Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

25.8.2022

Transportbranschens Arbetslöshetskassa fusioneras med den Öppna arbetslöshetskassan, A-kassan den 1.1.2023

Transportbranschens Arbetslöshetskassa fusioneras med den Öppna arbetslöshetskassan, A-kassan den 1.1.2023. Kassafusionen kräver inga åtgärder av Transportbranschens Arbetslöshetskassas medlemmar eftersom nuvarande medlemskap automatiskt överförs till A-kassan från början av nästa år.

Transportbranschens a-kassa informerar innan årsskiftet medlemmarna om praktiska förändringar så som ändringar i kundbetjäningstider och skickande av förmånsansökningar via nätet eller per post. Så följ gärna deras info vid årsskiftet på kassans hemsidor.

A-kassan är en allmän och branschöverskridande arbetslöshetskassa öppen för alla som arbetar i anställningsförhållande. A-kassan är en av de största arbetslöshetskassorna i Finland och efter fusionen med Transportbranschens Arbetslöshetskassa handhar kassan över 220.000 medlemmars arbetslöshetskassaförmåner.