Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

26.10.2021

Sjöfackförbunden: Finlands beroende av vintersjöfarten måste beaktas i EU:s utsläppshandel


Finlands vintersjöfart måste beaktas i klimatpaketet Fit for 55, som för närvarande behandlas i EU. Enligt nuvarande uppgifter har den finska vintersjöfartens särdrag inte beaktats alls vid beredningen av paketet.

Sjöfackförbunden är nu rädda för att EU-kommissionen inte förstår hur mycket det kan skada den finska sjöfarten och industrin och dess logistik som helhet. I värsta fall kan vi bli av med hela fabriker och hamnar, som man precis håller på att investera i t.ex. i norra Finland vid Bottenviken.

Nästan alla handelsfartyg som opererar i Bottenviken behöver hjälp av en isbrytare, oavsett fartygets isklass eller flaggstat. Finlands hamnar tar emot många utländska fartyg som inte har lika bra vintersjöfartsegenskaper som handelsfartyg som seglar under finsk flagg. Dessa fartyg behöver alltid hjälp av en isbrytare för att ta sig till de finska hamnarna, vilket ökar behovet av isbrytning och kostnaderna för det.

Internationella sjöfartsorganisationen IMO har beslutat att minska koldioxidutsläppen från sjöfarten med minst 40 procent fram till 2030 och med 70 procent fram till 2050 jämfört med 2008 års nivå. Utsläppsmålet uppnås bl.a. genom att sänka fartygens maskineffekt. Det försämrar deras vintersjöfartsegenskaper och gör att de behöver ännu mer hjälp av isbrytare i framtiden. Handelsfartygen ökar dessutom i storlek, vilket leder till att nya isbrytare måste bli ännu bredare med en kraftigare konstruktion för att kunna öppna upp farbara leder åt fartygen. Det ökar bränslekostnaderna ytterligare.

Att färdas i isförhållanden ökar också bränslekostnaderna. Det går åt mer bränsle i isförhållanden, hela 20–60 procent. Den som får betala är industrin och i sista hand konsumenten. Om man nu misslyckas i utsläppshandelsförhandlingarna med EU får hela Finlands logistik och även industrin vid den södra kusten betala för skadan. Risken är att Ryssland eller Sverige tar över transporterna.

Frågan är om Sverige tagit ställning till EU:s klimatpaket vad gäller vintersjöfarten eller om de kör solo. Öresundsbron förbinder Sverige med Europa. Från Göteborg och söderut är havet öppet året om, vilket innebär att Finland står ensam med sina sjötransporter.

Innehållet i EU:s klimatpaket Fit for 55 måste gå att påverka och behovet av vintersjöfart, dess förutsättningar, specialförhållanden och betydelse för Finland måste kunna beaktas. Om inte, skulle följderna bli katastrofala för sjöfarten, för Finlands logistiksystem som helhet och för dess funktion och konkurrenskraft.

Finlands Maskinbefälsförbund
Robert Nyman/verksamhetsledare

Finlands Skeppsbefälsförbund
Johan Ramsland/verksamhetsledare

Finlands Sjömans-Union
Kenneth Bondas/ordförande