Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

20.10.2021

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO edistää meriliikenteen automaatiota

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 19.10.2021

Kansainvälisen merenkulkujärjestön, IMO:n meriturvallisuuskomitea on päättänyt edistää merenkulun automaatiota ja ehdottaa automaation mahdollistavan sääntelyn valmistelun aloittamista. Suomi osallistui aktiivisesti päätöksen valmisteluun.

IMO:n meriturvallisuuskomitea teki automaatiota koskevat päätökset 4.–8.10.2021 pidetyssä kokouksessa. Järjestön tavoitteena on saada aikaiseksi kansainvälisesti sitovaa sääntelyä, joka mahdollistaisi turvallisen meriliikenteen automaation.

Jo aiemmin IMO:ssa on valmistunut automaatiota estävän sääntelyn kartoitus. Kartoituksen pohjalta meriturvallisuuskomiteassa päätettiin laatia suunnitelma uudesta sääntelystä, jolla sallittaisiin autonomiset laivat (Maritime Autonomous Surface Ship, MASS). Autonomiset laivat ovat aluksia, joilla on valmius operoida itsenäisesti tai etäohjattuina.

Jatkotyö sisältää ohjeistuksen valmistelua, keskeisten käsitteiden määrittelyä sekä yhteistyötä muiden IMO:n komiteoiden kanssa. IMO:n merenkulun sujuvoittamiskomitean (FAL) istuntojen välinen kokous laati raportin säädösesteistä Suomen laatiman kartoituksen pohjalta 12.–14.10.2021.

Automaatiotyö on vasta aluillaan

Nyt tehdyillä päätöksillä IMO luo edellytyksiä meriliikenteen automaatiolle. Sallittuja autonomiset alukset olisivat kansainvälisillä vesillä aikaisintaan kymmenen vuoden kuluttua.

Automaation edistäminen ja sitä koskevan sääntelyn luominen sisältyy IMO:n nykyisen meriturvallisuuskomitean kaksivuotisohjelmaan vuosille 2022–2023 ja seuraavan meriturvallisuuskomitean alustavaan ohjelmaan. Automaation mahdollistavan sääntelyn tavoiteaikataulu on nyt hyväksytyn työohjelmaesityksen perusteella vuonna 2025, mutta todennäköisesti työ jatkuu vielä senkin jälkeen.

Suomen tavoitteena on olla edelläkävijämaa merenkulun automaatiossa, sekä teknologiakehityksen että käyttöönoton mahdollistavan lainsäädännön näkökulmasta. Suomi pyrkii automaatiolla turvallisempaan, tehokkaampaan ja kestävämpään vesiliikenteeseen.

Pandemia korosti etäkatsastusten tarvetta

Meriliikenteen automaation lisäksi meriturvallisuuskomitean kokouksessa päivitettiin merirosvoutta koskevaa päätöslauselmaa ja covid-19-pandemiaa koskevaa päätöslauselmaa yleiskokoukselle hyväksyttäväksi. Kokouksessa päätettiin myös aloittaa alusten etäkatsastusohjeistuksen kehittäminen.

Pandemia-aikana jäsenvaltiot hyödynsivät katsastuksissa digitaalisia ratkaisuja, ja kokemusten perusteella on havaittu, että nämä etäkatsastukset voisivat olla jatkossakin vaihtoehtoinen keino varmistaa alusten todistuskirjojen pätevyys. Etäkatsastusten laajempi käyttö edellyttää toimivia etäkatsastusprosesseja, jotta etäkatsastukset voitaisiin suorittaa vastaavalla laadulla kuin aluksilla tehtävät katsastukset.

Mitä seuraavaksi? Merenkulun automaatio aamupäivä -hybriditilaisuus 2.12.2021 klo 10.30-12.30

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää Merenkulun automaation aamupäivä -hybriditilaisuuden 2.12.2021 klo 10.30–12.30 Teams-etäyhteydellä ja paikan päällä Helsingissä. Tilaisuus on katsottavissa myös verkkolähetyksenä. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet kerrotaan lähempänä ajankohtaa.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan, miten edistämme yhdessä ja läpinäkyvästi ihmiskeskeistä vesiliikenteen automaatiota!