Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

11.11.2020

SAK:n kysely: Selvä enemmistö suomalaisista haluaa, että työehdoista sovitaan liittojen kesken


Suomalaisista 64 prosenttia haluaa, että työehdoista, kuten palkoista, neuvottelevat tulevaisuudessa työntekijöitä ja työnantajia edustavat liitot. Tämä käy ilmi SAK:n teettämästä kyselystä.

Liittotason sopimista työehdoista kannattavat erityisesti työntekijät (70 %) ja toimihenkilöt (69 %). Asiantuntijatehtävissä työskentelevistä 62 prosenttia on tätä mieltä.

Palkankorotuksista erikseen kysyttäessä lähes puolet (45 %) on sitä mieltä, että palkankorotuksista pitäisi neuvotella ammattiliittojen ja työnantajaliittojen välillä. Työpaikkatason sopimista palkoista kannattaa 29 prosenttia vastaajista. Vain viidennes (20 %) on valmis neuvottelemaan palkankorotuksista itse työnantajan kanssa.

– Liittoihin luotetaan, kun on kyse työsuhteen ehdoista. Erityisesti työntekijäasemassa olevat – siis SAK:n liittojen jäsenet – kokevat, että liittojen välinen sopiminen on paras ja turvallisin vaihtoehto työehdoista sopimiseen, toteaa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Palkankorotusten sopimista työpaikoilla kannattavat muita enemmän kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajat sekä ylimpään ja keskijohtoon kuuluvat henkilöt. Kokoomuksen kannattajista 35 prosenttia kannattaa palkankorotuksista sopimista työpaikalla työntekijöiden ja työnantajan edustajien kesken ja 39 prosenttia haluaa sopia korotuksesta itse työnantajan kanssa. Perussuomalaisten kannattajilla vastaavat luvut ovat 26 ja 30 prosenttia.

Liittotason sopimista palkankotuksista kannattavat erityisesti SDP:n (61 %) ja vasemmistoliiton (75 %) kannattajat sekä työntekijät (54 %) ja toimihenkilöt (47 %).

– Paikallisesta sopimisesta puhutaan paljon. Mahdollisuudet ja edellytykset paikalliseen sopimiseen vaihtelevat kuitenkin eri toimialoilla ja ammattiryhmissä. Erityisesti työntekijäasemassa olevat arvostavat ja luottavat ammattiliitoihin ja haluavat, että ne sopivat palkoista.

Kysyimme myös, missä vähimmäispalkoista pitäisi sopia. Vastaajista lähes puolet (44 %) katsoo, että vähimmäispalkoista pitää sopia ammatti- ja työnantajaliittojen kesken, jotta alakohtaiset erot voidaan ottaa huomioon. Reilu kolmannes (36 %) on sitä mieltä, että kaikkia koskevat vähimmäispalkat pitäisi säätää laissa.

Kyselyn toteutti Kantar TNS 29.10–6.11. ja siihen haastateltiin 1017 työikäistä 18–64-vuotiasta henkilöä.

SAK:n kysely: Työehdoista sopimisen vaihtoehdot