Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

29.9.2021

Eckerö Lines huvudförtroendemannaval - resultat


Matias Widjeskog har valts till Sjömans-Unionens nya huvudförtroendeman inom rederiet Eckerö Line.

Eckerö Lines, till Sjömans-Unionen hörande personal valde huvudförtroendemannen genom val.
Kandidaterna var Jan Holm, Tomi Lamminen och Matias Widjeskog.

Konkurrensen var mycket jämn. Matias Widjeskog vann med tre (3) röster och valdes till ny huvudförtroendeman.

Widjeskog fungerar som huvudförtroendeman under perioden 1.10.2021 – 30.9.2024.

Tomi Lamminen fungerar som vicehuvudförtroendeman under samma period.