Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

20.11.2018

Satama-alalle syntyi työehtosopimusratkaisu

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry ja Avainta ry ovat sopineet niiden välillä 1.2.2018-28.2.2021 voimassa olevan Kokkolan, Naantalin, Oulun, Rauman ja Turun Sataman satamavalvojia ja nosturinkuljettajia koskevan työehtosopimuksen mukaisten palkkojen tarkistuksista 1.3.2019 ja 1.3.2020 seuraavasti:

Satamavalvojat

Satamavalvojien ja nosturinkuljettajien palkkoja ja euromääräisiä lisiä korotetaan 1.3.2019 alkaen 2.2 % ja 1.3.2020 alkaen ahtausalan ja ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia ja matkustaja-aluksia koskevan työehtosopimusratkaisun mukaisesti.

Jos ahtausalan ja ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia ja matkustaja-aluksia koskevista palkankorotuksista sovitaan myöhemmin kuin 1.3.2020, satamavalvojien ja nosturinkuljettajien palkankorotukset toteutetaan takautuvasti 1.3.2020 alkaen.