Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

15.1.2019

Naturaförmånsersättningarna steg från och med den 1.1.2019

Utrikesfartens naturaförmånsersättningarna steg med 1,2 procent från och med den 1.1.2019.

Naturaförmånsersättningarna

* under semester 22,78 €
(- kostersättningsandel) 15,24 €
(- logiersättningsandetl) 7,54 €
* under vederlag (lastfartyg) 22,78 €
* under arbets- och de lediga perioderna  
(passagerarfartyg) 11,39 €
* under sjukdom 22,78 €
(- när arbetstagaren inte vårdas på sjukhus)  
Ersättningar åt arbetstagare, som inte reserverats kost och /
eller logi ombord
 
* kostersättningar i Finland 31,04 €
* kostersättningar utomlands 58,44 €
* logiersättning enligt räkning  
Naturaförmånens beskattningsvärde 13,20 € / dag
  297,00 € / månaden