Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

20.4.2017

Merenkulun alasajo torjuttava

Maan hallituksen tulee pitää lupauksensa merenkulun tukien säilyttämisestä nykyisellään.

Merimies-Unioni suhtautuu erittäin vakavasti julkisuudessa esitettyihin, merenkulkua polkeviin kannanottoihin, jotka toteutuessaan johtaisivat Suomen matkustajalaivaliikenteen alasajoon ja noin 4 000 työpaikan menetykseen. Tällaisia näkökantoja on esittänyt erityisesti Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

MaRa sivuuttaa julkisissa ulostuloissaan kokonaan matkustaja-autolauttaliikenteen merkityksen Suomen ulkomaankaupalle, turismille ja huoltovarmuudelle.   

Merimies-Unioni muistuttaa, että Suomessa nykyisin käytössä olevat tukimuodot ovat EU:n hyväksymiä. Unioni ei näe järkeä siinä, että Suomi luopuisi yksipuolisesti matkustajamerenkulun tukemisesta. Niin menetellen päädyttäisiin siihen, että Suomen satamiin seilaisi edelleen matkustaja-autolauttoja, mutta muiden lippujen alla ja niillä työskentelisivät muut kuin suomalaiset merenkulkijat.  

    

***

Matkustaja-autolauttaliikenteen merkitys

 

Suomen vienti ja tuonti

Merikuljetusten osuus Suomen viennin määrästä on 90 % ja tuonnista 80 %.

Matkustaja-autolautoilla kuljetetaan ( lähde Pellervon taloustutkimus PTT):

                                                    1. kappaletavaraviennistä yli 60 % ja kappaletavaroiden tuonnista 50 %

                                                    2. Ruotsin kokonaisviennistä 31 % ja tuonnista 26 %.

                                                    3. Viron viennin ja tuonnin tavaramääristä yli 90 %

Suomen huoltovarmuus

Huoltovarmuuskeskus:

                                                    ”Matkustaja-autolautat ovat Suomen huoltovarmuusreittejä” (HVK Varmuuden vuoksi – lehti)

Suomen matkailutulot

Ulkomaiset laivamatkailijat käyttävät vuosittain Suomessa 684 miljoonaa euroa. Ulkomaiset päiväristeilijät eivät ole luvuissa mukana (lähde Taloustutkimus Oy):

                                                    1. Pääkaupunkiseutu 327 milj.

                                                    2. Saaristo/rannikko 96 milj.

                                                    3. Järvi-Suomi 220 milj.

                                                    4. Lappi 41 milj.

 

Matkustaja-autolautat eivät kilpaile hotellien ja ravintoloiden kanssa

 Taloustutkimus Oy:n mukaan 1 % harkitsee ravintolakäyntiä maissa vaihtoehtona laivamatkoille ja 12 % hotelliyöpymisen kotimaassa  vaihtoehtona laivamatkalle. Ulkomaanmatka on merkittävin vaihtoehto  laivamatkalle, 23 %.

 

Viron lippu on 30 % halvempi

Puolet Suomen merimiehistä työskentelee matkustaja-autolautoilla. Suomen lipun alla on 14 matkustaja-autolauttaa, Viron ja Ruotsin lipun alla on 14. Ruotsin ja Suomen lipun työvoimakustannukset ja tuet ovat samalla tasolla, Viron lipun alla kustannukset ovat 30 % alhaisemmat.