Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

26.4.2022

Europarlamentaarikko Elsi Katainen haluaa kaksinkertaistaa Euroopan biokaasun tuotannon – merenkulkuasetuksessa mahdollisuuksia Suomelle

"Talvimerenkulku on Suomelle miljardien eurojen kysymys"

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.) esittää Euroopan biokaasutuotannon kaksinkertaistamista muutosehdotuksissaan EU:n merenkulun päästövähennyksiä säätävään FuelEU Maritime -asetukseen. Kataisen tekemä muutosehdotus on linjassa Euroopan komission maaliskuussa julkaiseman REPowerEU-aloitteen kanssa, jolla pyritään löytämään keinoja venäläisestä energiasta irtaantumiseen ja jossa linjataan biokaasutuotannon tuplaamisesta Euroopassa. 

- Merenkulun päästötalkoot on käännettävä Suomen voitoksi. Nesteytetyn biokaasun (bio-LNG) mahdollisuudet merenkulussa on hyödynnettävä täysillä, ja sen aika on nyt. Näin voidaan luoda uusia ansaintamahdollisuuksia koko suomalaiselle arvoketjulle laivanrakennuksesta maatilojen biokaasun tuotantoon.

- Ehdotan lisäksi laajennuksia biopolttoaineiden raaka-ainepohjaan, mikä vauhdittaisi Suomessa kovassa nosteessa olevan biopolttoainevalmistuksen liiketoimintaa. Vaadin myös uusimpien teknologioiden hyödyntämistä täydessä potentiaalissaan, aina tuulipurjeista hiilidioksidin talteenottoon" europarlamentaarikko Elsi Katainen kertoo Brysselistä, missä hän on 26.4.2022 jättänyt ryhmänsä Renew Europen neuvottelijana muutosehdotukset neuvottelemaansa merenkulkuasetukseen.  

Euroopan komission tavoitteena on vähentää merenkulun päästöjä 75 prosenttia nykyisestä tasosta vuoteen 2050 mennessä. Tavoite pyritään saavuttamaan asettamalla säännöt muun muassa polttoaineiden ja maasähkön käytölle. Kataisen mukaan talvimerenkulku on FuelEU Maritime -asetuksessa Suomelle kohtalon kysymys: 

Suomen merenkulun ja meriteitse tapahtuvan viennin kilpailukyvyn turvaaminen on päätavoitteeni näissä neuvotteluissa. Ehdotan jäissä kulkevien laivojen korkeamman polttoainekulutuksen huomioimista asetuksessa niin, että se ei aiheuta Suomelle kilpailukykyhaittaa.

- Sisämarkkinoiden tasapuolisuus on EU:n perusarvoja, ja olen tyytyväinen, että parlamentin alustavassa kannassa aihe on huomioitu. Talvimerenkulku on Suomelle miljardien eurojen kysymys, ja nyt lainsäätäjien prosessissa on paikka ratkaista se", sataa Euroopan parlamentin jäsentä neuvotteluissa edustava Katainen kertoo.  

Asetuksen käsittely Euroopan parlamentissa etenee seuraavaksi poliittisten ryhmien välisiin neuvotteluihin liikennevaliokunnassa.