Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

27.11.2019

27.11.2019: Sjömans-Unionens stödåtgärder avslutas


Post- och logistiunionen PAU:s strejk har avslutats.


Post- och logistiunionen PAU och Palvelualojen työnantajat Palta har uppnått en uppgörelse i kommunikationsförmedlings- och logistikbranschens kollektivavtalstvist.

Följaktligen avslutas Sjömans-Unionens stödaktioner rörande PAU:s ar-betskonflikt och samtliga Finlands Sjömans-Unions stödstrejkåtgärder återkallas.

Förlikningsbudet finns att läsa på: valtakunnansovittelija.fi

Finlands Sjömans-Union FSU rf tackar alla sina medlemmar för visad an-svarskänsla och solidaritet i försvarandet av transportbranschens arbetstagares arbetsvillkor.


FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF

Simo Zitting
ordförande

Kenneth Bondas
förbundssekretare