meriteollisuusyritysten kokonaisliikevaihto oli 8,33 mrd. euroa kasvaen 3,6 % edellisestä vuodesta. Meriteollisuusyritykset työllistivät vuonna 2017 yhteensä 29 000 henkilöä merisektoriin liittyvässä liiketoiminnassaan. Meriteollisuudessa varsinkin risteilyalusten rakentamisen hyvä markkinatilanne näkyi luvuissa. 

Kaikkiaan meriklusteriyritysten merisektorin toimintojen kokonaisliikevaihto nousi 13,6 miljardiin euroon vuonna 2017. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,6 %. Merisektorin kokonaishenkilöstömäärä nousi 48 500 henkilöön.

Lue laajempi juttu ja katso tilasto aiheesta:

Navigator-magazine 13.2.2019
 

Muut lähteet: 
Suomen Varustamot

Turun yliopiston Brahea-keskus. Meriklusterin tunnuslukujen päivitystyö on toteutettu osana Meritietoportaali-hanketta, jota rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).