Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

20.2.2024

Ett förhandlingsresultat i arbetsstrid gällande Ålands förbindelsefartygstrafik

Parterna (Finlands Sjömans-Union, Finlands Maskinbefälsförbund, Finlands Skeppsbefälsförbund och Nordic Jetline Finland Oy) har nått ett förhandlingsresultat i arbetsstrid gällande Ålands förbindelsefartygstrafik. 

Varsel om arbetsinställelse har återtagits och alla kommande medlingsmöten avbokas.