Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

20.5.2021

Luottamusmiesvaalit koronapandemian aikana

Merimies-Unionin toukokuun 2021 hallituksen kokouksessa todettiin, että koronapandemian yhä jatkuessa toimitaan edelleen hallituksen viime syksynä tekemän päätöksen mukaisesti. Tuolloin päätettiin, että koronapandemian aikana päättyviä pääluottamusmieskausia jatketaan vuodella eteenpäin. Niissä varustamoissa, joissa pandemia ei ole aiheuttanut toimenpiteitä kuten esim. lomautuksia, pääluottamusmieskaudet määräytyvät aiemman käytännön mukaisesti.

Muiden kuin pääluottamusmiesten vaalit voidaan järjestää, jos kaikkien äänioikeutettujen (esim. osaston) työntekijöiden osallistuminen voidaan taata pandemiasta johtuvista toimenpiteistä ja olosuhteista huolimatta.

Hallitus voi tarvittaessa päättää pääluottamusmieskauden muutoksista koronatilanteen muuttuessa.