Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

27.4.2017

Enighet nåddes i arbetstvisten

Medlingen har lett till resultat och det blir ingen strejk i skärgårdstrafiken.

Färjetrafiken i skärgården hotades av en arbetsinställelse av Finlands Maskinbefälsförbund, Finlands Skeppsbefälsförbund
och Finlands Sjömans-Union fredagen den 28. april.  

En lösning i arbetstvisten uppnåddes under riksförlikningsmannens ledning.

Konflikten gällde de anställningsvillkor som iakttas ombord på Finlands Färjetrafik Ab:s
och Finlands Skärgårdsrederi Ab:s fartyg. Konflikten gällde frigående landsvägsfärjor samt förbindelsefartyg.