Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

20.1.2023

Kuljetusalojen ammattiliitot: palkkaratkaisujen tulee huomioida kasvaneet elämisen kustannukset

Kuljetusalojen ammattiliittojen puheenjohtajien tapaamisessa 16.1.2023 luotiin yhteistä tilannekuvaa työmarkkinatilanteesta. Työnantajien nähdään hakevan tehostuksia ja sivuuttavan työntekijäpuolen tarpeet palkkaratkaisuista, jotka huomioisivat kasvaneet elämisen kustannukset.

SAK julkaisi joulukuussa päätöksen jäsenliittojen välisen koordinaation lisäämisestä. Vaikka työnantajaleiri luopui julkisesti aiemmin keskitetystä sopimisesta, niin todellisuudessa neuvottelupöydissä työnantajien koordinaatio näyttää vain vahvistuneen. Tällä neuvottelukierroksella se tulee esiin erityisesti Teknologiateollisuuden (palkka)ratkaisujen odottamisena, joka näyttää ajavan laajan joukon aloja sopimuksettomaan tilaan ja laajoihin työtaisteluihin. 

”Olemme jo aikaisemmin koordinoineet Kuljetusliittojen kesken neuvottelutoimintaa, ja SAK:n liittojen lisääntynyt palkkaneuvottelujen keskinäinen koordinaatio on tarpeellinen lisä neuvottelujen edistämiseksi”, RAUn puheenjohtaja Tero Palomäki toteaa.

Kuljetusaloilla toimivista ammattiliittoista AKT, RAU, IAU, JHL raideammattilaiset sekä Norran lentäjäyhdistys FAPA käyvät parhaillaan työehtosopimusneuvotteluja ja PAU palkankorotuksista. SMU:lla on useita pieniä sopimuksia auki.

Kuljetusalan pitkän jänteen houkuttelevuus ratkaistaan neuvottelupöydissä


Kuljetusala on tärkeä yhteiskunnan toiminnan mahdollistaja, ja alan merkitys on kasvanut Ukrainan sodan korostaessa huoltovarmuuden merkitystä yhteiskunnan eri tasoilla. 

Moni ammattijärjestö kertoo kuljetusalojen houkuttelevuuden vähenemisestä ja työnantajat ongelmista rekrytoida alalle riittävästi osaavaa työvoimaa.

Kuljetusaloilla epäsäännöllinen vuorotyö ja haasteellinen työympäristö eivät ole vetovoimatekijä. 

”Ilmailualan yrityskenttä on ollut jatkuvien muutosten kourissa viimeiset vuosikymmenet. Esimerkiksi IAU:n solmimien työehtosopimusten soveltamisalueiden työt ovat säilyneet pitkälti samoina koko 2000-luvun, mutta sen piirissä toimivista työnantajayrityksistä on jäljellä vain yksi - Finnair. Kaikki muut työantajat ovat vaihtuneet, moni useampaankin kertaan”, IAU:n puheenjohtaja Juhani Haapasaari toteaa.

”On selvää, että tällainen jatkuva muutos tulee olemaan jatkossa entistäkin suurempi haaste toimialalle, ellei ammattitaitoisen työvoiman asemaa erilaisissa muutostilanteissa pystytä sopimusperusteisesti parantamaan.”

Kuljetusalan ammattiliittojen yhteisessä tapaamisessa olivat edustettuina:

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
Rautatiealan unioni RAU ry
Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Raideammattilaiset JHL ry
Ilmailualan Unioni IAU ry
Finnairin liikennelentäjiä edustava Suomen Liikennelentäjäliitto ry (SLL)
Suomen Lentäjäliitto ry (FPA) 
Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY ry