Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

4.6.2021

Sjömansförbunden kräver att restriktionerna för resor i anslutning till arbetet också hävs: Nu går det att ta sig från Estland och Sverige till Finland med flyg för att arbeta, men inte med passagerarfartyg

3.6.2021 beslutade Finlands regering att tillåta resor i anslutning till arbetet med flyg inom EU. Sjömansförbunden kräver att restriktionerna för resor i anslutning till arbetet hävs omedelbart även inom sjöfarten, såsom de gjorts för flygtrafiken.

-Nu kan du komma från ett grannland, som Estland eller Sverige, till Finland med flyg för att arbeta, men inte med passagerarfartyg, säger Sjömans-Unionens ordförande Kenneth Bondas om regeringens mycket annorlunda beslut.

Resor i anslutning till arbetet tillåts med flyg inom EU, men övriga reserestriktioner förblir i kraft fram till 27 juni. Någon motivering till detta datum har inte lämnats. I sjömansförbunden har nyheten väckt ilska, då rederiernas passagerarmängder har fallit till nära noll under året. De finska passagerarfartygsrederiernas ekonomi har lidit kraftigt till följd av pandemin. Sommarens kryssningstrafik från Finland måste öppnas upp med en gång, då passagerarfartygsrederierna tjänar sina intäkter under sommarsäsongen. Om öppnandet av kryssningssäsongen fördröjs kan de finska sjömännen stå inför uppsägningar i höst.

Normalt sett arbetar ca 4 800 finska sjömän på finska kryssningsfartyg, varav de flesta har varit permitterade i över ett år till följd av coronapandemin.

Hälsosäkert och miljövänligt resande gynnar absolut sjöfarten. Passagerarfartygen har stora och rymliga utrymmen för att resa hälsosäkert från ett land till ett annat.

- Passageraren kan till och med tillbringa fartygsresan i sin egen hytt, vilket inte är möjligt på ett flygplan. Kan det finnas ett säkrare och mer miljövänligt sätt att resa än med ett passagerarfartyg? frågar Kenneth Bondas och kräver att Finlands regering omedelbart vidtar åtgärder för att lätta reserestriktionerna även för sjöfarten.