Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

24.11.2019

Meddelande 24.11.2019 kl. 18:50 Sjömans-Unionens stödåtgärder fortsätter

Post- och logistik unionen PAU och Palvelualojen työnantajat Palta (servicebranschens arbetsgivare) har INTE, med hjälp av riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala och den av kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paateros tillsatta utredningsgruppen, uppnått en uppgörelse i kommunikationsförmedlings- och logistikbranschens kollektivavtalstvist.

Följaktligen fortsätter Sjömans-Unionens stödaktioner rörande PAU:s arbetskonflikt.

Även transportbranschens övriga fackförbund håller fast vid sina stödåtgärder.

Stödåtgärderna varar tills det att Posten och dess arbetstagares representant Post- och logistik-unionen PAU uppnår en lösning.