Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

5.4.2024

Pohjoismainen kuljetustyöntekijöiden federaatio NTF lähetti 4.4.2024 pääministeri Petteri Orpolle avoimen kirjeen

Pohjoismainen kuljetustyöntekijöiden federaatio NTF edustaa 40 pohjoismaista kuljetusalan ammattiliittoa ja 335 000 kuljetusalan työntekijää viidessä Pohjoismaassa.

NTF piti hallituksen kokouksen 4.4.2024 Reykjavikissa. NTF:ään kuuluvat pohjoismaiset kuljetusalan ammattiliitot pitävät vaarallisena Suomen tilannetta, jossa työntekijän ääntä ei haluta kuulla ja huomioida. Tästä syystä pohjoismaiset kuljetusalan ammattiliitot osoittavat solidaarisuutta ja antavat vahvan tukensa Suomen ammattiyhdistysliikkeelle.

NTF:n hallitus kuuli selostuksen Suomen tämänhetkisestä tilanteesta, jossa työntekijöiden oikeuksiin ja sosiaaliturvaan ollaan tekemässä pahimpia heikennyksiä koko Suomen itsenäisyyden aikana. Tutkimusten mukaan Suomi on tähän saakka lukeutunut maailman onnellisempien ja hyvinvoivimpien valtioiden joukkoon maailmassa. Hyvinvointiyhteiskunnan ytimen muodostavat vuoropuhelu ammattiliittojen, työnantajien ja hallituksen kesken. 

Suomen hallitus on tekemässä leikkauksia ja lainsäädännöllisiä heikennyksiä, jotka vievät Suomea vuosikymmeniä taaksepäin muista Pohjoismaista. Suomesta tulee maailman onnellisimman ja menestyneimpien valtioiden sijaan taantunut ja takapajuinen. 

Pohjoismainen kuljetustyöntekijöiden federaatio NTF tuomitsee Suomen hallituksen toimet, joilla se aikoo rajoittaa työntekijöiden lakko-oikeutta sekä hallituksen muut leikkausesitykset.

Pohjoismainen kuljetustyöntekijöiden federaatio NTF tukee veljesliittojaan Suomessa ja on valmis osoittamaan solidaarisuutensa sekä antamaan tukensa suomalaiselle ammattiyhdistysliikkeelle. Tästä johtuen NTF vaatii pääministeri Petteri Orpon hallitusta perumaan työntekijöiden asemaan kohdistuvat heikennykset.

Pohjoismainen kuljetustyöntekijöiden federaatio NTF