Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

22.6.2021

Saimaan rahtikuljetuksia on saatava suomalaisille kauppalaivoille

Juttu on julkaistu Merimies-lehdessä 3/2021, joka ilmestyi kesäkuun 2021 puolivälissä.

TEKSTI: SAANA LAMMINSIVU KUVAT: RALF NIEMI

Suurin osa Saimaan rahtikuljetuksista tapahtuu ulkomaalaisilla aluksilla ja mukavuuslippujen alla. Esimerkiksi venäläiset kauppalaivat ajoivat yli 600 kertaa Saimaan kanavasta läpi vuonna 2020. Samana vuonna suomalaiset rahtilaivat vain 74 kertaa.

Saksalaisten ja hollantilaisten varustamoiden aluksia liikennöi Saimaalla jatkuvasti. Saksalainen Rhenus Logistics on niistä yksi. Varustamo on nimennyt jopa yhden rahtilaivansa M/s RMS Saimaaksi. Alus tosin purjehtii Antigua ja Barbudan, eikä Suomen lipun alla. Mukavuuslippujen alla tapahtuvat kuljetukset hankaloittavat normien mukaan toimivien suomalaisvarustamoiden toimintaa. Mukavuuslippuvaltiot ovat veroparatiiseja ja työntekijöiden työehdot ovat heikot, jopa olemattomat. Suomen teollisuuden kuljetuksia on saatava suomalaisille varustamoille ja aluksille.

Yara Siilinjärvi


Siilinjärvellä toimii Yara Siilinjärvi, joka on Euroopan alueen ainoa fosfaattikaivos. Yaran historia juontaa valtio-omisteiseen Kemiraan. Valtio myi osuutensa Kemira GrowHow:sta norjalaiselle Yaralle vuonna 2007. Kuulostaako tarina tutulta? Nyt norjalaisella Yaralla pyyhkii Siilinjärvellä hyvin. Avolouhoksista saatavasta malmista rikastetaan apatiittia, josta saadaan fosforia lannoitteiden ja rehufosfaattien raaka-aineeksi. Rahtia kuljetetaan kaivokselta muun muassa laivoilla eteenpäin.

– Vuonna 2020 Yara kuljetti Saimaan kanavan kautta 162 000 tonnia kipsiä ja erilaisia lannoitteita. Määrä vastaa noin 3 500 täysperävaunuyhdistelmää, Yaran laivauspäällikkö Anna Näsi kertoi Yle:n haastattelussa 23.4.2021.

Vuonna 2020 Siilinjärven satamassa vieraili erityisesti Antigua ja Barbudan (23 satamakäyntiä) ja Gibraltarin lipun (3 satamakäyntiä) alla olevat alukset, Tilastokeskuksen satamakäyntejä ja lippuvaltiota koskevat tilastot vuodelta 2020 osoittavat. Sekä Antigua ja Barbuda että Gibraltar ovat kummatkin mukavuuslippuvaltioita.

Hollantilainen Wagenborg-varustamo yrittää hamuta Saimaan rahtikuljetuksia Saimaan kanavan kautta tapahtuvat kuljetukset kasvoivat viime vuonna 1,3 miljoonaan tonniin. Kasvua on odotettavissa myös tulevina vuosina, kun liikenteen päästöjen vähentäminen siirtää kuljetuksia vesiteille. Saimaan kuljetuksista suuren markkinaosuuden on saanut hollantilainen Wagenborg-varustamo. Saimaalla liikennöivät varustamon alukset purjehtivat Hollannin ja mukavuuslippujen alla.

Wagenborg on tehnyt vuosia määrätietoista työtä Saimaan tonnistonsa kehittämiseen. Varustamo tuo asiaa ylpeydellä esiin omilla kotisivuillaan. Yhtiön mukaan sillä on jo valmiina 20 alusta, jotka on mitoitettu sopiviksi Saimaan kanavan uusiin sulkuihin, kun ne valmistuvat, yhtiön edustaja mainosti Yle:n 23.4.2021 haastattelussa. Sitä ei siis peitellä, että yhtiö pyrkii hamuamaan Saimaalta itselleen entistä enemmän rahteja.

Saimaan kanavan sulkujen pidennys valmis 2024


Saimaan kanavan sulkuja aletaan pidentää vuonna 2022. Sulkuja pidennetään 11 metrillä uusimalla ja siirtämällä sulkujen yläportit. Suomen hallitus on varannut urakkaan 90 miljoonaa euroa. Työn on tarkoitus valmistua vuonna 2024. Sen jälkeen kanavassa pääsevät liikennöimään entistä pidemmät alukset.

Fin-Terpuun M/s Parkko matkalla Iisalmesta Lappeenrantaan. Ruorissa Ralf Niemi.

Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen on hyvä asia. Monet suomalaiset varustajat ovat kuitenkin samalla huolissaan siitä, ketkä Saimaan rahteja kuljettavat. Saimaan kanavan kautta tapahtuvat liikenteen tilastot vuodelta 2020 paljastavat totuuden Saimaan kanavan läpi tapahtuvista kuljetuksista. Vuonna 2020 kanavasta ajoi läpi eniten venäläisiä aluksia, 604 kappaletta. Hollantilaiset alukset kulkivat kanavasta 201 kertaa ja Antigua ja Barbudan rekisterissä olevat laivat 118 kertaa. Suomalaisia kauppa-aluksia ajoi kanavasta läpi samana vuonna vain 74 kertaa.

Saimaan kanavan alusliikenne yhteensä kappaletta vuonna 2020


Lippuvaltio / Yhteensä kappaletta

Antigua ja Barbuda 118
Kypros 19
Saksa 20
Suomi 74
Gibraltar 10
Liberia 25
Liettua 3
Latvia 8
Alankomaat 201
Venäjä 604

Yhteensä 1082

Lähde: Tilastokeskuksen tilastot

Suomalaiset Meriaura ja Rederi Ab Nathalie ovat tilaamassa Saimaalle uusia aluksia


Saimaan teollisuuden kuljetuksia pitää saada suomalaisten varustamoiden ja alusten hoidettaviksi. Suomalaisilla on Saimaalle liikennöintiin sopivia aluksia - ja lisää kehitetään. Kaksi suomalaista varustamoa ovat tilaamassa Saimaan ja Itämeren liikenteeseen tarkoitettuja laivoja. Uusia suomalaisia rahtialuksia ei ole nähty Saimaalla lähes 40 vuoteen.

Meriaura valmistelee kahden uuden rahtialuksen tilaamista Saimaan liikenteeseen. Ensimmäisen olisi tarkoitus aloittaa liikenteessä 2024, kun Saimaan kanavan sulkujen pidennys on valmis. Uusista aluksista tulee hybridilaivoja, jolloin ne voivat kulkea sähköllä Saimaan kanavan läpi. Aluksen tehontarpeesta noin viidennes on tarkoitus kattaa akuilla ja loput biopolttoaineella.

Havainnekuva Meriauran 100 prosenttisesti hiilineutraalista Saimaalle suunnitellusta aluksesta. Kuva: Meriaura

Rederi Ab Nathalie on myös tilannut Saimaan liikenteeseen jo yhden laivan. Varustamon toimitusjohtaja Antti Partasen mukaan tavoitteena on, että suomalaiset varustamot pääsivät osaksi Saimaan markkinasta ja rahteja saataisiin takaisin suomalaisille laivoille Suomen lipun alle.