Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

2.5.2019

Uusi ruotsalaisvarustamo vie Suomen metsäteollisuuden kuljetuksia - kotimaan paperitehtaiden ja sahojen kuljetukset pitäisi kuljettaa suomalaisilla laivoilla

Tällä hetkellä muun muassa Godby Shippingin M/s Baltica ajaa SOL-konserniin kuuluvan TransProCon -yhtiön lasteja Pohjois-Suomesta Belgiaan. Tässä M/s Baltica  toimii huoltovarmuuden ja maanpuolustuksen hyväksi ja tuo Vuosaareen panssarivaunuja Puolustusvoimille helmikuussa 2017. Uusi ruotsalaisvarustamo uhkaa viedä työt suomalaiskölillä. Kuva: Pekka Karppanen

Pohjoiseen kaavaillut suurinvestoinnit tuovat työtä tehtaisiin, mutta merikuljetukset näyttävät menevän uudelle ruotsalaiselle suurvarustamolle Wallenius SOL-varustamolle. Varustamo perustettiin 12. huhtikuuta, eli samoihin aikoihin kun uutiset Kemin uudesta biotuotetehtaasta tulivat julki. 

Metsä Group ilmoitti huhtikuussa rakentavansa Kemin Pajusaareen 1,5 miljardin euron biotuotetehtaan nykyisen sellutehtaan tilalle. Uusi biotuotetehdas maksaisi 1,5 miljardia euroa. Se tuottaisi 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä muita biotuotteita.

Merikuljetusten voitot ja verot menevät Ruotsiin

Ruotsalaiset Wallenius ja SOL eli Svenska Orient Linjen perustivat uuden varustamon (Wallenius SOL) kuljettamaan metsäteollisuuden tuotteita ja muuta lastia Itämerellä ja Pohjanmeren alueella. Ensimmäisiä asiakkaita ovat Stora Enso ja Metsä Board.

Tiedossa on jo nyt, että Wallenius SOL vie valitettavasti rahteja suomaisilta varustamoilta. Pohjoisen suurtehtaiden investoinnit eivät hyödytä siis suomalaisia varustamoita, vaan tällä hetkellä eniten uutta ruotsalaista suurvarustamoa. Voitot ja verot kuljetuksista menevät täten Ruotsiin. Suomalaiset varustamot ja merimiehet häviävät.

Wallenius SOL:n toimitusjohtaja Ragnar Johanssonin mukaan uudella varustamolla on jo nyt pitkät sopimukset Stora Enson ja Metsä Boardin kanssa, hän kertoo Navigator Magazinessa 23.4.2019. Johanssonin mukaan olemassa ollut tilanne vauhditti myös uuden varustamon perustamista. Vaikka metsäyhtiöt ovat Johanssonin mukaan liittoutuneet kuljetuksissaan varustamon kanssa, ne eivät lähde sen omistajiksi.

Uudet päättäjät: Pohjoisen teollisuuden kuljetukset pitäisi hoitaa suomalaisilla laivoilla

Uuden eduskunnan ja päättäjien pitäisi olla nyt hereillä, että Suomeen tehtävien suurinvestointien pitäisi tuoda työtä kotimaisilla laivoille ja merenkulkijoille. Olisiko tehtyjä kuljetussopimuksia mahdollisuus uudelleentarkastella kotimaisuusaste ja huoltovarmuus sekä Suomen valtion tulot silmällä pitäen. Kotimaista merenkulkua tulisi tukea, ja merikuljetukset ovat olennainen osa tehdastoimintaa ja kuljetusketjua.

Ruotsalaisvarustamo aikoo laajentaa kuljetuksiaan Suomessa

Wallenius SOL liikennöi nyt viidellä aluksellaan Euroopan satamiin Kemistä, Oulusta, Pietarsaaresta ja Kaskisista. Varustamo aikoo laajentua uusiin satamiin Suomessa, kuten rannikon sahoihin. Metsä Group kaavailee uuden sahan rakentamista Raumalle ja Ruotsin Husumin-sellutehtaan uudistamista. Konserni arvioi, että Kemin ja Rauman investoinnit tuovat Suomeen noin 0,7 miljardia euroa lisää vientituloja.

Tuntuu suomalaisen varustajan ja työntekijän – merimiehen - kannalta vääryydeltä, jos näitä rahteja ei kuljeteta suomalaisilla laivoilla. Asiasta hyötyisi myös kotimaa Suomi, eikä Ruotsi, Suomeen maksettujen verojen muodossa. Suomalaiset varustajat saisivat töitä ja tuloja, voisivat laajentaa toimintaansa Suomessa.

Kemissä tuotettava sellu menee käytännössä kokonaan vientiin ulkomaille, mikä vaatii Ajoksen satamaan johtavan meriväylän syventämistä. Sellutuotanto myytäisiin pääasiassa eurooppalaisille ja aasialaisille asiakkaille. Pohjois-Suomeen on suunnitteilla lähivuosina myös muita teollisia suurhankkeita esimerkiksi kaivannaisteollisuudessa, jota varten alueen infra vaatii panostamista. Merikuljetukset ovat kuljetusketjussa yksi tärkeimmistä osista, jota ei tule unohtaa ja antaa töitä ilman selvitystä ulkomaalaiseen hoitoon.