Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

18.10.2017

Merenkulun tukien leikkaus ei tuo lisäeuroja maapuolen ravintoloihin ja hotelleihin

- vaan tekee suomalaisista merimiehistä massatyöttömiä ja kasvattaa reilusti valtion maksamia työttömyyskorvauksia

Suomen lipun alla olevat matkustaja-alukset ulosliputetaan naapurivaltioon, Suomi menettää verotuloja ja tuhansista suomalaisista merimiehistä tulee joukkotyöttömiä. Suomen valtion maksamat työttömyyskorvaukset kasvavat. Siinä todellisuus, mikäli eduskunnassa tällä hetkellä käsittelyssä olevan lakialoite koskien merenkulun tukien leikkaamista menee lävitse. Laki on esitetty voimaan tulevaksi ensi vuoden alusta.

Ryhmä perussuomalaisia kansanedustajia allekirjoitti syyskuun lopussa lakialoitteen, jossa esitetään kotimaan matkustaja-aluksia koskevien merenkulun tukien puolittamista. Tämä on lyhyen ajan sisällä jo kolmas kerta peräkkäin, kun merenkulun tukia esitetään leikattavaksi. Lakialoitteen allekirjoittajat uskovat ”ruotsinlaivoilta” leikkaamisen tuovan asiakkaita kotimaan ravintoihin ja hotelleihin. Vastaavia ymmärtämättömiä ”heittoja” on kuultu myös muilta kotimaan poliitikoilta. Käynnissä olevan keskustelun ja eduskuntaan tehdyn aloitteen taustalla on Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan vuosia jatkunut raivoisa lobbaustyö, jossa pyritään toisen elinkeinon tukahduttamisen luovan uutta työtä ja tuloja sisämaahan. Mutta tapahtuisiko näin? Ei.

Matkustajalaivaliikenne jatkuu lähivesillämme lipusta huolimatta

Suomalaiset ovat pinttynyttä risteilykansaa, toivovatpa poliitikot kansalaisilta mitä tahansa. Risteily on monelle suomalaiselle ainoa huvi ja irtiotto arjesta, joka hänellä on varaa toteuttaa edes kerran vuodessa. Osa päättäjistä on irtaantunut kansasta ja unohtanut, että viikon loma Teneriffalla on varsinkin monelle suomalaisperheelle vain unelma. Siihen ei ole yksinkertaisesti varaa. Sen sijaan risteily Tallinnaan ja Tukholmaan on mahdollista toteuttaa. Risteily koskee koko kansaa: niin perheellisiä, eläkeläisiä, pariskuntia kuin sinkkuja. Itämeren rannalla asuvat suomalaiset ovat aina käyneet risteilyillä ja tulevat käymään, seilaavatpa matkustaja-alukset minkä lipun alla tahansa.

Viron palkoilla ei Suomessa elä

Matkustajalaivaliikenne lähivesillämme siis jatkuu. Varmaa kuitenkin on, että kotimaan matkustaja-aluksiin kohdistuva merenkulun tukien leikkaus aiheuttaisi Suomen lipun alla olevien alusten ulosliputtamisen. Suomalaisista merimiehistä tulisi työttömiä, koska he eivät siirtyisi työskentelemään esimerkiksi Viron lipun alle heikommilla työehdoilla. Viron palkoilla ei Suomessa elä. Ulosliputus veisi työt tuhansilta suomalaisilta matkustaja-aluksilla työskenteleviltä merimiehiltä ja tekisi heistä työttömyyskorvauksen nostajia. Onko tällä hetkellä työssäkäyvien työttömäksi tekemiselle laskettu hintaa?

Perussuomalaiset ovat profiloituneet julkisuudessa suomalaisten työpaikkojen luojiksi. Eduskuntaan tehty lakialoite merenkulun tukien leikkaamisesta ei luo, vaan tuhoaa tuhansia kotimaisia työpaikkoja. Lakialoitteen pääarkkitehti on Tampereen naapurikaupungista, Ylöjärveltä, tuleva kansanedustaja, diplomi-insinööri, ekonomi Sami Savio. Hän uskoo, että työttömiksi jäävät merimiehet voivat työllistyä maissa vastaavissa töissä ravintola- ja hotellipuolella. Näin ei tulisi kuitenkaan käymään. Merimiehiä työskentelee tällä hetkellä matkustajalaivoilla ympäri Suomen, eivätkä pikkupaikkakunnat pysty tarjoamaan työttömäksi jääville uutta, vastaavaa työtä. Vaikka kuinka yrittäisi, on hyvin vaikeaa kuvitella esimerkiksi suurta ravintola- ja hotellikeskittymää Ylöjärven keskustaan Kuruun johtavan tien varrelle. Päinvastoin Ylöjärven maine Suomen perheystävällisimpien pikkukaupunkien joukossa heikkenisi pikkujuottoloiden lisääntyessä.

Väärä käsitys vallalla: valtio ei tue merimiehiä

Erilaisia valtion antamia yritystukia ollaan parhaillaan tarkastelemassa. Toisin kuin luullaan, merenkulun tukea ei voi rinnastaa muihin yritystukiin. Suurin harha julkisessa keskustelussa koskien merenkulun tukia koskien kuuluu, että valtio maksaa merenkulun tuet. Tieto ei pidä paikkaansa, vaan merenkulkijat maksavat omat tukensa itse. Suomen kauppalaivastossa on voimassa niin sanottu työvoimakustannusten palautusjärjestelmä, jossa varustamo tarjoaa merimiehelle työpaikan, joka saa siitä palkan ja maksaa siitä lakisääteiset verot, sosiaali- sekä eläkemaksut. Varustamo tilittää nämä rahat valtiolle eteenpäin, joka puolestaan tilittää varustajalle takaisin merimiehen maksamat verot ja sosiaali- sekä eläkemaksut.

Suomessa voimassa oleva työvoimakustannusten palautusjärjestelmä, tai vastaava nettopalkkajärjestelmä, on käytössä 15 muussa EU:n merenkulkuvaltiossa. Järjestelmä luotiin vuonna 1997 tukemaan eurooppalaista merenkulkua maailman halpalippuja vastaan. Maailman kauppalaivastosta 20 prosenttia seilaa EU-lippujen ja jopa yli 50 prosenttia mukavuuslippujen alla. Eurooppalaisten merenkulkuvaltioiden on hyvin vaikeaa – jopa mahdotonta – kilpailla mukavuuslippuja vastaan. Järjestelmän on siis tarkoitus tasoittaa kilpailutilannetta kolmansia maita vastaan.

Nettopalkkajärjestelmä olisi toimivin

Fakta on, että Suomessa tällä hetkellä käytössä oleva työvoimakustannusten palautusjärjestelmä on käytöltään kömpelö ja aiheuttaa ylimääräistä sekaannusta ja työtä. Tästä syystä on esitetty, että Suomessa otettaisiin käyttöön merimiehiä koskeva nettopalkkajärjestelmä. Sen myötä merimiehelle maksettaisiin suoraan nettopalkka ja päästäisiin edestakaisesta rahansiirtelystä varustamon ja valtion välillä, josta järjestelmässä on nyt kyse. Nettopalkkajärjestelmään siirtymistä on tukenut myös EU-komissio, joka tarkastelee aika ajoin maittain järjestelmän ehtojen täyttymistä. Suomella nämä ehdot täyttyvät kirkkaasti. Sitä on edesauttanut työmarkkinaosapuolten keskenään aikaansaamat sopimukset, joilla työvoimakustannukset on saatettu sellaiselle tasolle, joka mahdollistaa toiminnan kansainvälisessä liikenteessä.

Nykyisistä merityöpaikoista on maksettu kova hinta

Tässäkin tapauksessa merimiehet ovat toimineet työnsä maksajina ja kantaneet kortensa kekoon, että toiminta Suomen lipun alla voi jatkua. Tämä tuntuu unohtuneen nyt täysin eduskuntaan merenkulun tukia leikkaavan lakialoitteen tehneiltä kansanedustajilta. Nykyisten työpaikkojen hinta merimiehille on kova, joten kerrataanpa:

- Lastialusten työvoimakustannuksia leikattiin 10 prosenttia alentamalla palkkoja/vähentämällä alushenkilökuntaa.

- Matkustaja-autolautoilla taloushenkilökunnan ansioita alennettiin 15 prosenttia ja Suomi-Viro-matkustaja-autolauttaliikenteessä taloushenkilökunnan ansioita leikattiin vielä 10 prosenttia.

- Sovittiin EU:n ulkopuolisen työvoiman käytöstä suomalaisilla lastialuksilla alemmilla palkka- ja työehdoilla. Tämä tarkoittaa käytännössä sekamiehitystä, joka kattaa nykyään 70 prosenttia lastialuksista ja tämän myötä työvoimakustannuksia on leikattu 24-30 prosenttia.

Selvää on, että yllä olevat leikkaukset kismittävät vielä tänäkin päivänä suomalaista merimiestä. Talkoisiin on otettu kuitenkin osaa, jotta merenkulku kotimaassa voi jatkua. Mikäli merenkulusta vielä tingitään, eivätkä nykyiset poliittiset päättäjät puolla kotimaista merenkulkuelinkeinoa, matkustaja-alukset ulosliputetaan toisaalle. Silloin päätöksestä kantavat vastuun poliitikot, jotka asiaa puolsivat.

Merenkulun tukien leikkaaminen tuntuu olevan vuodesta toiseen pyörivä karuselli, joka pitäisi saada pysäytettyä. Tukien leikkaaminen oli esillä Jyrki Kataisen hallituksessa, joka kuitenkin pyörsi esityksensä, kun se ymmärsi, kuinka paljon työtä Suomessa on jo tehty merenkulun pitämiseksi kilpailukykyisenä. Seuraavaksi asia nousi tapetille Juha Sipilän hallituksessa. Suomeen aikaansaatiin kuitenkin kiky-sopimus, jossa merenkulkuelinkeino lupasi olla mukana, jos hallitus unohtaa kaavailemansa merenkulun tukien leikkaukset. On muistettava, että aikaansaatu kiky-sopimus on tuonut kotimaan markkinoille työrauhaa ja taannut talouskasvua.